Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.5.1985)


Problém č. 1684 – originál

František Sabol, Havířov

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1685 – originál

Ladislav Radi, Malý Horeš

Pomocný mat 2. ťahom

(pozri text)Problém č. 1686Z. Labai

oprava I. cena

Mem. Plesnivý 1976

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1684: b. Kd1 Da8 Vb5 Vg4 Se4 Sf2 Jc4 Je3 Pc2 d3 d7 f5 (12), č. Kd4 Da5 Vg8 Sb3 Sh4 Jb7 Jd5 Pa3 a6 c3 d6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1685: a) b. Ka6 Va5 Vb6 Jb4 Jc5 (5), č. Kc4 Sc3 (2), čierny začne a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom, problém má dve riešenia rozvetvujúce sa v prvom ťahu bieleho, ďalej dve zdanlivé hry a navyše rovnaká výzva sa vzťahuje aj na pozíciu b), ktorá vznikne z a) po zahraní úvodníka (čierneho). 1686: b. Kd1 Db8 Va4 Sf3 Jd5 Pb6 c5 e5 d2 (9), č. Kd3 Va7 Sa6 Sf8 Jb7 Jh5 Pd4 f4 f6 g6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. – Dvojťažka obsahuje zaujímavú formálnu tému, odohrávajúca sa na poliach d8-d5. Pomocné maty už nerobia väčšine riešiteľov ťažkosti, v č. 1685 však bude treba viacej "písať", než býva zvykom. Napokon trojťažka (ktorá nepatrí do našej skladateľskej súťaže) je prvým uverejnením podarenej opravy pôvodnej prvej ceny memoriálu Emila Plesnivého C 15.12.1976 (v ktorej sa dodatočne objavilo škodlivé viacnásobné vyvrátenie zvodnosti 1.Dc8?). Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1669 (Idunk) z 12. apríla: 1.Ja5 tempo 1...b:a5 2.Ja6 mat, 1...b:c5 2.Jc6 mat, 1...b5 2.Dc3 mat, 1...K:a5 2.Sc3 mat, 1...K:c5 2.Sf8 mat, teda päť variantov, ďalšie dva sú však pripravené v základnej pozícii (keby začínal čierny): 1...b:c5 2.Db3 mat, 1...b5 2.Ja6 mat. Po každej stránke dokonalá dvojťažka s obdivuhodným využitím čierneho pešiaka: jeho blokujúca funkcia sa uplatní vo všetkých siedmich matoch!

Riešenie problému č. 1670 (Havel) z 12. apríla: 1.Sa1! hrozí 2.Dc3 mat, tematické varianty 1...Sc2 2.Db2!, 1...Sd3 2.Dd4!, 1...Ke3 2.De5! vždy s tempom (nevýhoda z ťahu), pričom po ťahoch kráľa nasledujú pekné, väčšinou modelové maty (ostatné varianty sú vedľajšie, takže nie je na škodu, keď obsahujú dvojité pokračovania – duály). Najpôsobivejším momentom je trojnásobné priväzovanie čierneho strelca.

Do stanoveného termínu dostala redakcia 244 riešení, prevažne správnych, pričom 18 riešiteľov neodpovedalo na pripojené otázky. Z ostatných štyridsiati riešili prvý raz (a ďalší prvý raz svoje riešenia poslali) a až na ojedinelé výnimky všetci mienia v riešení pokračovať (aj keď viacerí si sťažovali na nedostatok času). Pokiaľ ide o vek, vyskytli sa všetky kategórie od 11 do 85, z dekád prevažovali tridsiatnici (riešiteľov medzi 10-19 bolo 31, nad 70 siedmi) a celkový priemer bol 27 rokov. Spomedzi mnohých veľmi zaujímavých odoziev vyberáme dve: Tomáš Murajda z Drienova (64-ročný): "Som zdravý a pracujem ďalej ako robotník. Bol som radostne prekvapený, koľko riešiteľov je aj medzi robotníkmi: na stavbe sa počas prestávky nehrali karty, ale riešila sa dvojťažka." Bartolomej Borovský zo Spišskej Novej Vsi (85-ročný, najstarší): "Veľmi rád by som prišiel medzi Vás do Domu kultúry Ružinov, len aby mi zdravie slúžilo."

Knihy za správne riešenia problémov č. 1669 a 1670 vyhrávajú: Jiří Desenský, 735 14 Orlová 4, č. 729, Peter Jakubček, 956 53 Krásna Ves 102, okr. Topoľčany a Alojz Žiacky, Gottwaldova 84, 071 01 Michalovce. – Všetky riešenia posielame na Šachový zväz ÚV ČSZTV do Prahy na ďalšie žrebovanie výhercov.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 30. mája t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov na Šmidkeho ul., miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred