Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.11.1985)


Problém č. 1755 – originál

František Sabol, Havířov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1756 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahomProblém č. 1757 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

pozri

Biely vyhráKontrolná notácia. 1755: b. Ke1 Db2 Va1 Vc7 Sf6 Pe3 (6), č. Ke8 Vh8 Sb5 Pa4 c5 c6 h3 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1756: b. Kf2 Vc3 Sd5 Sf4 Ja5 Jg5 Pb2 b4 c2 d3 g3 (11), č. Kd4 Da8 Vb7 Vg4 Sa7 Sg8 Jf7 Pb3 d6 f3 f5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1757: b. Kb6 De4 Jb1 Je2 (4), č. Ke1 Dg7 Sa1 Jc2 Jh4 Pa3 h2 h3 (8), biely začne a vynúti výhru. Prvá dvojťažka má zvodnosti 1.V:a4?, 1.Sh4? a 1.Db3? – okrem toho sa patrí vedieť, že rošády sú v kompozičnom šachu všeobecne dovolené. V druhej musí správne "odísť" strelec d5, pričom vznikajú viacnásobné hrozby. Štúdia nebude ani tentoraz zložitá: je zrejmé, že čierneho kráľa treba šachovať a čo najskôr zmatovať... Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1737 (Bakcsi) zo 4. októbra: Zvodnosť 1.J:d5? hrozí 2.Vd1 mat, 1...Kd3, K:d5 2.Jf2, Jc3 mat, 1...Sd6!, riešenie 1.J:c5 hrozí 2.Db4 mat, 1...Kc3, K:c5 2.J:d5, Jd3 mat (1...S:c5 2.De5 mat). Pekné analogické maty po ťahoch kráľa na polia "venované" prvými ťahmi.

Riešenie problému č. 1738 (Vasilenko) zo 4. októbra: Zdanlivé hry 1...f:e6, f:e5, Jg4 2.D:e6, D:e5, D:e4 mat, pokusy (vždy s hrozbou 2.e:f6 mat) 1.Dd4? f:e6!, 1.Dc4? f:e5!, 1.Dd6? Jg4!, riešenie 1.Dd2 hrozí 2.e:f6 mat, 1...f:e6, f:e5, Jg4 2.Sg6, Dg5, Df4 mat. Zámena troch matov, "okorenená" pokusmi (ktoré sú pri téme A2 zo svetovej súťaže povinné).

Riešenie problému č. 1739 (Grin – Lobusov) zo 4. októbra: 1.Sc8 hrozí 2.Sc7+ Jd6 3.D:d6 mat, 1...D:a5 2.Jd2+ e:d3 3.Dh8 mat (odclonenie Vd4 na f4), 1...D:c5 2.Dh8+ Kf4 3.Sd2 mat (mat s väzbou Pe4 pri kráľovi na f4), 1...Kf4 2.Sd2+ De3 3.Jd3 mat (to isté, ale navyše väzba De3). Dobrá trojťažka s cyklickou zámenou druhých a tretích ťahov bieleho (ale pre väčší úspech vo svetovej súťaži by to zrejme nebolo dosť).

Riešenie problému č. 1740 (Kubbel) zo 4. októbra: Nejde 1.a8D+? Kb6 2.c8D pat, preto len 1.a8S! K~ 2.c8D a 3.Db7 mat. Patrí do kategórie tzv. populárnych problémov.

Knihy za riešenie problémov č. 1735 a 1736 vyhrávajú: Zoltán Križan, Mierová 35, 984 01 Lučenec a Michal Méri, ul. gen. Svobodu 1948, 929 01 Dunajská Streda.


Dojmy zo zápasu

Keby sa našiel človek, ktorý nevie čo je šach, a my by sme mu to chceli vysvetliť, najlepšie by bolo zaviesť ho do Koncertnej sály P. I. Čajkovského v čase zápasu.

Prechádzal som sa vo foyeri. Národný umelec sa drží za gombíky s textárom piesní. "Ja by som na jeho mieste vymenil veže a remízu mám vo vrecku" hovorí prvý, a má pravdu. "A ja by som na jeho mieste s Vami nemenil" – hovorí básnik-textár, a má tiež pravdu.

"Ako sa Vám dnes páči Karpov?" pýta sa významný lekár-dietológ známej prekladateľky. "Obaja vyzerajú krásne" odpovedá ona. "Pozrite" zvolá ktosi, "tam išiel Tal". "Kde?" obzerá sa druhý. "Už odišiel" hovorí prvý. "Výborná partia" pripája sa tretí, "veľmi veľa známych".

Potom som si sadol do sály a začal som sa jednoducho pozerať. A je to zaujímavé. Obyčajne sa pozeráme na scénu, kde sa hrá divadlo, recituje básnik alebo tancuje Beriozka. A teraz "pozeráme" ako ľudia rozmýšľajú, ako sa nad hlavami súperov preháňajú oblaky nervovej energie, uragány variantov, víchrice kombinácií... Unikátny prípad tvorby vo dvojici.

(Úryvok z textu spisovateľa-satirika M. Mišina v časopise 64 – Šachmatnoje obozrenie)


Vzad <<  >> Vpred