Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.10.1985)


Problém č. 1737G. Bakcsi

I. cena

FIDE C 31.12.1963

Mat 2. ťahom


Problém č. 1738A. Vasilenko

II. cena

Šach. olympiáda 1984

Mat 2. ťahomProblém č. 1739Grin + Lobusov

I.-II. cena e.a.

Več. Sverdlovsk 1973

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1737 b. Kc1 Db8 Ve1 Vg4 Se8 Je4 Jf4 Pb3 (8), č. Kd4 Se7 Jf8 Pc5 d5 f3 g5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1738: b. Kd7 Dd5 Vc5 Vg8 Sb2 Sh5 Jf2 Pe5 e6 g3 (10), č. Kf5 Vh4 Sa8 Jh6 Pc6 e4 f6 f7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1739: b. Kh2 Dd8 Vd4 Sa5 Se6 Jc5 (6), č. Ke5 Da3 Sh7 Jb5 Jg1 Pb2 c6 e4 f3 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Blížiacu sa lehotu III. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (15.2.1986) nám pripomenú tri ďalšie reprodukcie s vypísanými témami. V prvej dvojťažke je spracovaná téma A1 so zvodnosťou 1.J:d5? Čerstvý výsledok olympijského turnaja obsahuje napodiv aj veľmi peknú dvojťažku na tému A2 s tromi zdanlivými hrami a zvodnosťami 1.Dd6, Dc4, Dd4? Trojťažkovú tému B2 možno objaviť v probléme 1739, tematické pole je f4. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1720 (Janočko) z 23. augusta: 1.Ve6 hrozí 2.Vf6 mat, 1...Vf8 (Vh6), Se7 (Se5), Je4, J:e6, d:e6 2.Jh6, Ve5, f:e4, Sd3, Vf7 mat.

Riešenie problému č. 1721 (Kupec) z 23. augusta: 1.V:d3 hrozí 2.Ve3 mat, 1...V:b4, c:d3, J3d5, J7d5, Dg1 (Df3+), Sg1 2.J:d6, S:d3, V:c4, D:c4, Sf3, J:g3 mat.

Riešenie problému č. 1722 (Kubáni) z 23. augusta: 1.h8D Ka2 2.Dg8+ Kb1 3.Dh7 Ka2 4.Df7+ Kb1 5.Dh5 Ka2 6.Dd5+ Kb1 7.f4 Kc1(Da2,a2) 8.Dh1 mat. Geometria ťahov bielej dámy sa napriek jednoduchosti námetu páčila.

Riešenie problému č. 1723 (Kekely) z 23. augusta: 1.Ve2+ (1.Kd7 Vc3!, 1.Vf1? V:e6! a čierny vyhrá) 1...K:c1 ... 2.V:c2+!! (2.Kd7? Kb1!, 2.V:f2? V:e6!, 2.Jd4? Vd6+! s ďalším V:d4 a čierny vyhrá) 2.V:c2 (2...K:c2 3.Jd4 remíza) 3.Jd4! Vc3 (3...Vc5, Vd2 4.Jb3+ remíza) 4.Je2+ Kd2 5.J:c3 K:c3 6.d4 (6.K~? Kd4! s teoretickou výhrou čierneho) Kc4! 7.d5! a remíza podľa viacmenej známej teoretickej poučky. Sympatické obete s nasledujúcim chytaním čiernej veže a "opatrným" záverom.

Knihy za riešenia problémov č. 1720-1723 vyhrávajú Gustáv Dojčiak, Nanterská 8/3, 010 08 Žilina-Vlčince a J. Paták, Adyho 8, 943 01 Štúrovo.

Riešenie problému č. 1702 (Pongrácz) z 5. júla: 1.Kd2+ Kf5 2.Jh6+ Kg5 3.D:f6+ Kh5 4.Vc5+ b:c5 5.Sf3+ D:f3 6.Vh1+ D:h1 7.De5+ K:h6 8.Kc3+ Dc1 mat! Typický pongráczovský samomat s batériovými zásahmi a krásnym modelovým matom. Knižnú cenu za jeho riešenie vyhráva jediný, kto ho našiel. Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra.


Výborná kniha

V Sovietskom zväze sa v posledných rokoch "roztrhlo vrece" s literatúrou o kompozičnom šachu. Nedávno sa k nám dostala ďalšia mohutná monografia s jednoduchým názvom Leonid Kubbel. Na 384 stranách je v nej opísaný život a tvorba tohto velikána kompozičného šachu, Leningradčana lotyšského pôvodu, autora 2784 šachových skladieb najrozličnejších žánrov a škôl, ktorý, hoci sa dožil iba 50 rokov (zomrel v čase blokády Leningradu), je azda najväčším šachovým skladateľom všetkých čias. Autori knihy J. Vladimirov a J. Fokin pozorne vybrali 746 Kubbelových skladieb, opatrili ich výstižnými a bohatými komentármi s použitím množstva úloh a štúdií iných autorov a stvorili tak dielo, ktoré nielen vykreslí Kubbelov prínos, ale je zároveň aj učebnicou kompozičného šachu. Túto knihu by mal mať doma každý záujemca o šachové umenie – a začínajúci autori by si mali najprv prečítať posledné tri strany, na ktorých je reprodukovaný Kubbelov článok Technika odstraňovania vedľajších riešení v úlohách...

Pre našich riešiteľov pripájame známu Kubbelovu mikrotúrku: Problém č. 1740, Šachmaty v SSSR 1940, b. Kb4 Pa7 c7 (3), č. Ka6 (1), mat tretím ťahom.Problém č. 1740Leonid Kubbel

Šachmaty v SSSR 1940

Mat 3. ťahomVzad <<  >> Vpred