Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.3.1985)


Problém č. 1665J. Breuer

Die Schwalbe r.1957

Mat 3. ťahom

 


Problém č. 1666 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Pomocný mat 2. ťahom

žartovný problém, pozri textKontrolná notácia. 1665: b. Kd7 Jd3 Jf3 Jg3 Jh1 (5 kameňov), č. Kh3 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom (dvaja premenení bieli jazdci). 1666: a) b. Ka6 Sh2 Pa7 g4 (4), č. Ke8 Sf6 Jd7 Pe2 (4), b) Jd7 premiestniť na b7, c) v pozícii b) premiestniť Ka6 na c8, vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, žartovný problém.


Blíži sa 1. apríl

A to dovoľuje aj nám trochu si zažartovať. Predovšetkým tu máme trojťažku, ktorú by bolo možné nazvať "konská", i keď správna šachová terminológia hovorí náležite o "jazdeckej". Kde sa vzali toľkí jazdci? Čiastočnú odpoveď nájdete v zakončení partie Beľavskij – Tajmanov. Ale ináč ide o celkom normálny problém s estetickým obsahom. Horšie sa majú veci s originálom nášho známeho šachového skladateľa. Keďže žartom sa nie vždy rozumie, kúsok autorovej "filozofie" poodhalíme. Riešenie diagramovej pozície a) je 1.0-0-0!! (rošáda s vežou, ktorú dal čierny bielemu "fór") 1...a8S 2.Sd8 Sb7 mat. S pozíciou b) riešitelia zrejme nebudú mať problémy, zato v c) dôjde k ešte horšej, až otrasnej rošáde (pomôcka: na čo slúži Pg4?), hoci je zahraná v zmysle pravidiel FIDE (kráľ sa premiestni smerom k svojej veži o dve polia a veža sa premiestni na pole, ktoré kráľ prekročil). – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1650 (Vukcevich) z 8. februára: Tematické pokusy 1.f3? e5! 2.V:e5 S:f3!, 2.S:e5 V:f3!, riešenie 1.Ja3 hrozí 2.J:c4 mat, 1...Df1 2.f3 e5 3.S:e5 V:f3 4.Sd3 D:d3 5.S:c3+ D:c3 6.Vd5 mat, 1...Dg4 2.f3 e5 3.V:e5 S:f3 4.Se4 D:e4 5.V:d5+ D:d5 6.S:c3 mat. Proti prerušeniu svojho strelca a veže bielym pešiakom sa čierny bráni rovnakým spôsobom, ale kým v tematických pokusoch mu to vyjde, v riešení už nepochodí. Výborná logicko-strategická šesťťažka.

Riešenie problému č. 1651 (Meliš) z 15. februára: 1.Jb6 hrozí 2.Jc4 mat, 1...K:d6, J:d6, Sd3, Sd5 2.J:g6, Sg7, J:c6, J:g6 mat (pokusy 1.Sd5, Sf5, Kd2? s hrozbami jazdcom e7 nevychádzajú pre 1...Jf6, Jf6, J:e6!). Ďalší konštrukčný pokrok autora.

Riešenie problému č. 1652 (Csoltó) z 15. februára: 1.Jh5 hrozí 2.Sf6+ Kd6 3.Jb5 mat, 1...g:h5 2.De3+ Je4 3.f4 mat, 1...Je4 2.f4+ Kd6 3.Jb5 mat, 1...De7 2.Jb5 J:f3 3.De3 mat (a ďalej 1...Db6 2.D:g3+, 1...Db7(Db8) 2.Jb5, 1...J:f3 2.Sf6+ a 1...Kd6 2.Jb5+ s nezáväzným duálom v mate). Dobrý pokus o tému rotácie druhých a tretích ťahov bieleho, len úvodník mohol byť lepší.

Knihy za riešenie problémov č. 1651 a 1652 vyhrávajú: Pavel Guzma, Štefánikova 956, 980 61 Tisovec a Viliam Moravčík, Sereďská 725, 920 03 Hlohovec-Šulekovo.


* * *

Boli raz 4 dámy

Aj v partii sa občas vyskytnú premenené figúry. Peknú show predviedli divákom na moskovskej spartakiáde r. 1979 veľmajstri Beľavskij (biely) a Tajmanov. V kritických chvíľach, keď sa rapídne zvýšila pravdepodobnosť potreby ďalších dám, rozhodca si ich požičal od susednej partie, kde už neboli potrebné a v momente premien ich promptne poskytol obom hráčom. Po 38. ťahu čierneho vznikla táto pozícia:Nasledovalo 39.a5 Jf4 40.D2c4 Kf7 41.a6 Sc5 42.Db7+ Kg6 43.D:c5 D:a2, ale čierny nepočkal na odpoveď súpera a vzdal, sa, lebo zistil, že po 44.Dd6+ sa nemôže ubrániť materiálnym stratám alebo premene pešiaka a na – piatu dámu...


Vzad <<  >> Vpred