Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.1.1985)


Problém č. 1641 – originál

František Kubáni, Poprad

Mat 2. ťahom


Problém č. 1642 – originál

Jan Kalendovský, Brno

Mat 2. ťahomProblém č. 1290a – oprava

Ladislav Salai jr., Martin

Mat 14. ťahomKontrolná notácia. 1641: b. Ke3 De2 Jh4 Jh5 Pf5 (5), č. Ke5 Sa1 Se4 Pd6 h7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1642: b. Kf1 Da8 Ve5 Sb5 Sg3 Jf6 Jh5 (7), č. Kd4 Sd2 Pc5 e6 f5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1290a: b. Kh3 Vb1 Sa8 Jd3 Jh5 Pa2 c4 e2 g2 h4 (10), č. Ke4 Vb7 Vf7 Sa1 Jd6 Je6 Pa5 b2 c5 d4 e3 e5 f4 f5 (14), biely začne a dá mat najneskôr štrnástym ťahom. Dvojťažka nedávno začínajúceho autora č. 1541 obsahuje zdanlivé hry po 1...Sd5 (d5), Kd5 2.Dh2, Db5 mat, autorom ďalšej dvojťažky je známy brnenský šachista, špecializovaný na históriu šachu. Napokon štrnásťťažku naši čitatelia dobre poznajú – bola uverejnená pôvodne 11.12.1981 a potom 17.8.1984 ako prvá cena v našej dvojročnej súťaži, pravda, s pešiakom a3 namiesto a2. Ako ukázal náš riešiteľ Milan Cerulík, mala vtedy vedľajšie riešenie 1.Kh2 a4 2.Kg1 ... až 11.S:b7+ J:b7 12.g:f4 s matom v 13. ťahu. Po oprave by 1.Kh2? nemalo vyjsť pre 1...a4! 2.a3 (2...Kg1? a3 3.Kf1 Je8 4.Ke1 Vc7 5.Kd1 Jd8 6.Kc2 Vc6 7.Vf1 b1D+ 8.V:b1 Sb2!) 2...Je8 3.Kg1 Vc7 4.Kf1 Jd8 5.Ke1 Vc6 6.Kd1 Vb5 7.Kc2 Jb7 8.Vf1 Vc7 9.Kb1 Vf7 10.Vf3 Jd6 11.g3 J:c4!, zato riešenie ostáva: 1.a4! 2.Kh2 ... 12.g:f4 e:f4 13.V:f4+ J:f4 14.Jg3 mat. Riešiteľov prosíme, aby dôkladne preskúšali túto opravu. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov dvojťažiek odmeníme knihami – osobitné knižné prémie možno získať za závažné pripomienky k štrnásťťažke.

Riešenie problému č. 1627 (Fritz) z 30. novembra 1984: 1.Kf7 Jd6+ 2.Ke6 Jb7! 3.Se4!! V:e4+ 4.Kd5! Vb4 5.Kc6 Jd6 6.Sc5 remíza, alebo 4...Ve7 5.Kc6 Ka2 6.Sc7! Jc5! 6.Sd6 remíza. Pointou je echové záverečné napadnutie veže a jazdca strelcom, štúdia však vyniká aj krištáľovou konštrukciou.

Riešenie problému č. 1628 (Dučák) zo 7. decembra 1984: Zvodnosť 1.Vf6? hrozí 2.V:d6 mat, 1...d:e5, J:e5, V:e5 2.D:c5, Jb4, Sb3 mat, 1...Je7!, riešenie 1.Dc7 hrozí 2.D:d6 mat, 1...d:e5, J:e5, V:e5 2.Dd7, Db7, Sf3 mat. Zámena troch matov, chutne okorenená "zámenou" väzieb.

Riešenie problému č. 1629 (Ivan Radoš a Šuhajda) zo 7. decembra 1984: 1.J:e5 hrozí 2.J:d7 mat, 1...b5 2.c:b6 e.p., 1...S:e5 2.Sa6, 1...V:e5 2.V:d7, 1...Vd6 2.Jd5, 1...J:e5 2.V:d7, s radom podvariantov. Riešiteľsky náročná štvorťažka, kompozičným estétom sa však nebude veľmi páčiť slabšie využitie veľmi silného bieleho materiálu.

Knihy za riešenia problémov č. 1627-1629 vyhrávajú: Ľudovít Diószegi, Puškinova 1714/2, 066 01 Humenné, Pavel Filippi, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava, Jozef Holubec, ul. Povstania českého ľudu 34, 040 01 Košice a Ján Kováč, Dvorníky 40, 962 68 p. Hontianske Tesáre.


Trikrát z kompozície

* V decembri vyšlo 4. číslo šachového bulletinu TJ Lokomotíva Vrútky Mat-pat, obsahujúce 21 originálov a výsledok medzinárodnej súťaže "Martin 700" (ceny Groeneveld, Mlynka, Pituk, Bakcsi).

* Vzhľadom na úmrtie riaditeľa oddelenia mnohoťažiek Albumu FIDE 1980-1982 treba celú zásielku mnohoťažiek podľa pôvodných podmienok urýchlene zopakovať. Adresa: Josef Volf, Na výšinách 6, 460 05 Liberec 5.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 24. januára t. r. o 18 hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred