Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.11.1985)


Problém č. 1758 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1759 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1758: b. Kd8 Dd5 Sa3 Sd1 Je5 Jf3 (6), č. Kc3 Vb2 Ja6 Jf2 Pb5 c5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1759: b. Kb2 Df3 Sa6 Sf8 Jb4 Jc5 Pa3 a5 b6 f4 f5 g2 h5 (13), č. Kd4 Jc1 Jg8 Pb7 d3 d7 e7 f6 g3 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Knihy za riešenia problémov č. 1737-1739 vyhrávajú: Darina Martinčiaková, nábrežie J. Kráľa 12, 031 01 Liptovský Mikuláš a Stanislaw Turlej, ul. Wysockiego 24 m. 157, 03-388 Warszawa, Poľsko.

Knihy za riešenia problémov č.1741-1742 vyhrávajú: Konštantín Dittel ul. V. I. Klokova 1310/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou a Fedor Seman, Togliattiho 35, 851 02 Bratislava.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 28. novembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov na Šmidkeho ul., miestnosť č. 216.


* * *

Majster sveta víťazí

Senzačný priebeh mala dôležitá 16. partia zápasu o MS, ktorou sa vyzývateľ ujal vedenia. Dôležitá nielen zo športového, ale najmä teoretického hľadiska, veď 8. ťah čierneho v spojení s ďalšou koncepciou možno smelo označiť za novinku roka.


KarpovKasparov (Sicílska obrana)

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jc6 5.Jb5 d6 6.c4 Jf6 7.J1c3 a6 8.Ja3. Celé roky slúžil tento variant Karpovovi za základ víťazstiev a vyskytol sa aj v 3. partii vlaňajšieho zápasu, keď sa majster sveta ujal vedenia. Pozícia vznikajúca po bežnom 8...Se7 9.Se2 0-0 10.0-0 b6 11.Se3 je ako na mieru šitá pre jeho trpezlivý štýl – biely nadlho podviazal protihru spojenú s postupom d5 alebo b5 a získal pre manévrovanie o celý rad priestoru viac ako čierny. Nasledujúci revolučný objav však môže od základu zmeniť hodnotenie variantu a svedčí o tom, že Kasparov sa na zápas pripravil oveľa zodpovednejšie ako vlani. Určite nejde o jednorazový "bluf", lebo novinku použil už v 12. partii zápasu. 8...d5! 9.c:d5 e:d5 10.e:d5 Jb4 11.Se2. V citovanej 12. partii sa biely ani nepokúsil o principiálne vyvrátenie a uspokojil sa vyrovnaním a rýchlou remízou po 11.Sc4 Sg4! 12.Se2 S:e2 13.D:e2+ De7 14.Se3 Jb:d5 15.Jc2 J:e3 16.J:e3 De6 17.0-0 Sc5 18.Vfe1 0-0. Dodajme ešte, že teoretický duel Karpov odložil na 16. partiu, lebo v 14. partii, keď mal biele, zahral v 5. ťahu Jc3. Posledný ťah je výsledkom kolektívnej analytickej práce – biely je ochotný vrátiť pešiaka, aby potom previedol strelca na f3 a získal mierny tlak, ale zámery čierneho sú celkom odlišné. 11...Sc5! 12.0-0 0-0. Prekvapujúca a grandiózna koncepcia – čierny hrá skutočný gambit v záujme dlhodobej iniciatívy. 13.Sf3 Sf5 14.Sg5 Ve8 15.Dd2 b5 16.Vad1 Jd3! Tento jazdec vnáša chaos do klbka bielych figúr a trvale ochromí ich súhru. Hrozí vidlička 17...b4. 17.Jab1 h6 18.Sh4 b4 19.Ja4. Tento i 17. ťah, ktoré privedú k postupnému vyradeniu oboch bielych jazdcov, nerobil biely s ľahkým srdcom, ale na prirodzenejšie 19.Je2 by musel rátať s možnosťami 19...Je5! alebo 19...g5 20.S:g5 J:f2! (h:g5? 21.D:g5+ Sg6 22.V:d3) 21.V:f2 S:f2+ 22.K:f2 h:g5 23.D:g5+ Sg6 bez reálnej náhrady za kvalitu. 19...Sd6 20.Sg3. Musí vymeniť svoju poslednú aktívnu figúru, lebo hrozilo 20...Sf4. 20...Vc8 21.b3 g5! 22.S:d6 D:d6 23.g3 Jd7 24.Sg2 Df6 25.a3 a5 26.a:b4 a:b4 27.Da2. Verili by ste, že tento škaredý ťah je prakticky jedinou možnosťou totálne paralyzovaných bielych figúr? Za takých okolností o nejakom rozumnom pláne nemôže byť ani reči. 27...Sg6 28.d6. V zúfalej nádeji na určité uľahčenie po D:d6 29.Jb2, lebo nešlo 28.Jd2 pre Ve2. Čierny si však nevšíma ponúkaného pešiaka a neúprosne zosilňuje tlak: 28...g4 29.Dd2 Kg7 30.f3. Hrozilo 30...Je5 s definitívnym stiahnutím obruče. 30...D:d6 31.f:g4. Poslednou šancou predĺžiť odpor bol pokus 31.Jb2!?, po čom najpohodlnejším riešením sa zdá veľká prevaha v koncovke Dd4+ 32.Kh1 D:b2 33.D:b2 J:b2 34.V:d7 Vc2 35.Vd2 Vee2 atď. 31...Dd4+ 32.Kh1 Jf6! 33.Vf4 Je4 34.D:d3 Jf2+ 35.V:f2 S:d3 36.Vfd2. V časovej tiesni biely ešte dúfal získať za dámu tretiu figúru, ale aj v závere doplatí na zle koordinované sily: 36...De3! 37.V:d3 Vc1 38.Jb2. Alebo 38.V:e3 V:d1+ 39.Sf1 V:e3, alebo 38.Vd7 V:d1+ 39.V:d1 D:b3, vždy s rovnakým výsledkom. 38...Df2 39.Jd2 V:d1+ 40.J:d1 Ve1+ a biely sa pred matom vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred