Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.2.1985)


 

Problém č. 1646 – originál

Ján Kupec, Okna

Mat 2. ťahom


Problém č. 1647 – originál

Jozef Hemala, Jalovec

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1646: b. Kc2 Da1 Vb7 Ve7 Se8 Sg3 Jg6 Jh6 Pb2 d3 f2 g2 (12), č. Kd4 Va7 Sb8 Se6 Je2 Pd5 f6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1647: b. Ka8 De8 Va6 Vg3 Sc3 Jc8 Jd7 Pa4 f6 h4 (10), č. Kd5 Sd8 Jc6 Je5 Pa5 c4 d6 e4 f7 h5 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Mladý český autor vytvoril dvojťažku, ktorá je už zreteľne lepšia ako jeho nedávna prvotina. Jalovec je malá dedina v okrese Liptovský Mikuláš, ale aj tam už kompozičný šach prenikol – a s "liptovskou" prvotinou budú mať naši riešitelia iste dosť roboty. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1632 (Pribylinec – Lukáč) z 21. decembra 1984: Zdanlivé hry 1...Sd2, Je3~ 2.J:d3, Dc4 mat, 1.D:d3 tempo 1...Sd2, Je3~, Vd1~, Vd2, Sc1~, Sd2, Jf8~, V:d3+ 2.Dd4, V:f5, Dd4, S:e3, S:e3, Dd4, Je6, J:d3 mat. Zámena dvoch matov a jednej obrany – nedal by sa pripojiť ešte jeden variant s odviazaním dámy?

Riešenie problému č. 1633 (Sovík) z 21. decembra 1984: Zdanlivé hry 1...d:c4 2.Sg2 c3 3.Vd8 mat, 1...d4 2.Vd8+ K:c6 3.Sg2 mat, 1.Jc3 hrozí 2.K:f6+ K:c6 3.c:d5 mat, 1...d:c4 2.Vd8+ K:c6 3.Sg2 mat, 1...d4 2.Sg2 d:c3 3.Vd8 mat, 1...K:c6 2.c:d5+ Kd7 3.K:f6 mat. Recipročná zámena druhých aj tretích ťahov bieleho pri použití veľmi zaujímavého mechanizmu, rátajúceho s patmi.

Riešenie problému č. 1634 (Gvozdják) z 21. decembra 1984: 1.Sd6 Kf3 2.e5 (d5?) Vh8 mat, 1.e5 Kf3 2.Se6 (Sd6?) Vh8 mat, 1.Se6 Kf3 2.d5 (e5?) Vh8 mat, 1.d5 Kf3 2.Sd6 (Se6?) Vh8 mat. Objavná aplikácia cyklického úvodníkového paradoxu v pomocnom mate.

Knihy za riešenie problémov č. 1632-1634 vyhrávajú: Dušan Bajzík, Nádražná 873, 958 01 Partizánske a Rosan Milkov, Urxova 12, 821 03 Bratislava.


* * *

Suverenita ZSSR

Šachová olympiáda 1984 v gréckej Soluni priniesla dvojnásobný triumf reprezentantom ZSSR (muži: 1. ZSSR, 2. Anglicko, 3. USA, ženy: 1. ZSSR, 2. Bulharsko, 3. Rumunsko). V súťaži mužov sa očakával tuhší boj o prvenstvo, ale sovietsky kolektív napriek oslabeniu o dvoch najsilnejších hráčov sveta (alebo práve preto?) podával maximálne koncentrované a vyrovnané výkony a víťazstvo si vybojoval impozantným štýlom štart-cieľ. Absolutórium si zaslúži celá šestica v zostave Beľavskij, Polugajevskij, Vagaňan, Tukmakov, Jusupov, Sokolov, ale osobitne sa žiada vyzdvihnúť hlavné opory – Alexandra Beľavského, ktorému ani zlomená ruka v zápästí nebránila úspešne sa vysporiadať so špičkovými súpermi na 1. šachovnici a v životnej forme, hrajúceho Rafaela Vagaňana. Jeho rýchle víťazstvo s chytením Adorjánovej dámy priniesol denník Smena v decembri minulého roku, dnes uverejňujeme ďalšiu takmer miniatúrku s víťazom silného turnaja v Novom Sade, ktorý sa konal tesne pred olympiádou:


VagaňanNikolić (Rétino otvorenie)

1.Jf3 d5 2.g3 Jf6 3.Sg2 c6 4.c4 d:c4 5.Ja3 e5? Bežne sa hráva Se6 6.Jg5 Sd5 7.e4 h6 8.e:d5 h:g5 9.d:c6 J:c6 10.J:c4 e6 s malou výhodou bieleho, ale určite ide aj 5...g6 v intenciách Grünfeldovej indickej obrany. Pseudoaktívny ťah v partii s priehľadnou ideou 6.J:e5? S:a3 7.b:a3 Dd4 biely poučné vyvráti. Na ospravedlnenie čierneho treba dodať, že zápas prebiehal pre Juhoslovanov v zlej psychickej atmosfére, lebo vinou vlastného vedenia hráči boli nesprávne informovaní o farbe figúr na jednotlivých šachovniciach, takže všetci štyria sa pripravovali na opačné farby! K nemalému údivu zmenu zistili až v hracej sále tesne pred zápasom. 6.J:c4 e4 7.Jg5 De7. Nejde dobre Sf5 pre 8.Db3! Dc7 9.d3 e:d3 10.Sf4 a biely by rýchlo vyhral, ale v partii to nebude oveľa lepšie. 8.d3 e:d3 9.D:d3 h6 10.Sf4! Aj teraz je tento motív veľmi účinný – priamo prehráva h:g5 11.Jd6+ Kd8 12.J:b7+ Ke8 13.Jd6+ Kd8 14.J:f7+ Ke8 15.J:h8 g:f4 16.0-0 s rozhodujúcou materiálnou i pozičnou prevahou bieleho. 10...Db4+ 11.Sd2 Dc5 12.b4 Df5 13.De3+ Se6 14.J:e6 D:e6 15.D:e6+ f:e6 16.Ja5 Jd5 17.J:b7 J:b4 18.0-0 a5 19.Se4! Výsledkom forsírovaného priebehu je pre čierneho beznádejná koncovka s mnohými slabinami. Vagaňan realizuje výhodu najpriamejšou cestou – ťah v partii je silnejší ako 19.J:a5 V:a5 20.a3 Vb5 21.a:b4 S:b4 22.S:b4 V:b4 23.V:a7 0-0 s určitými šancami na záchranu. Teraz hrozí prosté 20.a3 s výhrou pešiaka a5 a nepomáha Va7 pre 21 J:a5 V:a5 21.a3 Ve5 22.Sg6+. 19...a4 20.Vfd1 Va7 21.S:b4! Opäť presnejšie ako 21.Sg6+ Ke7 22.S:b4+ Kf6. Čierny stráca kvalitu a koniec je jasný: 21...S:b4 22.Vd8+ Ke7 23.V:h8 V:b7 24.Vb1 a3 25.Kg2 Vb6 26.Vg8 Kf7 27.Vc8 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred