Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.4.1985)


Problém č. 1674 – originál

Jaroslav Štúň, Snina

Mat 2. ťahom


Problém č. 1675 – originál

Jozef Hemala, Jalovec

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1674: b. Kb6 Vf7 Sg8 Sh2 Jb4 Jd6 Pf2 (7), č. Kd4 Sh7 Jg4 Pc3 g5 g7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1675: b. Ka3 Dg4 Vf7 Sb2 Sd1 Ja4 Jf5 Pb4 b5 c2 d2 d6 f4 f6 (14), č. Kd5 Dh1 Vh4 Sc4 Sd8 Jd3 Jf8 Pb3 b6 e7 g6 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Mimoriadne harmonické dielo sa podarilo autorovi dvojťažky: do obsahu dokonale zapadajú zvodnosti 1.Vf3?, 1.Jc6+? a 1.Jb5+?. Trojťažka s množstvom variantov dá riešiteľom iste veľa práce. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1661 (Moravec) z 15. marca: 1.d7 hrozí 2.d8J mat, 1...S:d7, Se7, Jc6 2.Sf7, J:g7, d5 mat. Dva varianty s blokovaním poľa.

Riešenie problému č. 1662 (Henrych) z 15. marca: 1. zvodnosť 1.Vf3? hrozí 2.e4 mat, 1...Ve4, Vd6+, V:e2 2.D:e4, J:d6, S:e2 mat, 1...Ve3!, 2. zvodnosť 1.Kc2? hrozí 2.e3 mat, 1...Ve3, Vd6, V:e2+ 2.J:e3, J:d6, S:e2 mat, 1...Ve4!, riešenie 1.Kd2 hrozí 2.e3 mat, 1...Ve4, Ve3, Vd6+, V:e2+ 2.D:e4, J:e3, J:d6, S:e2 mat. Sympatická dvojťažka, i keď neobsahuje ani jednu zámenu hry.

Riešenie problému č. 1262a (Virostko) z 15. marca: 1.Vd6 hrozí 2.Df5+ a 2.J:d7+, 1...K:d6 2.S:f4+, 1...K:d4 2.Je2+, 1...D:d6 2.V:e4+, 1...D:d4 2.Ve6+, 1...De6 2.D:e6+, 1...e6 2.Jd7+, 1...D:c6 2.Df5+, 1...f:g3 2.D:g3+, 1...Sf3 2.Sf4 + atď. Nezvyčajne bohatá a pestrá motivácia, chýba len trochu viac kombinačnej jednoty.

Knihy za riešenie problémov č. 1661, 1662 a 1262a vyhrávajú: Pavol Farkaš, Okružná 7, 934 01 Levice a Milan Štubniak, 976 55 Strelníky 165.


Kompozičné bulletiny

V marci t. r. vyšli druhé čísla dvoch našich bulletinov kompozičného šachu. Pražská Šachová skladba prináša úplné vypísanie 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, tri menšie články, vybrané skladby zo súťaží a originálne problémy na riešenie. Bratislavský Pat a mat (taktiež na 16 stranách formátu A5) obsahuje predovšetkým výsledky troch slovenských kompozičných súťaži a komentované úspechy našich autorov v zahraničí, doplnkom je článok o činnosti bratislavského krúžku kompozičného šachu. – Záujemcovia o oba bulletiny sa môžu prihlásiť na adresu našej rubriky.


* * *

Partia z Tirnavie

V treťom kole medzinárodného turnaja "Tirnavia" upútalo pozornosť "veľmajstrovské derby" medzi olympijskými reprezentantmi ČSSR a PĽR:


PlachetkaSchmidt (dámskym pešiakom)

1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.Sg5 Sg7 4.Jbd2 d5 5.e3. Táto skromná výstavba obsahuje viac jedu, než sa zdá na prvý pohľad. Forsirované varianty nevznikajú a k riešeniu strategických jemností je potrebný pozičný cit. 5...0-0 6.Sd3 c5 7.c3 Jfd7 8.0-0 Jc6 9.Vb1! Dobrý profylaktický ťah. Čierny zamýšľal ťahom Db6 získať tempo k výhodnému postupu e7-e5. Teraz by na Db6 prišlo 10.b4 s iniciatívou, takže čierny mení plán. 9...h6 10.Sh4 g5 11.Sg3 f5 12.Dc2 e6 13.Sd6 c4! 14.Se2 Vf7 15.b3 g4 16.Je1 b5? V podstate prirodzený mechanický ťah, ktorý mal nasledovať až po vložke 16...Jf6! s dobrými vyhliadkami na vyrovnanie. Teraz bude musieť čierny najprv riešiť problémy na dámskom krídle a stratiť niekoľko temp. 17.b:c4 b:c4 18.Da4 Jdb8 19.Da3 Vd7 20.Sf4 Sf8 21.Da4 Vf7 22.f3! V pravý čas prenáša ťažisko boja na kráľovské krídlo, kde čiernemu chýbajú predovšetkým zatúlaní jazdci. 22...Sd7 23.Dc2 h5 24.h3! Pointa plánu bieleho, takticky odôvodnená variantom 24...Dh4? 25.g3! D:h3 26.Vf2 a dáma je v pasci. Otvorenie g-stĺpca bude čiernemu kráľovi nepríjemné. 24...g:h3 25.g:h3 Je7 26.Kh2 Jbc6 27.Vg1+ Vg7 28.Sg5! Vb8 29.f4 V:b1 30.D:b1 Da5 31.Da1. Protihra čierneho zjavne zaviazla a biele figúry sa nenápadne koncentrujú k útoku. Zatiaľ visí pešiak h5. 31...Se8 32.Jef3 Jec8 33.Sf6! Začiatok konca – matový útok V:g1+ 34.D:g1+ Kf7 35.Je5+! J:e5 36.S:h5+ K:f6 37.Dg5 čierny odvráti iba na okamih. 33...Vg6 34.Jh4 V:g1 35.D:g1+ Kh7 36.Jdf3 D:a2 37.Jg5+ Kh6 38.Dg2 a čierny sa vzdal. Proti pádu pešiaka e6 s rýchlym matom niet obrany. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred