Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.4.1985)


Problém č. 1667 – originál

Jozef Šatník, Topoľovka

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1668 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Mat 2. ťahomPostavenie z koncovky

ZapataVagaňan

Olympiáda Soluň 1984

Biely remizujeKontrolná notácia. 1667: b. Ka2 Dh8 Ve8 Vf8 Sa1 Pb5 e2 f2 (8), č. Kf4 Vg4 Sb8 Je6 Pe3 f3 f5 g5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1668: b. Kg5 Da3 Vf4 Sc4 Jb8 Je1 Pc5 e6 (8), č. Ke5 Vd2 Sb7 Sd8 Jd1 Pe2 e7 g6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Koncovka: b. Kh6 Pa4 f6 g5 (4), č. Kf7 Sc3 Pb6 (3), biely začne a vynúti remízu. Veľmi príjemne nás prekvapil 16-ročný autor prvej dvojťažky, obsahujúcej zvodnosť 1.Dc3?. V druhej dvojťažke si treba všimnúť dve zvodnosti 1.c6? a 1.Dd3?. Komentár ku koncovke je pri "štúdii v partii". Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch diagramov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1653 (Dražan) z 22. februára: 1.Jd4 tempo 1...Ve6~, V:f6, Sd6~, Sd7, Jh2~, b6, e2, f4 2.S:d6, D:e3, V:d5, J:d7, Jf3 Jc6, V:e2, Dg5 mat. Na začiatok pekná variantová dvojťažka.

Riešenie problému č. 1654 (Štúň) z 22. februára: Pripravené hry 1...Sd4, Vd4, V:f3 2.J:c7, J:c3, D:f3 mat, riešenie 1.Jf5 hrozí 2.Je7 mat, 1...J:d7, J:f3, Sc5, V:f3 2.Jfd4, Jfd6, J:c7, J:c3 mat. Dobrý skutočný obsah, prvé dve pripravené hry však nevytvárajú zámenu variantov, lebo vychádzajú aj v riešení (popri hrozbe).

Riešenie problému č. 1655 (Kekely) z 22. februára: 1.Jd4 (hrozí 2.J:c2) 1...K:d4! (1...c1D 2.Je2+ remíza) 2.b7 c1D (2...c1V 3.Kb6! s remízou, ale nie 3.Ka6? Sc8! a čierny vyhrá) 3.b8D Db2+ 4.Kc6! D:b8 pat (4...Sg2+ 5.Kc7 remíza). Modelový pat.

Knihy za riešenie problémov č. 1653-1655 vyhrávajú: Jozef Kopaňák, Medňanská 14, 059 01 Spišská Nová Ves a Milan Pajerchin, Osloboditeľov 248, 059 35 Batizovce.


* * *

Štúdia v partii

O tom, že v praktických koncovkách sa môžu vyskytnúť štúdiové obraty, svedčí záver partie ZapataVagaňan z 26. šachovej olympiády v Soluni. Postavenie b. Kg4 Pa4 f4 g5 (4), č. Ke6 Sb4 Pb6 (3) vzniklo po 66. ťahu čierneho, ktorého plánom je zablokovať a získať súperových pešiakov kráľovského krídla. Jedinou nádejou bieleho je aktívna protihra: 69.f5+ Ke5 70.f6 (70.g6? Kf6) Ke6 71.Kh5 Kf7 72.Kh6 Sc3! Čierny dosiahol prvý cieľ (blokádu) a hrozí obeťou strelca na f6 vynútiť vyhranú pešiakovu koncovku, napríklad: a) 73.Kh7 S:f6 74.g:f6 K:f6 75.Kg8 Ke7! (len táto cesta za pešiakom a4 vyhráva, kým geometricky priamočiarejšie 75...Ke6? 76.Kf8 Kd6 77.Ke8 Kc5 78.Kd7 Kb4 79.Kc6 by iba remizovalo) 76.Kg7 Kd6 77.Kf6 Kc5 78.Ke5 Kb4, alebo b) 73.Kh5 S:f6 74.g:f6 K:f6 75.Kg4 Ke5 76.Kf3 Kd4 77.Ke2 Kc3! (aj v tomto variante musí čierny kráľ dodržať presnú "čiernopoľnú" trasu k pešiakovi a4, lebo po chybnom 77...Kc4? 78.a5! b:a5 79.Kd2 s ďalším 80.Kc1 by biely udržal remízu) 78.a5 (78.Kd1 Kb4 je triviálne) b:a5 79.Kd1 Kb2! a biely kráľ sa už nedostane na spásonosné pole c1. V postavení partie (pozri diagram) však biely nenašiel správnu cestu: po chybnom 73.a5?? b:a5 74.g6+ čierny kráľ nevzal na f6, ale ustúpil 74...Kg8! a biely sa musel vzdať, lebo jeho pešiaci sú zastavení a čierny a-pešiak ide do dámy. V 73. ťahu sa však mohol zachrániť nečakanou a pôsobivou kombináciou so štúdiovým motívom, ktorého nájdenie prenechávame našim čitateľom. Nepochybujeme o tom, že koncovku zvládnu a v záujme tréningu odporúčame pri riešení neprekladať figúrky po šachovnici – radosť z úspechu bude o to väčšia. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred