Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.2.1985)


Problém č. 1651 – originál

Radoslav Meliš, Strečno

Mat 2. ťahom


Problém č. 1652 – originál

Tibor Csoltó, Příbram

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1651: b. Ke3 Df7 Ve1 Se6 Sf8 Jc8 Je7 Pc3 d6 (9), č. Ke5 Se4 Jc5 Je8 Pb3 c6 g3 g5 g6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1652: b. Ka2 Dg1 Vc8 Vh6 Sd8 Sg4 Jd4 Jf4 Pa6 b2 c6 f3 (12), č. Ke5 Da7 Sf7 Jg5 Pa3 c4 d3 d5 e2 g3 g6 h7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka svedčí o zlepšujúcej sa autorovej technike, i keď uvádzané pokusy 1.Kd2, Sd5, Sf5? ešte nemajú "zámenový charakter. Peknou trojťažkou nás prekvapil autor z ČSR, ktorý píše po slovensky. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1638 (Weenink) zo 4. januára: Riešitelia nám poslali nečakaný počet správnych riešení: Zdanlivá hra 1...Kb6 2.c8J mat, riešenie 1.c8S!! tempo 1...Kb8 2.Jc6 mat. Nič mohutné, ale tie dve premeny na slabšie figúry majú svoj pôvab a najmä úvodníková (predsa len) na tretieho strelca sa mnohým veľmi páčila.

Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Michal Ihnat, Perečínska 1852, 066 01 Humenné, Ján Pivoluska, SNP 386/184, 962 23 Očová a Radoslav a Rastislav Požgajovci, nám. 1. mája 1037/32, 952 01 Vráble. Počet vyhrávajúcich riešiteľov sme zvýšili na troch aj vzhľadom na to, že pred 20 rokmi boli taktiež traja: Ján Horniak (Kozárovce), Milan Mišík (Trenčín) a Ján Pirchala (Kežmarok).


* * *

Bez Karpova a Kasparova

Zdravé sebavedomie sovietskeho olympijského kolektívu iste stúplo po 3. kole, keď rozdrvil jedného z hlavných konkurentov – reprezentantov Maďarska senzačným pomerom 4:0! Naopak Maďari sa len ťažko dostávali z psychického šoku a hoci nehrali v Soluni zle, napokon zostali bez vytúženej medaily. Takto padla ich inak priebojná 4. šachovnica:


SaxJusupov (Ruská hra)

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.J:e5 d6 4.Jf3 J:e4 5.d4 d5 6.Sd3 Se7 7.0-0 Jc6 8.Ve1 Sg4 9.c4 Jf6 10.c:d5 S:f3 11.D:f3 D:d5 12.Dg3. Tento aktuálny variant bol preverovaný v poslednom cykle zápasov MS. V 28. partii moskovského zápasu skúsil Kasparov s Karpovom novinku 12.Dh3, ale po J:d4 13.Jc3 Dd7 14.D:d7+ K:d7 15.Se3 Je6 16.Vad1 Sd6 17.Sf5 Ke7 18.Jb5 Vhd8 mal za pešiaka len iniciatívu dostatočnú práve na vyrovnanie, takže v 30. partii sa v 10. ťahu odchýlil 10.Jc3. Výsledkom boli len výmeny 10...d:c4 11.S:c4 0-0 12.Se3 S:f3! 13.D:f3 J:d4 14.S:d4 D:d4 15.V:e7 D:c4 16.D:b7 c6 17.Db3 D:b3 18.a:b3 Vab8 19.Va3 Vfe8 20.V:e8 V:e8 a podpísaná ďalšia remíza. 12...D:d4 13.Jc3 0-0! Novinka oproti 1. partii zápasu Hübner – Smyslov 1983, kde exmajster sveta zvolil riskantný variant 13...Vd8 14.Sb5 Vd7 15.D:g7 Vg8 16.Dh6 Jg4?! a v taktických komplikáciách po 17.Df4 Kd8! 18.D:d4 V:d4 19.S:c6 b:c6 20.h3 J:f2! udržal rovnováhu. Maďarský veľmajster mal zrejme pripravené silnejšie 20.f3! s výhodou, ale súper ho predišiel. 14.Jb5 Dg4! 15.D:g4. Nehodilo sa 15.D:c7 pre Sc5 s iniciatívou čierneho, ale podľa Jusupova bolo možné 15.J:c7 Vad8 16.D:g4 J:g4 17.Se2 s rovnou hrou. 15...J:g4 16.Sf5?! Lepšie 16.Se2! mohlo ešte viesť k uvedenému variantu. 16...Jf6 17.J:c7 Vad8 18.Se3 a6! Odrezáva ústup zatúlanému bielemu jazdcovi, ktorý sa nemohol vrátiť 18.Jb5 pre Vd5 (dôsledok nepresného 16. ťahu bieleho). Teraz biely prepásol možnosť vykĺznuť ťahmi 19.Ved1! Sd6 20.Sb6 Se5 21.V:d8 V:d8 22.J:a6! s pravdepodobnou remízou. 19.Vac1? Sb4! 20.Vf1 (20.Ved1 Sa5) 20...Jd4! Sax asi rátal len s 20...Sa5, po čom by sa zachránil obdobnou obeťou 2 figúr za vežu 21.J:a6 Je7 22.Sc5! Odteraz vedie Jusupov partiu železnou rukou. 21.Vc4 J:f5 22.V:b4 Vd7! 23.Vc1. Prehráva aj 23.Sf4 Vc8 24.V:b7 Jd5 25.Se5 J:c7 26.Vc1 Je8! s matovou hrozbou na 1. rade. 23...Vc8 24.Vbc4 Vcd8 25.h3 J:e3 26.f:e3 Kf8 27.e4 Ke7 28.Vb4. Po 28.e5 Jd5 29.J:d5+ V:d5 by biely čoskoro stratil pe5. 28...Vd1+ 29.V:d1 V:d1+ 30.Kf2 Kd6 31.e5+ K:e5 32.Ja8. Stále sa všetko krúti okolo tohto nešťastného jazdca, ktorého väzba by definitívne rozhodla aj po 32.V:b7 Vd7 s neodvratným Kd6. 32...b5 33.a4 Kd5 34.Vb3 b:a4 35.Vb7 Vb1 36.Kf3 a3! a biely sa vzdal. Biely jazdec pripomínal v závere partie blúdiaceho Holanďana. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred