Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.4.1985)


Veľká šachová súťaž

Sekcia kompozičného šachu Šachového zväzu ÚV ČSZTV vypísala na počesť Československej spartakiády 1985 celoštátnu náborovú súťaž v riešení týchto dvoch šachových problémov:Problém č. 1669B. Idunk

I. cena SÚV ČSTV 1959

Mat 2. ťahom


Problém č. 1670M. Havel

Světozor 1913

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1669: b. Kh1 Dd3 Sd1 Sg7 Jc4 Jc5 (6 kameňov), č. Kb4 Pb6 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1670: b. Kg1 Dh8 Sd4 Sg4 (4), č. Kd2 Se4 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. (Biely je na diagrame dolu). Úplné riešenia (prvý ťah bieleho a rozličné matové pokračovania po rôznych ťahoch čierneho) oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese.

Riešiteľov prosíme, aby zároveň odpovedali na tieto tri otázky: 1. Riešite šachové problémy prvý raz? 2. Mienite v riešení problémov pokračovať? 3. Aký je váš vek? – Môžete pripojiť aj poznámky o tom, ako sa vám predložené problémy páčili.

Troch správnych riešiteľov oboch problémov odmeníme knihami. Okrem toho pošleme všetky riešenia usporiadajúcej organizácii, ktorá uskutoční ďalšie žrebovanie a výhercom pošle niekoľko vecných cien a 50 šachových kníh. Mená prvých troch výhercov uverejníme o 6 týždňov, o výsledku ďalšieho žrebovania prinesieme správu v dňoch celoštátnej spartakiády.

Riešenie problému č. 1656 (Rajnoch) z 1. marca: Zvodnosť 1.Vc3? hrozí 2.Je2 mat, 1...S:d3, e4 2.V:d3, S:f6 mat, 1...K:c3!, riešenie 1.V:f6 hrozí 2.Vf4 mat, 1...S:d3, e4 2.Jb3, Vd6 mat (1...Jf5 2.J:f5 mat). Zámena dvoch matov.

Riešenie problému č. 1657 (Burda – Kubečka – Sabol): Zdanlivá hra 1...e:d5 2.De8 mat, zvodnosti 1.d6+? Sd5, Dd5 2.Jc6, Jf3 mat, 1...Jd5!, 1.Db2? hrozí 2.Jc6, Jf3 mat, 1...J:a3 2.Jb5 mat, 1...Jc3!, riešenie 1.De8 hrozí 2.D:e6 mat, 1...S:d5, D:d5 2.Db8, Dh8 mat, 1...Sc8, Dh3, K:d5 2.Jc6, Jf3, Db5 mat. Zámena dvoch matov medzi zdanlivými hrami zdôraznenými zvodnosťou a riešením, navyše dobré doplnky.

Knihy za riešenia problémov č. 1656-1658 vyhrávajú: Ján Ažaltovič, Zimná 189, 053 23 Rudňany a Richard Prokypčák, Bajkalská 2/8, 949 01 Nitra.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 18. apríla t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred