Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.5.1985)


Problém č. 1682 – originál

Stanislav Marek, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1683 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom, duplexKontrolná notácia. 1682: b. Kh6 Da1 Vd3 Ve7 Sd4 Sf3 Ja5 Jg7 Pb4 b5 b6 f5 f6 g5 (14), č. Kd6 Dd5 Vc8 Se6 Jb8 Jc3 Pg2 g6 h7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1683: b. Ke3 Dg8 Jc8 Jf7 Pa4 b3 c4 d2 d3 d5 f5 (11), č. Kc5 Db1 Vd6 Ve1 Sb5 Jh3 Pb2 b4 e2 e5 e7 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom, ale aj duplex, t. j. čierny začne a dá bielemu mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje tri zdanlivé hry 1...Jc6, Je2, Vc4 2.Jb7, Se5, Je8 mat, ktoré vedú po úvodníku k zámene matov. Autor druhej dvojťažky sa inšpiroval problémom č. 1580 (Bidleň) a pomocou duplexu vytvoril komplex originálnej "zámeny" bielych a čiernych ťahov, do ktorého zapadajú úvodníky, hrozby, obrany aj maty. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1668 (Mihalčo) z 5. apríla: 1. zvodnosť 1.c6? hrozí 2.Jf3 mat, 1...S:c6, Vd3 2.J:c6, J:d3 mat, 1...Vd5!, 2. zvodnosť 1.Dd3? hrozí 2.Jd7 mat, 1...Sc6, V:d3 2.J:c6, J:d3 mat, 1...Sd5!, riešenie 1.Dh3 hrozí 2.Dh8 mat, 1...Vd5, Sd5 2.Jf3, Jd7 mat. Elegantné spracovanie hrozbových paradoxov, v takýchto námetoch však už dnes hrozi nebezpečenstvo predchodcov.

Riešenie koncovky (Zapata – Vagaňan) z 5. apríla: 73.g6+ K:f6 2.a5!! b:a5 3.g7 Kf7 4.Kh7 S:g7 pat (po 1...Kg8, Kf8 ide jednoduché 2.f7). V partii by to bol objav, pravda, medzi štúdiami by sa našlo viacero "predchodcov".

Knihy za riešenia problémov č. 1667, 1668 a koncovky vyhrávajú: Jozef Mičuda, Priebežná 492 A1/15, 031 01 Liptovský Mikuláš a Marek Plák, Alexyho 1/8. posch., 841 01 Bratislava.


* * *

Veľmajster Franzen

V záplave turnajových výsledkov ostal tak trochu v tieni významný úspech slovenského šachu – na kongrese FIDE 1984 udelili titul veľmajstra v korešpondenčnom šachu Jozefovi Franzenovi z Bratislavy. Tretí čs. korešpondenčný veľmajster je zároveň silným praktickým hráčom a v tejto najpopulárnejšej šachovej kategórii dosiahol titul medzinárodného majstra. Len málo šachistov na svete sa môže pochváliť medzinárodnými titulmi v takejto "dvojkombinácii"! Franzenov štýl sa vyznačuje hlavne solídnosťou a trpezlivosťou, ale dokáže aj ostro zaútočiť, o čom svedči dnešná ukážka zo 7. ročníka Tirnavie:


FranzenHausner (Sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.g4 h6 7.g5 h:g5 8.S:g5 a6. Proti stále obľúbenému Keresovmu útoku platí dnes za najspoľahlivejšiu výstavba s dlhou rošádou 8...Jc6 9.Dd2 Dd6 10.Jb3 a6 11.0-0-0 Sd7 12.f4 0-0-0. Tak hráva napr. Andersson, u nás Jansa. 9.Dd2 b5 10.Sg2 Sb7 11.0-0-0 Jbd7 12.h4 Da5?! Oproti hlavnému variantu je plán čierneho evidentne agresívnejší, ale zrejmá je aj jeho vada – neisté postavenie kráľa v strede. Ťah v partii napína strunu do krajnosti; stále bol možný prechod do solídnejších koľají 12...Dc7 s ideou Jb6 podľa partie Kosten – Kurajica, Londýn 1980. 13.Vhe1 Jc5. Na b4 by vyšla typická sicílska obeť 14.Jd5! e:d5 (J:d5 15.d:d5 S:d5 16.J:e6!) 15.e:d5+ Kd8 16.Jc6+ s rozhodujúcim útokom. Obdobná exekúcia však už visí vo vzduchu a nedá na seba dlho čakať. 14.a3 Jfd7 15.Jf5! e:f5? Prehráva ihneď bez odporu, kým chladnokrvné 15...f6! sľubovalo napínavý boj s nejasným koncom. Z labyrintu variantov po 16.Sf4 ponúkame: a) 16...e:f5 17.e:f5+ a teraz a1) 17...Kd8 18.S:d6! S:d6 (S:g2 19.S:c5 Sc6 20.S:f8 V:f8 21.Dd6) 19.D:d6 S:g2 20.D:c5 Dc7 21.V:d7+!! D:d7 22.Vd1 a biely by mal vyhrať; a2) 17...Je5! (asi najlepšia obrana) 18.S:b7 J:b7 19.S:e5 f:e5 20.V:e5+ Kd7 21.Dd5 Dc7 a je sporné, či má biely viac ako remízu večným šachom 22.De6+ Kc6 23.Dd5+ Kb6 24.Dd4+ Kc6 25.Dd5+. b) Ešte zaujímavejšie sa hra vyvíja, ak čierny po 16.Sf4 nevezme jazdca, ale sám prejde k protiútoku 16...b4?! Vyvrátenie vyzerá dosť fantasticky: 17.a:b4!! (prehráva 17.Jb1? Vc8! s hrozbou Jb3 mat a ústup 17.Ja2 s možnosťou 18.Kb1 by značne oslabil údernosť bieleho útoku) Da1 + 18.Jb1 Jb3+! 19.c:b3 Vc8+ 20.Dc2 a vyjasňuje sa, že po 20...V:c2+ 21.K:c2 je pre zmenu v zajatí čierna dáma, ktorá zahynie ťahom 22.Jc3. Čierny sa však neponáhľa s braním dámy a hrá rafinovane 20...a5!, po čom biely má úzku cestičku k udržaniu prevahy: 21.J:d6+ S:d6 22.S:d6 a teraz sú opäť možnosti: b1) a:b4 23.Sc7! De7 24.Dc4! Sd5 25.e:d5 V:c7 26.V:e6+ atď. b2) 22...V:c2+ 23.K:c2 a4! (a:b4? 24.Ja3 Da2 25.Va1) 24.Ja3! Da2 25.b:a4 e5. Jedine tak zachráni čierny dámu, ale po 26.Sf1! s hrozbou 27.Sc4 napokon podľahne útoku. Škoda, že tieto atraktívne varianty ostali "za kulisami". 16.e:f5+ Je5 17.S:b7 f6. Čierny prehliadol, že nesmie J:b7 pre 18.V:e5+ d:e5 19.Dd7 mat. 18.V:e5+ d:e5 19.Sc6+ a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred