Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.11.1984)


Problém č. 1624 – originál

Alexander Bálint, Milanovce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1625 – originál

Ivan Radoš, Bánovce n. Bebravou

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomProblém č. 1626 – originál

František Kubáni, Poprad

Autorova prvá skladba

Mat 14. ťahomKontrolná notácia. 1624: b. Kc2 Dh1 Sa4 Jc8 Pa6 b4 d3 e3 (8), č. Kd5 Jd2 Pa7 c3 d7 e4 e5 e6 g7 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1625: b. Kh6 Dc7 Vh5 Sg6 Jb4 Jg1 Pe5 e6 f2 h3 (10), č. Kf4 Dc3 Vb5 Ve1 Jf3 Pc2 d2 e7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1626: b. Ke1 Jh5 Pa7 (3), č. Kh1 Db2 Vc2 Pb3 c3 e2 g3 h2 h3 (9), biely začne a dá mat najneskôr štrnástym ťahom. Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


Tri prvotiny

Ešte nikdy v histórii sa nestalo, aby v jednom dni uverejnili svoje prvé šachové skladby traja slovenskí šachisti. Pri zvyšujúcom sa záujme o šach, o rubriku, ako aj v záplave príspevkov koncom dvojročného obdobia našich skladateľských súťaží to však ani nie je také mimoriadne. Za osobitnú zmienku skôr stojí, že problém č. 1625 predstavuje jubilejnú 150. prvotinu slovenského autora v našej rubrike. – Nových skladateľov teda stále pribúda a nám neostáva len si želať, aby svoj záujem o kompozičný šach naďalej rozvíjali a prispeli tak aj k jeho kvalitatívnej úrovni.

Riešenie problému č. 1606 (Havran) z 12. októbra: Zdanlivé hry 1...J:e3, Jh6, Je7, J:h4, D:e4 2.Jf7, J:c4, f4, f4, Jf7 mat, riešenie 1.J:f5 hrozí 2.Jd6 mat a po rovnakých obranách v poradí 2.J:e3, J:h6, J:e7, J:h4, b8D mat (1...K:e4 2.Jd6 mat). Zaujímavá zámena piatich matov, pričom z motívov dominuje otváranie bielych línií h4-e4 a h7-e4.

Riešenie problému č. 1607 (Štúň) z 12. októbra: 1.Dg7 hrozí 2.Jc3 mat, 1...Ve5 2.Dd7+ Ke4 3.Sg2 mat, 1...Se5 2.Df7+ Kd4 3.b:c7 mat, 1...Ve6 2.Sg2+ Kd6, Ve4 3.D:c7, Jc3 mat (1...Sd6 2.Jc3+ Kc6 3.D:c7 mat). Dobrá strategická trojťažka s využívaním zacloňovania línií a blokovania polí.

Riešenie problému č. 1608 (Hlinka) z 12. októbra: Proti uverejnenému riešeniu prišli tri námietky, z toho jedna od samého autora: na 1.Ve7+ odpovie čierny lepšie 1...Kd2!, čím sa mu podarí zremizovať (napr. 2.g7 Va8! 3.S:d5 Jf5! atď.). Autor preto štúdiu opravuje odstránením prvého ťahu bieleho a čierneho, po čom nasleduje už správne 1.g7 Vb1+ 2.Ka2 atď.

Knihy za riešenie problémov č. 1606-1608 vyhrávajú: Milan Svrček, Markušova 1, 813 37 Bratislava a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 29. novembra t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov (na križovatke Šmidkeho a Tomášikovej ulice), miestnosť č. 278.


Šachová skladba

Pod týmto názvom pripravuje Sekcia kompozičného šachu VŠZ ÚV ČSZTV vydávanie bulletinu kompozičného šachu. Prihlásiť sa možno na adresu výboru, Na poříčí 12, 115 30 Praha 1.


* * *

Majstrovstvá PĽR

Novým šampiónom Poľska v praktickom šachu sa stal Sznapik, ktorý na turnaji v Poznani spomedzi 16 účastníkov získal 10 bodov. Hru víťaza predstavujeme v partii s iným významným poľským šachistom. SchmidtSznapik (staroindická obrana): 1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Se3 Jc6 7.Dd2 a6 8.Jge2 Vb8 9.h4 h5 10.0-0-0 b5 11.Jd5?! b:c4 12.J:f6 e:f6! 13.g4 Jb4 14.Jc3 c5 15.d:c5? (biely mal hrať 15.S:c4 c:d4 16.S:d4 Jc6 17.Se3 Je5 18.Se2) 15...Se6! 16.g:h5 Da5 17.a3 d:c5 18.h:g6 f5! 19.g:f7+ Kh7 20.a:b4 c:b4 21.Vg1 S:c3 a biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred