Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.11.1986)


Problém č. 1875 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1876 – originál

Jozef Plevka, Solčany

Mat 2. ťahomProblém č. 1877 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahom


Problém č. 1878 – originál

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Mat 4. ťahomKontrolná notácia diagramov. 1875: b. Kh2 Da6 Vc6 Vg6 Sf1 Jf5 Jg8 Pf3 (8), č. Kd5 Jd6 Je4 Pc7 f4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1876: b. Kb4 De8 Vh3 Sh2 Pb5 e3 e4 h5 (8), č. Ke6 Jg1 Pe7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1877: b. Ka8 De2 Vd8 Sf2 Sh7 Je4 Jf8 Pb2 c2 c4 e6 g3 g5 (13), č. Ke5 Da3 Ve3 Sc1 Pa4 b7 c5 c6 e7 f3 f4 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. 1878: b. Kh7 Df8 Ve2 Vf6 Se1 Se6 Pa4 b2 g3 (9), č. Kd3 Sh5 Ja1 Jb1 Pa5 a7 b5 d4 g5 (9), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Vo dvojťažke 1876 si treba všimnúť zdanlivú hru 1...Kf6 2.Dg6 mat a dve zvodnosti na e5, vo štvorťažke nasleduje ťažký hlavný variant po 1...Sg4. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov (po jednom za prvú a druhú dvojicu problémov) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1861 (Likavský) z 12. septembra: 1.Jh4 tempo, 1...Kf4, Kf6, Kh6, K:h4 2.J:h5, J:h5, Jgf5, Jf5 mat. Na začiatok veľmi dobrá dvojťažka, len duál 2.Je8 po 1...Kf6 mal autor odstrániť ináč ako pridaním bielej veže.

Riešenie problému č. 1862 (Hernádi) z 12. septembra: a) 1.Kc7 Va1 2.Kb8 Vh1 3.Ka7 Vh8 4.Ka6 Va8 mat, b) intencia 1.Kc7 Va7 2.Kb8 V:b7+ 3.Ka8 Vb8+ 4.Ka7 Va8 mat, ale aj séria vedľajších riešení typu 1.Kd6 Se4 2.Kc5 Va5 3.c3+ V:b5+ 4.Kc4 Sd3 mat. Škoda mimoriadne efektného nápadu, dúfame však, že sa autorovi podarí oprava. (Najúplnejšie riešenie podal D. Zeman z Popradu.)

Knihy za riešenia problémov č. 1861 a 1862 vyhrávajú: Ján Nízky, ul. 28. októbra 11, 010 01 Žilina a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.


Pravidlá šachu

Nová edícia pravidiel šachu, ktorá sa práve dostáva na knižný trh, obsahuje všetky novinky schválené na posledných kongresoch FIDE. Pravidlá hry medzinárodnej šachovej federácie sú doplnené pravidlami pre korešpondenčné šachové súťaže v ČSSR a medzinárodné, pravidlami kompozičného šachu (včítane skladateľských a riešiteľských súťaží), ako aj pravidlami pre bleskový šach, simultánky, súťaže hrané švajčiarskym systémom a zrýchlený (šesťdesiatminútový) šach. Brožúru vydal šport v náklade 5000 exemplárov, cena 6 Kčs.


* * *

Olympiáda v dáme

Sovietsky zväz, Holandsko, Pobrežie Slonoviny, Surinam, Belgicko, Izrael, Francúzsko, Poľsko, Taliansko, USA, Juhoslávia, Brazília – také je poradie všetkých 12 trojčlenných družstiev na historickej prvej olympiáde vo veľkej dáme (na "šachovnici" 10x10). Súťaž sa uskutočnila v máji t. r. v holandskom Valkenburgu a víťazné družstvo hralo v zostave A. Gantvarg (majster sveta), A. Beľakin a N. Miščanskij. Družstvo ČSSR sa nezúčastnilo, i keď medzinárodné úspechy našich dámistov napovedajú, že by nepatrilo medzi outsiderov.


Slovenskí šachisti

Bodové poradie najlepších slovenských praktických šachistov podľa listiny z 1.10.1986 je takéto: Ftáčnik 2535, Štohl 2465, Plachetka 2440, Báňas a Lanč po 2390, Tibenský 2355, Kozma 2350, Franzen a Gažík po 2340, Petráň a Trejbal po 2330, Salai 2300 atď. (nie je zatiaľ vedený Mokrý, ktorý sa presťahoval do Bratislavy). Medzi ženami vedie Hanková 2165 pred Huliakovou 2020 a Záhonovou 2060.


Vzad <<  >> Vpred