Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.5.1985)


Problém č. 1679H. Bartolović

Magyar Sakkélet 1969

Mat 2. ťahom


Problém č. 1680Andrej Lobusov

I. cena Šachmaty v SSSR 1983

Mat 3. ťahomProblém č. 1681J. Rusinek

I. cena

Memoriál Breuer 1984

Mat 9. ťahomKontrolná notácia. 1679: b. Kh6 Dc8 Ve2 Sc7 Sh5 Jb6 Je5 Pb2 d5 e3 f5 (11), č. Ke4 Vh1 Jb4 Je1 Pc5 h2 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1680: b. Kc7 Ve8 Vh5 Sc4 Sh8 Je6 Jg4 Pb3 f4 f5 g2 (11), č. Ke4 Vf1 Sc8 Jc2 Jd7 Pb4 b7 c5 d3 e2 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1681: b. Kg8 Dh3 Sf6 Sh5 Pb2 b4 d6 e7 (8), č. Ke8 Da4 Vc1 Sc4 Sh6 Ja7 Jd2 Pa3 c5 d3 e4 f4 f7 g5 g7 (15), biely začne a dá mat najneskôr deviatym ťahom. Komentár k problémom je v nasledujúcom texte. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


Svetová súťaž (VII)

Na dnešných troch diagramoch predstavujeme ďalšie, dosiaľ neuverejnené príklady na témy III. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Juhoslovanský veľmajster už pred 16 rokmi zložil trojfázovú dvojťažku na tému A1: zvodnosti sú 1.Jg4? (dáva polia f3, d3) a 1.Jed7? (d3, f5) – ako vyzerá celé riešenie? Mladší sovietsky skladateľ má okrem oficiálneho príkladu ešte jednu podobnú a taktiež výbornú trojťažku na tému B2: tematická je hrozba a varianty po 1...V:f4, 1...d2, 1...Je3. A napokon veľmi pekný príklad na tému mnohoťažiek (D) pochádza od renomovaného poľského štúdiára – aby to nebolo príliš ťažké, časť riešenia prezradíme: Tematický pokus 1.Sg4? nevychádza pre rovnaký manéver čierneho 1...Sb5! (2.Dh5 Db3!); biely preto musí zahrať 1.b3! (s hrozbami 2.b:a4, b:c4) a až po 1...J:b3 2.Sg4! Sb5! 3.Dh5 Sc4 4.b5 D:b5 5.Dh3! Se6 – štvorťahový záver prenechávame našim riešiteľom.

Svetová súťaž prebieha síce v tichosti, ale naši skladatelia s veľkou vervou tvoria mechanizmy a schémy, dávajú im "šťavu", opravujú, upravujú, zlepšujú, cibria.

S najväčším ohlasom sa stretla téma A1, kde už dnes je skutočne z čoho vyberať. V A2 sú isté problémy s originalitou, v B1 s jednotnosťou obsahu. Trojťažky B2 sa črtajú nečakane dobré, zato mnohoťažky (C) veľmi zaostávajú. Štúdie (D) by sme mali "splnené" na 50 percent a ešte lepšie to vyzerá s pomocnými matmi (E) a samomatmi (F). V posledných dňoch sa značne zlepšila situácia v circešachových trojťažkách (G1), kým exodvojťažky (G2) majú oproti očakávaniu pomalší rozbeh. Ale času je ešte dosť a veríme, že silné reprezentačné družstvo ČSSR, i keď citeľne oslabené úmrtím veľmajstrov V. Pachmana a J. Fritza, prinajmenšom zopakuje výborný výsledok z II. svetovej súťaže – štvrté miesto.

Riešenie problému č. 1666 (Sivák) z 29. marca: a) 1.0-0-0 a8S 2.Sd8 Sb7 mat, b) 1.0-0-0 a8J 2.Jd8 Jb6 mat, c) 1.e1V a8D 2.0-0-0-0-0-0!! Da2 mat. "Kráľ sa premiestni o 2 polia smerom k veži, ktorá sa ešte nepohla, a tá ho preskočí" – túto definíciu použil autor na uplatnenie najdlhšej možnej "rošády" na šachovnici 8x8. Tento žart bol nielen dobrý, ale aj náročný, takže správnych riešení prišlo menej ako 10.

Horšie to však dopadlo s trojťažkou 1665 (Breuer). V diagrame chýbal čierny Ph6 (podobne ako v časopise 64-Šachmatnoje obozrenie, z ktorého sme diagram prevzali), čitateľom sa za chyby ospravedlňujeme a problém prinášame ešte raz: Josef Breuer, Zvláštna cena pre miniatúrky, Die Schwalbe 1957: biely Kd7 Jd3 Jf3 Jg3 Jh1 (5 kameňov, z toho 4 jazdci!), čierny Kh3 Ph6 (2 kamene), biely začne a dá mat tretím ťahom. Riešenie pošlite ako zvyčajne do 13 dní – správnych riešiteľov čakajú odložené knihy. Riešenie.

Riešenie problému č. 1667 (Šatník) z 5. apríla: Zvodnosť 1.Dc3? hrozí 2.D:e3 mat, 1...e:f2, Sa7, Ke4 2.D:f3, De5, Dd4 mat, 1...Vg4~!, riešenie 1.Dh3 hrozí 2.D:f3 mat, 1...f:e2, Jd4, Vg3 2.D:e3, f:e3, D:f5 mat. Voľná zámena troch hier, ešte aj s "príchuťou" hrozbových tém – obsažná a bezchybná prvotina.


Vzad <<  >> Vpred