Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.12.1986)


Problém č. 1886

Ľudovít Lačný

I. cena

Čs. šach 1955/I

Mat 2. ťahom


Problém č. 1887

Ľudovít Lačný

1. miesto

ČSSR – Švédsko 1970

Mat 3. ťahomProblém č. 1888 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1886: b. Kc7 Db3 Vg3 Vg5 Sc1 Sh7 Jg6 Pa4 c3 c5 d6 f2 h5 (13), č. Ke4 Jb2 Jc4 Pa5 c2 d7 e3 e5 g4 g7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1887: b. Ke8 Ve2 Se4 Sh8 Jf6 Jf7 Pg5 (7), č. Kg6 Jf1 Pf5 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1888: b. Ka2 De1 Vd5 Vh3 Sf7 Sg7 Jf3 Pa3 c2 c3 f5 (11), č. Kc4 Dg8 Sd4 Jg6 Pb7 e6 g2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


Ľudovít Lačný 60-ročný

Majster športu v kompozičnom šachu Ľudovít Lačný zo Žiaru nad Hronom oslávi o tri dni – 8. decembra 1986 – svoje šesťdesiatiny.

Rodák z Banskej Štiavnice začal sa venovať kompozícii ako "žiak" Alexandra Pituka vo veku 16 rokov a vďaka mimoriadnemu talentu sa vo veľmi krátkom čase vypracoval na vynikajúceho skladateľa dvojťažiek. Potvrdil to viacerými skvelými tvorivými výkonmi, ale najmä prvou cyklickou zámenou matov – Lačného témou – r. 1949 a jej rozšírením na 4 varianty r. 1955. V rokoch 1955-1959 bol majstrom Československa vo dvojťažkách, v ďalších rokoch dokazoval svoju suverenitu v rozličných medzinárodných turnajoch – napríklad oboch doterajších svetových súťažiach (1973, 1981) bol najúspešnejším československým autorom. Dvojťažka ostala stále jeho hlavným žánrom, ale vynikajúcu invenciu preukázal aj v trojťažkách, pomocných matoch, samomatoch a možno povedať – vo všetkom, do čoho sa v skladaní pustil. V čerstvej pamäti sú aj jeho svetové dvojťažky z našich súťaží posledných rokov.

Celkove Lačný uverejnil len okolo 85 skladieb, v turnajoch však získal takmer 70 vyznamenaní, z toho asi 40 cien. Titul majstra športu mu udelili r. 1964, medzinárodným rozhodcom FIDE v kompozičnom šachu je od r. 1956. Dávno by už bol aj medzinárodným majstrom, nebyť jeho nedôslednosti pri zasielaní skladieb do Albumov FIDE...

Povolaním je vedúci programátor vo výpočtovom stredisku Závodov SNP v Žiari nad Hronom, vyštudoval matematiku na UK v Bratislave a diaľkovo hutnícke inžinierstvo na VŠT v Košiciach.

Spolu s veľkou rodinou československých šachových skladateľov nášmu jubilantovi želáme, aby pri zachovaní svojej mladistvosti a záujmu o všetko nové v ďalších desiatkach rokov zložil ešte veľa desiatok problémov, takých, na aké sme u neho zvyknutí, lebo meno autora Ľudovíta Lačného je vždy zárukou najvyššej kvality.

Z jeho tvorby prinášame dve reprodukcie, ale aj dôvtipnú originálnu dvojťažku, ktorú nám poslal pred niekoľkými týždňami. Všimnite si v nej, čo nasleduje po 1.Va5?

Riešenie problému č. 1870 (Pituk) z 24. októbra: Zdanlivé hry 1...S:f4, g:f6 2.S:e4, D:e4 mat, zvodnosť 1.Dg1? hrozí 2.Dg5 mat, 1...S:f4, g:f6, K:f6 2.Dg6, Dg4, Dg5 mat, 1...Se6~!, riešenie 1.D:d6 hrozí 2.De5 mat, 1...S:f4, g:f6, K:f6 2.D:e6, Jd4, Df8 mat. Trojfázová zámena dvoch matov, navyše zámena po ťahoch kráľa.

Riešenie problému č. 1871 (Pituk) z 24. októbra: Zdanlivá hra 1...Jd6 2.Sd4+ Kd5 3.e7 mat, riešenie 1.V8d4 c:b6 (hrozí) 2.Ve4+ J:e4 3.Jg4 mat, 1...J:d4 2.S:c7+ Kd5 3.e7 mat, 1...Jd6 2.Vd5+ J:d5 3.Sd4 mat (1...Jd5 2.Jg4+). Štyri modelové maty (z toho jeden v zdanlivej hre), ale rovnocennou zložkou obsahu je pestrá kombinačná hra.

Riešenie problému č. 1872 (Formánek) z 24. októbra: Zvodnosť 1.Df6? hrozí 2.e7 mat, 1...Je7, Jf8+ 2.De5, D:f8 mat, 1...J2f4!, riešenie 1.e7 hrozí 2.e8J mat (a nie 2.Df6?), 1...J:e7, Jf8+ 2.Dc7, e:f8D mat. Zámena dvoch matov, cieľom úlohy však bolo uskutočniť paradox "P" medzi úvodníkom a hrozbou.

Knihy za riešenia problémov č.1870-1872 vyhrávajú: Jozef Holdoš, Uzlovská 5/6, 036 08 Martin-Priekopa a Pavol Vojtela, 958 44 Klátová Nová Ves.


Vzad <<  >> Vpred