Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.1.1985)


Problém č. 1639 – originál

Ladislav Šárközy, Važec

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1640 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1639: b. Kb2 Vg8 Sd2 Sf7 Je3 Jf8 Pc3 c4 e2 h3 (10), č. Ke4 Se6 Sf6 Jg7 Pb3 c5 e5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1640: b. Kh5 Dd2 Vf6 Jb4 Jd6 Pa2 e2 g5 h3 (9), č. Ke5 Vg4 Jb2 Jb8 Pa3 d4 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvé novoročné originály sú dielami ďalších nových autorov, z ktorých prvý o sebe prezradil, že má iba 15 rokov. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1624 (Bálint) z 23. novembra 1984: 1.Dh7 tempo 1...d6, e:d3+, g7~, Jd2~ 2.Je7, D:d3, D:d7, D:e4 mat. Pekný skrytý úvodník, odväzujúci pešiaka e4.

Riešenie problému č. 1625 (Radoš) z 23. novembra 1984: 1.Db8 hrozí 2.Df8 mat, 1...Vb:e5 (V:b8), V1:e5, J:e5 (Jd4, Jg5, Jh4), D:e5 (Dc8, Dd3) 2.Jd5, Je2, Vh4, Jd3 mat. Na tejto skladbe s priväzovaním čiernych figúr vidno odborný dohľad skúsenejšieho priateľa.

Riešenie problému č. 1626 (Kubáni) z 23. novembra 1984: 1.a8D+ Kg1 (1...g2? 2.Jg3+ Kg1 3.Da7 mat) 2.Da7+ Kg2 (2...Kh1? 3.J:g3+ Kg2 4.Df2 mat) 3.Db7+ Kg1 4.Db6+ Kg2 5.Dc6+ 6.Dc5+ 7.Dd5+ 8.Dd4+ 9.De4+ 10.De3+ Kg2 11.D:g3+! Kh1 12.Df3+ Kg1 13.Df2+ Kh1 14.Jg3 mat. Obľúbená téma "schodov" je tu spracovaná nie zložite, ale s dobrými odbočeniami a "logickým" 11. ťahom (nejde 11.Df3+?, preto musí biely stratiť tempo).

Tri prvotiny vyvolali pekné ohlasy niekoľkých desiatok riešiteľov a na viacerých pôsobili priamo inšpirujúco...

Knihy za riešenia problémov č. 1624-1626 vyhrávajú: Ján Janočko, Puškinova 1716/5, 066 01 Humenné a Ivan Sokol, VÚ 9672 PS 149/J, 320 00 Plzeň-Bory.


* * *

Netrpezlivý ťah

Vraciame sa ešte k tretej partii zápasu o titul majstra sveta, v ktorej Karpov zaknihoval prvé víťazstvo. Glosy napísal vm J. Plachetka 25. septembra 1984.


KarpovKasparov (sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jc6 5.Jb5 d6 6.c4 Jf6 7.J1c3 a6 8.Ja3 Se7 9.Se2 0-0 10.0-0 b6 11.Se3 Sb7. Ostrie nasledujúceho výpadu možno otupiť manévrom 11...Je5!? s ideou umiestniť jazdca neskôr na d7 v intenciách pružnej obrany, medzi šachistami populárne nazývanej jež. Proti obľúbenej výstavbe, ktorú Karpov ako biely s úspechom používa, vyzývateľ si pripravil novinku, ktorú mnohí komentátori pod vplyvom výsledku partie prenáhlene a možno neprávom odsúdili. 12.Db3 Ja5!? To je tá novinka s jasným úmyslom vymeniť svojho Pb6 za súperovho centrálneho Pe4. Bežne sa hráva 12...Jd7 13.Vad1 Jc5! so stiesnenou, ale pevnou pozíciou. Pre teoreticky menej fundovaných čitateľov dodajme, že teraz by nešlo primitívne 14.S:c5 b:c5 15.D:b7? pre Ja5 s chytením bielej dámy. 13.D:b6 J:e4 14.J:e4 S:e4 15.D:d8 S:d8 16.Vad1 d5? Až tento netrpezlivý ťah, od ktorého si Kasparov sľuboval rýchle zjednodušenie a pravdepodobnú remízu, je príčinou prehry. Prosté Jb7 (ihneď, alebo po vložke Sf6) by držalo obranyschopnú pozíciu, lebo nevidno, ako má biely účinne uplatňovať prevahu na dámskom krídle a nemožno podceniť ani čiernu majoritu v strede. 17.f3 Sf5. Láka súpera k 18.g4? Sg6 19.c:d5 e:d5 20.V:d5 Vfe8 21.Sd2 (21.Kf2?? Sh4+) V:e2 22.S:a5 Sf6, po čom by mal za pešiaka viac než dosť, kým 17...Sg6 18.c:d5 e:d5 19.V:d5 Vfe8 20.Kf2 by stratilo pešiaka bez kompenzácie. Tú nenájde ani v partii. 18.c:d5 e:d5 19.V:d5 Se6 20.Vd6 S:a2. Na zaujímavú možnosť upozornil vm Vagaňan: 20...Sf6 s priehľadnou ideou 21.b3? Se7, ale biely udrží výhodu ťahmi 21.b4 Se7 22.Vb6 a nejde S:a2 pre 23.Va1 s ďalším 24.b:a5. 21.V:a6 Vb8. Pri prepočte "zďaleka" sa možno Kasparov domnieval, že bude môcť pešiaka získať späť, ale Karpov energicky pristúpi k realizácii výhody. Najprv maximálne naladí súhru svojich figúr: 22.Sc5 Ve8 23.Sb5 Ve6 24.b4 Jb7 25.Sf2 Se7 26.Jc2 Sd5 27.Vd1! Tu by sa mnohí uspokojili s menej presným 27.Vb1, po čom by ešte súper vybudoval účinnú blokádu ťahmi Jd6! 28.Sf1 Jb5 so šancami na záchranu, kým teraz to s ním pôjde rýchlo z kopca: 27...Sb3 28.Vd7 Vd8. Domináciu bielych figúr ilustruje variant S:c2 29.V:e6 f:e6 30.V:e7 Jd6 31.Sd7! (ešte silnejšie ako 31.Sg3 V:b5 32.S:d6 Sb3) V:b4 32.Sc5 Vb1+ 33.Kf2 s výhrou. 29.V:e6 V:d7 30.Ve1 Vc7 31.Sb6 a pred ťažkými stratami čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred