Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.1.1985)


 

Problém č. 1643 – originál

Ladislav Šárközy, Važec

Mat 2. ťahom


Problém č. 1644 – originál

Ladislav Bučina, Zvolen

Autorova prvá skladba

Biely vyhráProblém č. 1645J. P. Boyer

Problemas 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1643: b. Ka5 Sb5 Sb8 Je2 Jf6 Pa3 e5 (7), č. Kc5 Da8 Vd2 Vf4 Sa1 Jc2 Jf5 Pa2 a7 b4 c3 e3 e6 (13), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1644: b. Kf2 Sg3 Jf5 Jg1 (4), č. Kh1 Pe2 e6 f3 f6 g2 h3 (7), biely začne a vynúti výhru. 1645: b. Ka6 Dd6 Va2 Vd1 Sg1 Sh7 Jc3 Je3 Pa5 a7 b2 f2 (12), č. Kd3 Vg6 Vg8 Sd2 Pb3 d5 d7 f3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dvojťažka na prvom diagrame je autorovou "druhotinou", zato druhý diagram predstavuje ďalšiu prvotinu, a to štúdiu (čo nebýva zvykom). Reprodukovaná dvojťažka francúzskeho skladateľa súvisí s naším textom k svetovej súťaži. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1630 (Šefc) zo 14. decembra 1984: 1.Vc6 hrozí 2.Sc3 mat, 1...Se2, Jfe2, Jge2 2.Dc3, Dd3, De4 mat s troma odväzovaniami bielej dámy, a na dôvažok 1...Jd5, Je4, D:a1, D:b3, D:c2+, Db2 2.Je6, V:e4, Df2, J:b3, J:c2, D:b2 mat. Na 16-ročného autora na vtedajšiu dobu skutočne výborné.

Riešenie problému č. 1631 (Kekely) zo 14. decembra 1984: 1.Jf2+! (nestačí 1.Jc3? S:g3 2.Kg1 Kg4 3.Kg2 Kf4 4.Jb1 Sh4!, ani 1.Jd2? S:g3 2.Kg1 Sf4 3.Jb1 Kg3 čierny vyhrá) 1...K:g3 2.Jd1! (2.Je4+? Kf3 3.Jd2+ Ke2, resp. 3.K:h2 K:e4 s výhrou čierneho) 2...b1S!! (samozrejme, 2...b1D,V pat je taktiež pointa) 3.Jc3! Sd3 4.Je2+! Kh3 (po 4...S:e2 ďalší pat) 5.Jg1+ remíza, lebo po 5...Kg3 príde buď 6.Je2+, alebo 6.Jf3 (čo je trochu škoda). Zaujímavý "diskusný príspevok" ku koncovke dvoch strelcov proti jazdcovi, ktorá je všeobecne pre strelcov vyhraná.

Knihy za riešenia problémov 1631 a 1632 vyhrávajú: Milan Dinga, Bizetova 37, 949 01 Nitra a Ladislav Wittner, Mlynárska 5, 040 01 Košice.


Svetová súťaž (V)

K definícii tém 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, ktoré sme uverejnili postupne 21.9., 28.9., 12.10. a 7.12.1984 uvádzame niekoľko spresnení a poznámok.

Téma A1: Ako ukazuje náš príklad č. 1645, čierny kráľ môže mať aj ďalšie voľné pole (d4), ktorého sa zvodník (1.Jed5?) ani úvodník nedotýka. Na otázku, či biely môže popri dávaní aj nejaké polia brať, riaditeľ súťaže odpovedal doslovne: "Vo vypísaní sa nehovorí o braní polí – na tom preto vôbec nezáleží. Pointa je v dávaní dvoch polí." Nevieme však, čo si o tom myslí rozhodca (ináč autor 1645).

Téma A2: Nemusí ísť o zámenu hier. Rozhodca F. Salazar (Španielsko).

Téma B1: Ako je to s "duálovou" premenou pešiaka na dámu alebo vežu, resp. dámu alebo strelca? Odpoveď: "Samozrejme je lepšie, keď je premena určená presne." Pokiaľ ide o motív spojený s väzbou, text odpovede je takýto: "Nehovorí sa nič o viazaní bieleho kameňa, ani o odviazaní čierneho. Viazanie alebo odviazanie však možno spojiť s čím len chcete."

Téma B2: "Väzba kameňa A figúrou B sa musí uplatniť priamo v mate." Rozhodca N. Macleod (Veľká Británia).

Téma C: Slovo "uskutoční" treba nahradiť slovom "opakuje" (manéver čierneho nasleduje po bielom). Rozhodca R. Kofman (ZSSR).

Témy G, H nesú oficiálne označenie G1, G2. V oddelení G1 zatiaľ ostala otvorená otázka znovuzrodenia pešiaka. Rozhodcom G2 je B. Ellinghoven. (NSR).


Vzad <<  >> Vpred