Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.5.1985)


Problém č. 1687

J. Brabec a Ľ. Lehen

II.-III. cena ex aequo

Radjanska Ukraina 1982

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1688Ľ. Lehen

I. cena

Szachy 1982

Mat 2. ťahomProblém č. 1689L. Salai jr.

II. cena

Šachové umenie 1981

Biely vyhráKontrolná notácia. 1687: b. Kd8 Df8 Vd1 Sc1 Sf5 Jf6 Jh8 Pb6 c2 g4 (10), č. Ke5 Va7 Sa8 Ja6 Jc8 Pd5 d6 e7 g5 h6 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1688: b. Kc1 Dh2 Va5 Vd6 Sc7 Sd3 Je4 Jg2 Pa3 a4 b6 c2 d5 e5 e6 g4 (16), č. Kd4 Jb5 Pa6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1689: b. Kh3 Dd5 Sc7 (3), č. Ka8 Da4 Pb7 (3), biely začne a vynúti výhru. V prvej dvojťažke sú zvodnosti 1.c3? a 1.D:h6?, v druhej 1.Dg3?, 1.Vc6? a 1.Jf4?, štúdiu rieši nie 1.Sb6? Da3+!, ale len 1.Kg3! Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


Úspešná trojica

Už niekoľko rokov teší ctiteľov kompozičného šachu vynikajúca výkonnosť bratislavskej dvojice Juraj Brabec – Ľudovít Lehen. Teraz sa jej dostalo zaslúženého uznania, keď za úspechy v medzinárodných súťažiach (vrátane posledného zväzku Albumov FIDE) bola vyhlásená za "najúspešnejších slovenských šachových skladateľov roku 1984". Dvojicu predstavujeme dvojťažkou, ktorá slávila úspech na silne obsadenom sovietskom turnaji, vypísanom na počesť 60. výročia ZSSR – a s blahoželaním pridávame samostatnú prvú cenu Ľ. Lehena z poľskej súťaže, keďže autor sa dožíva 3. júna t. r. svojej šesťdesiatky!

Tretí diagram je dielom staronového "najúspešnejšieho slovenského šachového riešiteľa roku 1984", Ladislava Salaiho mladšieho z Martina, ktorý, ako sme už písali, dosiahol vynikajúci výsledok a prvé miesto v celoštátnej súťaži v riešení šachových problémov.

Riešenie problému č. 1671 (Farkaš) z 19. apríla: Zdanlivé hry 1...f6, f:e6, g6 2.Jg6, Df8, Df6 mat, riešenie 1.Dg6 tempo 1...f6, f:e6, f:g6 2.De8, De8, J:g6 mat. Výborná prvotina, najmä vzhľadom na zdanlivé hry, ktoré vedú v riešení k zámene jednej obrany a dvoch matov. Duál po 1...Jg5~ 2.D:h7, V:h7 mat je len menšou nepresnosťou.

Riešenie problému č. 1672 (Jureňa) z 19. apríla: Zdanlivé hry 1...J:d5, V:d5 2.Jc5, Ve1 mat, zvodnosti 1.Jb4? hrozí 2.Ve1 mat, 1...J:d5!, 1.Sb3? hrozí 2.Jc5 mat, 1...V:d5!, riešenie 1.D:c6 hrozí 2.De6 mat, 1...J:d5, V:d5 2.Ve1, Jc5 mat (1...Jf6~, Jd6, Ke5 2.Ve1, Ve7, De6 mat). Recipročná zámena hier plus hrozbové paradoxy a antiparadoxy – vcelku veľmi vydarená skladba po obsahovej aj konštrukčnej stránke.

Riešenie problému č. 1673 (Sovík) z 19. apríla: Zdanlivé hry 1...c:b3 2.Vb2 c4 3.Kb1 c:d3 4.Vc1 mat, 1...c:d3 2.Vd2 c4 3.Kd1 c:b3 4.Vc1 mat, zvodnosť 1.Va1? c:b3 2.Kb1 c4 3.Va5 b2 4.Va3 mat, 1...c:d3 2.Va3 d2+ 3.V:d2 c4 4.b4 mat, ale 1...K:b3!, riešenie 1.Ve1 c:b3 2.Ve3 b2+ 3.V:b2 c4 4.d4 mat, 1...c:d3 2.Kd1 c4 3.b4 d2 4.Ve3 mat. Zámena hier vo štvorťažke je aj vo svetovom meradle stále ešte zriedkavosťou. Ide o vynikajúcu trojfázovú zámenu útoku vo forme núdzovky!

Knihy za riešenia problémov č. 1671-1673 vyhrávajú: Jozef Hritz, 059 91 Nová Lesná 123 a Ján Smida, ŠD Pribina, Jesenského 5, 949 01 Nitra.* * *

Záver partie

V partii LukinFedorov (Leningrad 1981) sa dospelo k tejto pozícii: b. Kf1 Vc6 Vh1 Sd5 Jg3 Pa2 b2 c3 d4 f2 f3 (11), č. Kg7 De7 Jf4 Jg5 Pa6 b5 c7 f5 g6 (9). Tu sa biely zamyslel a – zahral chybné 1.Vc5?, namiesto toho, aby dosiahol rýchlu výhru s nezvyčajnou dvojitou obeťou: 1.V:g6+! K:g6 2.Vh6+! K:h6 3.J:f5+ Kg6 4.J:e7+ Kf6 5.Jg8+ s ďalším 6.Sb3...


Vzad <<  >> Vpred