Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.12.1984)


Problém č. 1635 – originál

Imrich Bandžuch

Spišská Nová Ves

Pomocný mat 2. ťahom

(pozri text)


 

Problém č. 1636 – originál

Ján Patarák, Košice

Pomocný pat 8. ťahom

 Problém č. 1637 – originál

Stanislav Schullery, Bardejov

Mat 2. ťahom

Žartovný problém20-krát Silvester

Dvadsiate výročie otvorenia našej šachovej rubriky sa už akútne priblížilo – a pripomenul nám to náš dvadsiaty Silvester. To je príležitosť, keď sa aj zachmúrené tváre šachistov (čím nenarážame na výsledky nášho olympijského družstva) rozjasnia a ruky sa chytajú za brucho (od smiechu). Televízia už od januára pripravuje svoje silvestrovské pochúťky a naši prispievatelia už od januára rozmýšľajú, čím vtipne prekvapiť riešiteľov. Aj vďaka šachu si náš národ pomaly zvyká na humor a satiru (tak by to asi bol povedal Alexander Matuška). Teda k dnešnej trojici problémov. Niektorí sa možno ešte trápia s pomocným matom spred týždňa, a už je tu ďalší. Jeho autor sa poučil od praktických šachistov, ktorí radi rošujú (aby skryli svojho kráľa – tu je to však naopak). Pomocný pat (obaja súperi sa usilujú o čo najskoršiu remízu) pripomína svojou podstatou krátke remízy zo zápasu K – K, ale (na rozdiel od nich) dáva náš diagram možnosti schuti si zakombinovať. A celkom na záver jeden naozaj žartovný problém. Jeho prvý ťah by sa mohol označiť ako strata funkcie, demisia či rezignácia. Ale čo a ako? Kto na to príde? – Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia. 1635: b. Ke1 Va1 Vh1 Se5 Je4 Pb6 c5 d4 e3 g5 h6 (11), č. Ke8 Df6 Va8 Vh8 Sd5 Je6 Pa3 a7 b3 c6 e7 f4 f5 h4 (14), začne čierny a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, ale aj tzv. duplex, t. j. začne biely a pomôže čiernemu dať mat druhým ťahom, a navyše v oboch prípadoch štyri riešenia. 1636: b. Kb8 Sb6 (2), č. Kd2 Da2 Vb2 Vc1 Sa1 Sc2 Jf1 Pa3 c3 (9), čierny začne a pomôže bielemu dať pat ôsmym ťahom. 1637: b. Kc6 Dd5 (2), č. Ka8 Sa5 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom, žartovný problém.)

Riešenie problému č. 1618 (Plevka) z 9. novembra: Zdanlivé hry 1...Ve2, V:e5 2.Dc3, D:e5 mat, riešenie 1.Dh7 hrozí 2.De4 mat, 1...Ve2, V:e5 2.Jc6, S:e5 mat. Výborný začiatok, po ktorom budeme očakávať ešte väčšie výkony.

Riešenie problému č. 1619 (Ressler) z 9. novembra: Zdanlivé hry 1...Jd6, Jh5 2.Df6, V:f7 mat, zvodnosť 1.De4? tempo 1...Jd6, Jh5 2.Dh4, Db4 mat, 1...Kd6!, riešenie 1.De3 tempo 1...Jd6, Jh5 2.Dg5, Dc5, mat a 1...Kd6, J:e6, J:f5 2.Dc5, D:e6, J:f5 mat. Vyrástol nám ďalší "trojfázový" autor, a to je dobré napriek nezvyčajným strelcovým "dvojčatám".

Riešenie problému č. 1620 (Hlinka) z 9. novembra: a) 1.Vh8+ Kd7! 2.J:h2 Ve1+ 3.Kb2! Ke7! 4.Vh4! Vh1 5.Vf4 V:h2 6.V:f2, resp. 5...Sf3! 6.Jf1! V:f1 7.V:f3 s teoretickou remízou, b) 1.Vd3+ Ke7 2.J:h2 Vh4 3.Vd2 V:h2 4.V:f2 Se4+ 5.Ka1 V:f2 pat, 2...Ve1+ 3.Kb2! Vh1 4.Vd2 V:h2 5.V:f2 remíza (uvádzame len hlavné varianty). Pekné echo medzi a) a b), zaujímavá je však aj skutočnosť, že riešenia nemožno navzájom prehodiť.

Knihy za riešenia problémov č. 1618-1620 vyhrávajú: Peter Cinko, ul. K. Gottwalda 1153/1, 958 01 Partizánske a Štefan Olexa, Gottwaldova 1458, 069 01 Snina.


Bratislavský krúžok

Prvé novoročné stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 3. januára 1985 o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 278.


A ešte aj partia

Koľko smiechu môže byť okolo nečakaného záveru partie, ukazuje tento príklad z Dubny 1967: DudkinSorokin, 1.d4 d5 2.c4 e5 3.d:e5 d4 4.Jf3 Jc6 5.Jbd2 De7 6.a3 J:e5 7.J:d4? Jd3 mat! Pravda, domnievame sa; že Dudkinovi do smiechu nebolo.


Vzad <<  >> Vpred