Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.1.1985)


Jubileum

O päť dní – 9. januára 1985 – uplynie presne 20 rokov od vyjdenia našej prvej šachovej rubriky. Bola vtedy skromnejšia, ale za ten neuveriteľný čas priniesla množstvo materiálu, zohrala nesporne významnú úlohu pri propagácii šachu na Slovensku a navyše sa aj rozrástla. Kým za prvých 10 rokov sme zaregistrovali 714 uverejnených problémov a 61 prvotín, v druhej desiatke sa tieto čísla zväčšili o 924, resp. 93 – a to už nehovoríme o množstve partií, správ a iných textov.

Naša rubrika sa stala miestom stretnutia všetkých slovenských záujemcov o šach, predovšetkým kompozičný, má však svojich pravidelných čitateľov aj v ČSR a zahraničí. Redakcia sa zo všetkých ohlasov úprimne teší a dúfa, že rubrika uspokojí široký okruh čitateľov aj v treťom desaťročí svojej existencie aspoň tak ako v prvých dvoch.

Vzhľadom na to, že text prvej rubriky nebol dlhý, mal všeobecný ráz a nestratil platnosť ani dnes, rozhodli sme sa uverejniť ho ešte raz v plnom znení. Bude to asi zaujímavé čítanie – veď ktorí z čitateľov si pamätajú, ako to presne vyzeralo pred dvadsiatimi rokmi...


ŠACH-MAT

Týmto číslom otvárame na stránkach Pravdy šachovú rubriku. Jej cieľom je spríjemniť chvíle oddychu čitateľom, ktorí aspoň trochu vedia hrať šach. Podľa Štatistickej ročenky ČSSR 1964 bolo r. 1963 v našej republike 27 356 organizovaných šachistov, z toho 10 308 na Slovensku. Prirodzene, záujemcov, ktorí sa šachu nevenujú pretekársky, je oveľa viac.

Milión šachistov sedí nad šachovnicou v klubovniach, kaviarňach, doma a na iných miestach, pretože šachový dej ich baví, púta a vzrušuje. Jedni hrajú dlhé, vážne partie, iní pestujú korešpondenčný šach v rámci štátu alebo zemegule a tretia kategória šachistov, "blickári" a "bulkári" hrajú zásadne bleskovo, rýchle pohyby a rýchly tlkot srdca charakterizujú tento druh šachu, bohatý na bleskové nápady a grandiózne chyby. Ďalší šachisti sa skrývajú pod názvom riešitelia – tí predovšetkým kupujú noviny a časopisy, aby sa mohli samostatne, bez rušivého súpera oddávať pikantným kombináciám šachových problémov a tlačovým chybám. Šach je mnohostranný a rôznorodé môžu byť aj šachové rubriky. Čo však v nijakej rubrike nemá chýbať, je šachová úloha či štúdia alebo iný problém, ktorého riešením si čitatelia môžu preveriť svoje schopnosti, získať pocity víťazstva a zároveň pôžitok z objavenej kombinácie. Preto aj my venujeme najväčšiu pozornosť šachovým problémom, budeme sa však snažiť rubriku spestriť aj inými materiálmi, aby bola čo najzaujímavejšia a skutočne spríjemnila využitie voľného času.Problém č. 1638H. Weenink

Tijdschrift v. d. N. S. 1920

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc4 Sb7 Sd8 Ja5 Pc7 (5 kameňov), čierny Ka7 Pc5 (2 kamene), biely (ktorého pešiaci ťahajú zdola nahor) začne a dá mat najneskôr druhým ťahom.

Prvým problémom, ktorý predkladáme na riešenie, je miniatúrna dvojťažka známeho holandského majstra. Treba si všimnúť, že na jediný ťah čierneho zo základnej pozície (1...Kb6) má biely v "talóne" mat s premenou pešiaka na jazdca (2.c8J). Úvodný ťah bieleho sa vám bude iste páčiť.

Jediné, čo sme v texte zmenili, je číslo problému (pôvodne 1) a Sd8 na diagrame (pôvodne tlačová chyba – bol čierny). Nasledovala výzva pre riešiteľov, tú však aktualizujeme: Riešenie problému pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1621 (Kiss) zo 16. novembra 1984: Zvodnosť 1.Sf6? hrozí 2.c4 mat, 1...Sd3, S:f6+ 2.V:d3, J:f6 mat, 1...De4!, riešenie 1.Vd3 hrozí 2.c4 mat, 1...Sd3, S:f6+ 2.Jf6, S:f6 mat. Nová dvojvariantová cyklická forma úvodníkového paradoxu – vynikajúci originálny nápad, ktorý by iste mohol dostať názov Kissova téma.

Riešenie problému č. 1622 (Mlynka) zo 16. novembra 1984: Zvodnosti 1.Ve2? tempo 1...Kg4 2.Ve5 mat, 1...h3!, 1.Se2? tempo 1...Ke4, Ke6 2.Sd3, Sg4 mat, 1...h3!, riešenie 1.Je2 tempo 1...Kg4, Ke4, Ke6 2.Jd4, J:g3, Jd4 mat. Pekná realizácia našim autorom dobre známej témy "raz-dva-tri" – vzhľadom na dávanie voľných polí čiernemu kráľovi.

Riešenie problému č. 1623 (Hegermann) zo 16. novembra 1984: 1.K:h8 Kh1 2.Kg8 Kg1 3.Kf8 ... 8.K:e6, 9.Kf6 ... 12.K:e4 13.Kd4 14.Kc3 15.K:b3 16.K:b4 17.K:b5 18.Kc4 19.b5 ... 23.b1D 24.Df5 Kg1 25.Df7 g:f7 26.Kc3 f8D 27.Kd2 Dc8 28.Ke1 Dc1 mat. Ako je to v správnom pomocnom mate predpísané, jednoznačné poradie ťahov nemožno "oklamať".

Knihy za riešenie problémov č. 1621-1623 vyhrávajú: Miroslav Gurín, Nábrežná 1, 911 01 Trenčín a Milan Minarovič, Sládkovičova 1199/A-1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.


Vzad <<  >> Vpred