Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.12.1986)


Problém č. 1889 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1890 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomProblém č. 1891 – originál

Bohumil Moravčík

Banská Bystrica

Biely remizuje

 


Problém č. 1892 – originál

Branislav Krajčovič, Hlohovec

Autorova prvá skladba

Pomocný mat 3. ťahom,

biely začne, 2 riešenia180 prvotín!

Obľuba pomocných matov medzi našimi riešiteľmi nie je veľká, ale nesporne stále rastie. Dnešný pomocný mat je výnimočný tým, že ho zložil nový autor a že ide už o 180. prvotinu v našej rubrike (a 175. od šachistu s trvalým bydliskom na Slovensku). V pomocnom mate čierny pomáha bielemu vo vytváraní matovej siete, tentoraz však začína biely. Prvé riešenie je 1.Jc6 Vc2 2.Ja5 Kc3 3.Vb3 mat, objavenie druhého prenechávame riešiteľom. (Kontrolná notácia. 1889: b. Ke7 Dd2 Vf4 (3), č. Ke5 Da1 Sb8 Pa4 d6 (5), dvojťažka. 1890: b. Kb5 Se1 Pc3 e2 e5 f3 g3 g5 (8), č. Kd5 Pd4 e6 g7 (4), trojťažka. 1891: b. Kg1 Vc3 Sd6 Sh3 Jc4 Jh5 Pb3 e3 g2 g4 (10), č. Kh8 Vb5 Vf7 Sh7 Jc6 Pa7 e5 g6 h4 (9), remíza. 1892: b. Ke1 Vb7 Jb8 (3), č. Kd3 Vc3 Vd4 (3), biely dá mat tretím ťahom s pomocou čierneho. Riešenia pošlite do 16 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov (po jednom za prvú a druhú dvojicu problémov) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1873 (Pospíšil) z 31. októbra: 1.Ja4 hrozí 2.Jb6+ a Jc7+, 1...Sd4 2.Dc5+ S:c5 3.Jc3 mat, 1...Dh3 2.Dd6+ e:d6 3.J:f6 mat, 1...c5 2.Jc3+ S:c3 3.Da8 mat, 1...Se5 2.Jc7+ S:c7 3.Jc3 mat, 1...D:f2 2.J:f6+ e:f6 3.Jc3 mat, 1...K:e4 2.De3+ Kd5 3.Jb6 mat. Vynikajúca trojťažka českej školy so šiestimi (!) modelovými matmi.

Riešenie problému č. 1874 (Pospíšil) z 31. októbra: 1.Sd8 hrozí 2.Kb7, 1...a:b5 2.Da7+ Kb4 3.Sa5 mat, 1...Jd2 2.D:a3+ K:b5 3.Sa4 mat, 1...Jc3 2.Dd4+ K:d4 3.Sb6 mat (1...d5 2.Se7+ atď.). Jemná úloha s krásnou podobnosťou prvých dvoch matov ("farebné echo").

Knihy za riešenia problémov č. 1873 a 1874 vyhrávajú: Milan Cerulík, Budovateľská 125, 018 51 Nová Dubnica a Jaroslav Štúň, Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 18. decembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277.

Riešenie problému č. 1875 (Nandráži) zo 7. novembra: 1.De2 tempo 1...K:c6, Ke5, Jd6~, Je4~ 2.Db5, Vc5, D:e4, Jge7 mat. Pekný úvodník a maty s väzbou po ťahoch kráľa.

Riešenie problému č. 1876 (Plevka) zo 7. novembra: Zdanlivá hra 1...Kf6 2.Dg6 mat, zvodnosti 1.Se5? tempo 1...K:e5 2.D:e7 mat, 1...Jg1~!, 1.e5? tempo 1...Kd5, Kf5 2.Dc6, Dg6 mat, 1...Jg1~!, riešenie 1.Vg3! hrozí 2.Vg6 mat, 1...Kf6, K:e5, Kd6 2.Vg6, D:e7, Vg6 mat. Zaujímavá štvorfázová hra v jednoduchej pozícii.

Riešenie problému č. 1877 (Šťastný) zo 7. novembra: 1.g4 hrozí 2.Sf5 a 3.Jg6 mat, 1...Dc3 2.Jd7+ Kd4 3.b:c3 mat, 1...Dd3 2.Jg6+ K:e4 3.c:d3 mat (1...Db4 2.Jd7+ atď.). Dva kombinačne bohaté a príťažlivé varianty s väzbovými matmi.


Vzad <<  >> Vpred