Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.4.1985)


Problém č. 1671 – originál

Pavol Farkaš, Levice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1672 – originál

Milan Jureňa, Gbely

Mat 2. ťahomProblém č. 1673 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1671: b. Kc4 Df5 Vh6 Se6 Je7 Ph5 (6), č. Kh8 Jg5 Jh7 Pf7 g7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1672: b. Kd2 Dc7 Vf1 Vf7 Sa1 Sd1 Ja6 Jh6 Pd5 (9), č. Ke4 Vd4 Sh8 Jc8 Jf6 Pc6 d3 g4 g5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1673: b. Kc1 Vb1 Vd1 Jc6 Pb3 d3 e4 f2 (8), č. Kc3 Pc4 c5 e5 f3 (5), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Prvým dnešným diagramom sa hlási ďalší nový autor – je zaujímavé, že jeho dvojťažka obsahuje (azda náhodou) zdanlivé hry 1...f:e6, f6, g6 2.Df8, Jg6, Df6 mat. Po niekoľkoročnej odmlke opäť vítame v našej rubrike autora problému č. 1672, obsahujúceho elegantné spojenie hrozbových tém (zdanlivé hry 1...J:d5, V:d5 2.Jc5, Ve1 mat, zvodnosti 1.Jb4, Sb3?). Jeden z najlepších slovenských šachových skladateľov je znovu v plnej tvorivej aktivite, ale výbornú štvorťažku 1673 zložil už pred rokmi: kto ju chce dôkladne pochopiť, musí preštudovať najprv zvodnosť 1.Va1? a potom ju porovnať s riešením... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1658 (Hassberg) z 1. marca: 1.Jf3 hrozí 2.Jf4 mat, 1...D:f3 2.d:c8D+ Kf6 3.e8J mat, 1...S:h6 2.e8D+ Kd6 3.d:c8J mat, 1...Kd6 2.d:c8D, 1...Kf6 2.e8J+ atď. V každom z týchto štyroch variantov sa vyskytuje premena bieleho pešiaka a odviazanie bieleho pešiaka (iného alebo toho istého). Zaujímavá a veľmi obsažná trojťažka, s ktorou mali naši riešitelia značné ťažkosti.

Riešenie problému č. 1659 (Leontieva) z 8. marca: Intencia 1.Dh1 hrozí 2.Dh8 mat, 1...Jc4, Jd5, Je4, Jd3 2.J:c2, Jb5, Se5, Se3 mat (zvodnosť 1.V8e3? hrozí 2.Se5 mat, 1...Je4 2.Vd3 mat, 1...Jd3!), ale aj dve vedľajšie riešenia 1.Df1 a 1.Se3+. Organizátori súťaže o chybe asi nevedia, lebo dosiaľ neuverejnili opravu, ani nijakú zmienku.

Riešenie problému č. 1660 (Vollenweiderová) z 8. marca: Zvodnosti 1.Vc6? Vh:c6!, 1.Jf6? Ve7! s niekoľkými variantmi, riešenie 1.Vf6 hrozí 2.Je6, Se5 mat (čo vychádza po 1...S:f6, V:f6), 1...Vc4, Jc4 2.De5, Vd3 mat. Dobrý pokus o strojnásobenie Nowotného témy (súčasného zaclonenia čiernej veže a strelca bielym kameňom).

Knihy za riešenie problémov č. 1659 a 1660 vyhrávajú: Jana Gilanová, T. Vansovej 27, 940 01 Šurany a Sangišaravijn Ojunbileg, ŠD, F. Urbánka 2, č. i. 308, 041 27 Košice. (Problémy správne vyriešilo osem žien...)


Dvakrát riešitelia

Podrobné výsledky 19. ročníka Stredoškolských šachových hier v Martine sme ešte nedostali, vieme len, že pohár Ministerstva školstva SSR putoval do Gymnázia v Trnave a riešiteľská súťaž za účasti zástupcov všetkých zúčastnených 23 škôl sa skončila takto: 1. Stanislav Marek (Gymnázium Prešov), všetky tri problémy (dvojťažka, trojťažka, štúdia) za 15 minút, 2. Drahoslav Masarik (G. Trenčín) 16 min., 3. Otomar Pejko (G. Spišská Nová Ves) 18 min.

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnili 16. marca t. r. okresné majstrovstvá v riešení šachových problémov. Zvíťazil Michal Perháč (Baník Slovinky) s 10 bodmi za 67 minút pred Petrom Pekarčíkom (LB Spišská Nová Ves) 8/120 a Jozefom Fabinym (Hnilčík-Bindt) 5/109. Jediná ženská účastníčka Zuzana Jurušová z Levoče obsadila pekné 9. miesto. Na riešenie bola predložená dvojťažka, trojťažka, štvorťažka a štúdia.


Vzad <<  >> Vpred