Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.7.1985)


Problém č. 1703 – originál

Norbert Rovesný ml., Piešťany

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1704 – originál

Tibor Csoltó, Příbram

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1703: b. Kb8 Vc4 Sd2 Sg4 Jf4 Pa2 e4 e5 (8), č. Kb5 Pb6 c5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1704: b. Ka6 Da8 Vb3 Vd3 Sg4 Sg5 Jb5 Jf5 Pc2 d4 (10), č. Ke4 Da3 Vd2 Se7 Sf7 Jd1 Je2 Pa5 d5 d6 e3 f4 g6 (13), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V ďalšej prvotine sú spracované obľúbené voľné polia, trojťažka obsahuje rotáciu druhých a tretích ťahov bieleho. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1687 (Brabec – Lehen) z 31. mája: 1. zvodnosť 1.c3? hrozí 2.Ve1 mat, 1...d4 2.c:d4 mat, 1...Jc5!, 2. zvodnosť 1.D:h6? hrozí 2.Jf7 mat, 1...e:f6 2.Dh2 mat, 1...e6!, riešenie 1.b7 hrozí 2.V:d5, Jd7 mat, 1...d4, e:f6, Jc5, e6 2.Ve1, Jf7, V:d5, Jd7 mat (1...Jb6 2.D:e7 mat). Zaujímavé hrozbové paradoxy spojené s dvojitou hrozbou.

Riešenie problému č. 1688 (Lehen) z 31. mája: Zvodnosti 1.Dg3? tempo 1...Jb5~ 2.c3 mat, 1...Jc3!, 1.Vc6? tempo 1...K:d5, J:c7, J:a3 2.Vd6, Vc4, Dg1 mat, 1...Jd6!, 1.Jf4? tempo 1...Ke3, K:e5 2.Df2, Je2 mat, 1...Jb5~!, riešenie 1.Jg3 tempo 1...Kc5, K:e5, Kc3, Jb5~, Jc3 2.Dg1, Dh8, Je2, Jf5 mat. Zvodníkmi a úvodníkom dáva biely čiernemu kráľovi postupne 0-1-2-3 voľné polia – veľmi pekný výkon.

Knihy za riešenie problémov č. 1687-1689 vyhrávajú: Eugen Gajdos, Staničná 13/18, 945 01 Komárno a Bartolomej Borovský, Levočská ul. 20-23, 052 01 Spišská Nová Ves.


* * *

Gammarth: 1. Jusupov

Výsledok prvého medzipásmového turnaja v tuniskom Gammarthe (1. Jusupov 11,5 zo 16, 2. Beľavskij 11, 3. Portisch 10, 4.-5. Černin a Bavrikov 9,5 atď.) potvrdil prevahu sovietskych špičkových šachistov a naznačil pokračujúci nástup mladej generácie, ktorej príslušníci na 4.-5. mieste zohrajú ešte zápas o štvrté postupové miesto. Medzi úspešných sovietskych hráčov sa dokázal tradične prebojovať iba nestarnúci Maďar Lajos Portisch, ktorý sa už asi 20 rokov drží v absolútnej svetovej špičke. Nasledujúca teoreticky zaujímavá partia mala podstatný vplyv na poradie na čele turnaja:


JusupovPortisch (prijatý dámsky gambit)

1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.e4 Jf6 4.e5 Jd5 5.S:c4 Jb6!? na olympiáde v Soluni 1984 v partii Beľavskij – Portisch bolo vložené 5...Jc6 6.Jc3 Jb6 7.Sb5 (túto možnosť má eliminovať nový textový ťah) Sd7 8.Jf3 e6 9.0-0 Je7 10.Sd3 Sc6 11.Jg5 h6 12.Dh5 g6 a pomocou malej kombinácie 13.Jge4!! Sg7 14.Dg4 Jf5 15.Se3 Jd5 16.J:d5 D:d5 17.Jc3 Dd7 18.Vfd1 Vd8 19.Vac1 0-0?! 20.S:f5! g:f5 21.Dh4 sa dostal biely k nebezpečnému útoku, ktorému musel maďarský veľmajster čeliť obeťou pešiaka 21...f6. 6.Sb3 Jc6 7.Jf3 Sg4! Pozične odôvodnený ťah prakticky núti súpera k nasledujúcej zápletke, inak po ďalšom 8...e6 by stál čierny dobre. 8.S:f7+ Tento typický obrat obvykle vedie k zisku pešiaka. V partii to bude naopak a dôsledky budú nejasné. 8...K:f7 9.Jg5+ Ke8 10.D:g4 D:d4 11.De2! Je zrejmé, že po výmene dám by mal problémy skôr biely. 11...D:e5 12.Se3 Jd5 13.Jf3 Df5 14.0-0 e6 15.Jc3 Vd8 16.Vfe1 Se7 17.Jb5. Určitá kompenzácia za obetovaného pešiaka tu je – nezabudnime, že čierny kráľ už stratil právo rošády a spojenie veží zapríčiňuje ťažkosti. Nasledujúci pokus využiť príležitosť uzavrieť e-stĺpec za cenu silného jazdca d5 je sporné – do úvahy prichádzalo 17...Sf6 s ideou Kf7. 17...J:e3?! 18.f:e3 a6? A to už je prehrávajúca chyba, kým po lepšom Sd6 alebo Vd7 by situácia bola stále nejasná, čierny konkrétne plánoval uloviť zatúlaného bieleho jazdca, ale súper počítal ďalej: 19.J:c7+! Kd7 20.J:a6 Va8. Takto si to čierny predstavoval. Po okamžitom b:a6 21.D:a6 by rýchle podľahol útoku, ale teraz, sa zdá, že jazdec neunikne. 21.Vec1+ Kc8 22.b4!! Táto pointa však mení situáciu definitívne v prospech bieleho. Čierny totiž nesmie b:a6 pre 23.Vac1 Kb7 24.V:c6! a tak silný útok pokračuje pri rovnakom materiáli. 22...V:a6 23.b5 Va3 24.b:c6 b6 25.Vab1 Sc5 26.Vb3 Va5 27.Dc4! V:a2 28.V:b6 S:e3+ 29.Kh1 S:b6 30.D:a2 Kc7. Čierny kráľ zostal doslova ako nahý v tŕní, nepomáhalo ani Da5 31.D:e6+ Kb8 32.Je5. 31.Vd7+ K:c6 32.Da4+ Kc5. Alebo Db5 33.Vc7+! S:c7 34.Jd4+. 33.Jd2! a čierny sa vzdal, lebo matové hrozby nemôže odvrátiť ani za cenu ťažkých strát. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred