Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.3.1985)


Problém č. 1661 – originál

Milan Moravec, Trnava

Mat 2. ťahom


Problém č. 1662 – originál

Miroslav Henrych, Příbram

Mat 2. ťahomProblém č. 1262a – oprava

Michal Virostko, Zamutov

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1661: b. Ke4 Se8 Jd3 Jf5 Pd4 d6 e5 g6 (8), č. Ke6 Va8 Sc8 Sf8 Jb4 Pb6 b7 c5 c7 g5 g7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1662: b. Kd1 Db1 Vh3 Vh4 Sa7 Sf1 Jc3 Jf5 Pa2 e2 (10), č. Kc4 Dg7 Ve8 Vf6 Sg4 Ja5 Pc6 d7 f2 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1262a: b. Kc8 Dh3 Vd4 Vh6 Sa8 Sg5 Jf8 Jg3 Pb2 b4 c2 c6 d3 f7 (14), č. Ke5 Dd5 Vb3 Vg7 Sc7 Se4 Pd7 e7 f4 h7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Kým v prvej dvojťažke sa obsah odohráva len po úvodníku, č. 1662 od nového autora v našej rubrike má zaujímavé zvodnosti 1.Vf3? a 1.Kc2?. Trojťažka č. 1262a bola pôvodne uverejnená 21.8.1981, pre nepríjemné duály však nebola hodnotená v súťaži 1981-1982. Autor ju potom viac ráz opravoval, až nakoniec dospel k dnešnej pozícii: ak bude korektná, zaradíme ju do súťaže 1983-1984. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1645 (Boyer) z 25. januára: Zvodnosť 1.Je:d5? hrozí 2.Je3 mat, 1...Kc2, Kc4 2.Jb4, Jb6 mat, 1...Kd4!, riešenie 1.Jc:d5 hrozí 2.Jc3 mat, 1...Ke2, Ke4, Kd4 2.Jf4, Jf6, Jf6 mat. Téma predpisuje dávať čiernemu kráľovi vo zvodnosti a v riešení dve únikové polia (pričom jedno z nich sa môže opakovať). Ďalšie únikové pole d4 je v tomto príklade "navyše". Pravda, vo výsledku svetovej súťaže sa budú na prvých miestach očakávať značne zložitejšie skladby.

Riešenie problému č. 1646 (Kupec) z 1. februára: 1.f3 hrozí 2.Sf2 mat, 1...Ke3, Kc5, J:g3, S:g3(Sf4) 2.Jf5, b4, Dg1, D:a7 mat. Tu sa dáva jedno pole.

Riešenie problému č. 1647 (Hemala) z 1. februára: 1.Ve3 tempo 1...Sc7 2.V:c6! tempo, 1...Se7 2.D:e7, 1...J:d7 2.D:e4+ Kc5 3.D:c6(V:c6) mat. Viacerí riešitelia uvádzali po 1...Sc7 neriešiteľnosť – na prvotinu ťažký problém.

Knihy za riešenie problémov č. 1646 a 1647 vyhrávajú: manželia Muchovci, Šoltésovej 7, 080 01 Prešov a Dalibor Páska, Ľudových milícií 1417, 020 01 Púchov.


Pravda 1983-1984

Na našom dvojročnom skladateľskom turnaji sa zúčastnil rekordný počet originálnych skladieb (180) a – najmä vďaka počítačovej technike – rekordne málo z nich bolo nekorektných (12). Turnaj sa pomaly chýli k záveru, upozorňujeme preto všetkých účastníkov, že opravy alebo úpravy zúčastnených problémov môžu poslať najneskôr do konca mája t. r. na adresu našej rubriky. Predbežný výsledok bude uverejnený v poslednom štvrťroku 1985.


Martinský okres

Veľmi agilnú činnosť vyvíjala v minulom roku komisia pre kompozičný šach pri ŠZ OV ČSZTV v Martine. Popri vydávaní bulletinu Mat-pat, zbierke skladieb L. Salaiho a medzinárodnej súťaži dvojťažiek (o čom sme už písali) treba spomenúť rubriku kompozičného šachu v Kulúrnom spravodajcovi KaSS v Martine a dve riešiteľské súťaže. Spartakiádna súťaž pre dospelých prilákala 47 účastníkov a skončila sa víťazstvom Jozefa Čierneho z Vrútok pred Vladimírom Giačom (Martin), Milanom Zigom (Vrútky), Jánom Onderčom (Martin) a Romanom Hrušíkom (Martin). Na spartakiádnej riešiteľskej súťaži pre pionierov (organizovanej s redakciou Života Turca a Okresným domom pionierov a mládeže) sa zúčastnilo 29 riešiteľov a najlepší boli Radovan Hrušík (Martin), Michal Schenk (Martin) a Peter Onderčo (Záturčie).


Vzad <<  >> Vpred