Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.7.1985)


Problém č. 1700A. Pongrácz

s. 464, Schachzeitung 11.1858

Mat 2. ťahom


Problém č. 1701A. Pongrácz

881 Schachzeitung 2.1858

Mat 3. ťahomProblém č. 1702A. Pongrácz

z I. ceny British Chess Association

C 31.5.1862

Samomat 8. ťahomKontrolná notácia. 1700: b. Kc1 Dh7 Vb4 Vg6 Sd8 Ja7 Jh1 Pa3 e2 (9), č. Kd4 Pc4 d5 e4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1701: b. Kc6 Df2 Jb3 Jd3 Pb5 (5), č. Ke4 Pb6 d4 (3), biely začne dá mat najneskôr tretím ťahom. 1702: b. Ke3 Dd8 Vc6 Ve1 Sb7 Sc1 Jf8 Jg8 Pg3 (9), č. Ke5 Da8 Pb6 c4 f6 (5), biely začne začne a donúti čierneho dať mat (bielemu kráľovi) najneskôr ôsmym ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


Arnold Pongrácz 175

Ako každý piaty rok, aj tento je vzhľadom na prvého slovenského šachového skladateľa trojnásobne jubilejný. 18. júla t. r. bude tomu 175 rokov, čo sa Arnold Pongrácz v Nededzi pri Žiline narodil. V apríli pred 130 rokmi uverejnil vo Wiener-Schachzeitungu svoju prvú skladbu. A 7. júla uplynie 95 rokov odo dňa, keď v Trnave vo veku takmer 80 rokov zomrel.

Autor niekoľkých stoviek šachových skladieb získal úspechy na prvých historických kompozičných súťažiach a najmä svojimi samomatmi si stal do radov priekopníkov kompozičného šachu. Jeho tvorbu predstavujeme trojicou úloh, dosiaľ na Slovensku pravdepodobne neuverejnených.

Už sa zrejme nikto nikdy nedozvie, prečo venoval Arnold Pongrácz dvojťažku (s naším jubilejným číslom) v doslovnom preklade "milým berlínskym šachovým priateľkám". Sme zvedaví, aký ohlas bude mať priama matová trojťažka, zato o osemťahovom samomate (ktorý bol súčasťou víťaznej zásielky štyroch samomatov v turnaji britského šachového zväzu) môžeme vopred povedať, že dá iste viac námahy, ale záverečným matovým obrazcom sa úspešným riešiteľom primerane odmení. Čitateľom želáme pekné šachové zážitky!

Riešenie problému č. 1684 (Sabol) z 24. mája: 1.d8J hrozí 2.Jc6 aj Je6 mat, 1...J:d8, S:d8, V:d8, D:d8 2.D:d5, J:d5, S:d5, V:d5 mat (1...S:c2+, J:e3+ 2.J:c2, S:e3 mat). Cyklická zámena obranných a matujúcich figúr na tých istých dvoch poliach.

Riešenie problému č. 1685 (Radi) z 24. mája: a) Zdanlivé hry 1...Ve6 2.Kd4 Ve4 mat, 1...Vc6 2.K:b4 Va4 mat, riešenie 1.Sd4 Va2 2.Kc3 Vc2 mat, 1...Va4 2.K:c5 Vc6 mat, b) všetko naopak, úvodník 1.Sc3. Aj keď symetrický a trochu schematický, ale perfektne zvládnutý miniatúrny pomocný mat.

Riešenie problému č. 1686 (Labai) z 24. mája: Zvodnosť 1.Dc8? hrozí 2.Dh3 a 3.Df1 mat, 1...Sb5 2.Jb4+ Kc4 3.Sd5 mat, 1...f:e5 2.Se2+ Ke4 3.Jc3 mat, 1...f5!, riešenie 1.De8 hrozí (napr. po 1...Se7) 2.D:g6+ f5 3.D:f5 mat, 1...J:c5 2.Jb4+ Kc4 3.Sd5 mat, 1...f5 2.Se2+ Ke4 3.Jc3 mat. Zámena obrán v trojťažke s modelovými matmi: výborná úloha, ukazujúca na perspektívy českej školy.

Knihy za riešenia problémov č. 1684-1686 vyhrávajú: František Paluška, Komenského 18, 071 01 Michalovce a Ján Varga, 976 61 Moštenica 47.


Riešiteľská súťaž

Podľa predbežných správ na spartakiádnej riešiteľskej súťaži sa zúčastnilo okolo 1500 riešiteľov. Definitívny výsledok uverejníme o niekoľko týždňov.


* * *

Minipartia

VasiukovGiterman, Odessa 1960, Španielska hra

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Sc5 4.c3 f5 5.d4 f:e4 6.Jg5 Se7 7.d:e5 J:e5?? 8.Je6!! a čierny sa vzdal, lebo bez dámy by mu bolo ťažko.


Vzad <<  >> Vpred