Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.9.1986)


Problém č. 1861 – originál

Tomáš Likavský, Zvolen

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 1862 – originál

Tichomír Hernádi

Komárno

Pomocný mat 4. ťahom

a) diagram b) +b.Sh1Kontrolná notácia. 1861: b. Kd6 Dg8 Ve8 Vg3 Sg1 Jf5 Jg7 Pc4 d3 e6 f3 (11), č. Kg5 Sh3 Jg4 Pc5 d4 g2 h5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1862: a) b. Ke2 Va8 (2), č. Kd7 Sb5 Jb3 Pb6 b7 c4 d4 f5 g4 (9), b) pridať bieleho strelca na h1 v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom. Prvotina mladého člena zvolenského krúžku kompozičného šachu sa bude iste páčiť. Ale o nič menej pekných emócií nevytvorí ani druhý problém, v ktorom čierny spolupracuje s bielym na spradení matovej siete – nebude to ťažké, len prísť na ideu... Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov (po jednom za každý problém) odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1847 (Leblochová) z 11. júla: 1.c5 hrozí 2.Jf6 a Jb6 mat, 1...Kd5, Kb5, Kc7, S:c5 2.Jf6, Jf8, c:d6, V:c5 mat.

Riešenie problému č. 1848 (Lebloch) z 11. júla: Zvodnosť 1.Dc7? tempo 1...K:f5, Kf3, Kd5 2.De5, Df4, Jf6 mat, 1...b6!, riešenie 1.Db6 tempo 1...K:f5, Kf3, Kd5 2.Dg6, De3, De6 mat. Zámena matov po troch ťahoch kráľa, škoda, že dáma neprichádza zo "sympatickejšieho" poľa.

Knihy za riešenia problémov č. 1847-1849 vyhrávajú: rodina Katreňáková, 020 51 Zbora č.33 a Jozef Švikruha, Robotnícky hotel, Bulharská 72, 821 04 Bratislava.

Problém č. 1418 (Packa) z 1.4.1983 opravuje autor takto: b. Ka5 Jb4 (2), č. Kf4 Je1 Jf2 (3), pomocný mat 4. ťahom, 2 riešenia, žartovný problém: 1.Jf3 Kb4 (kráľ nasadne na koňa) 2.Kf3 KJc2 3.KJg1 Kd2 zosadne 4.Kf1 Je3 mat, 1.Je4 Kb4 2.Ke4 KJa2 3.KJd2 Kb2 4.Kd1 Jc3 mat.

Problém č. 1450 (Klemanič a Packa) z 29.7.1983 opravujú autori takto: b. Kd4 Vc5 Ve5 Ja6 Pd5 (5), č. Kb7 Da7 Vg6 Sh8 Pa5 b5 (6), pomocný mat 2. ťahom, 4 riešenia: 1.Kb6 Vc7 2.Vg7 Ve6 mat, 1.Vg7 Ve7 2.Kb6 Vc6 mat, 1.Da8 Vc6 2.Vf6 Ve7 mat, 1.Vf6 Ve6 2.Da8 Vc7 mat.

Za objavenie prípadných nekorektností v týchto opravách možno získať knižné prémie.

* * *

Partia z turnaja v Bugojne 1986

JusupovLjubojević (dámska indická):

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.a3 d5 5.c:d5 e:d5 6.Jc3 Sb7 7.g3 Se7 8.Da4+. Nepríjemný šach, nútiací súpera k nepeknému zakrytiu pešiakom, lebo na Jbd7 by prišlo rušivé 9.Je5 s pozičnou hrozbou 10.Jc6 a po Dd7 9.Dc2 (aj výmena dám je dobrá) opäť hrozí 10.Je5 s tempom. 8...c6 9.Sh3!? Ďalší zaujímavý ťah dokumentujúci agresívne úmysly bieleho. Bežný vývin je na g2. 9...0-0 10.0-0 Neobvyklý 9. ťah bieleho sťažuje súperovi prirodzený vývin Jbd7, na čo by prišlo 11.Je5! s hrozbou 12.J:d5! a po 11...J:e5 12.d:e5 Jd7 opäť vychádza 13.J:d5, takže čierny by musel ustúpiť nevýhodne na e8. Nasledujúci dvojsečný ťah znamená vo svojich dôsledkoch obeť pešiaka, ale bystrý taktik Ljubojević postrehol taktické motívy na hlavnej diagonále, kde chýba biely strelec. 10...c5!? 11.Vd1 Jc6 12.Sg5 Ve8 13.d:c5 b:c5 14.S:f6 S:f6 15.J:d5. Silnejšie ako 15.V:d5 Db6 s bohatou kompenzáciou za pešiaka. Situácia čierneho vyzerá kriticky, lebo prehráva S:b2 16.Vab1 a branie na e2 stráca ďalší materiál. Cesty späť už niet a treba spáliť mosty: 15...V:e2! 16.Jf4 Jd4! 17.J:d4 c:d4 18.J:e2 Dd5 19.Kf1. Jediná obrana proti matu vyzerá dostatočne, lebo priame hrozby nevidno, napr. pokus 19...a5 s ideou Dh1+ 20.Jg1 Sa6+ biely úspešne odrazí 20.Vd3! Sa6 21.Vad1 Dh1+ 22.Jg1. Až sem mohli súperi spočítať forsírovaný variant bez problémov, ale nasledujúce oživenie útoku spadá viac do oblasti intuície než presného prepočtu. 19...g5!! 20.Vac1. Ukazuje sa, že biely, o celú vežu silnejší, nemôže triviálne odraziť hrozbu g4, lebo pokus 20.g4 h5 21.Jg3 by bol po Sc6! stále spojený s rizikom. Ťah v partii mal viesť k remíze, ktorá by bola logickým vyjadrením dynamickej rovnováhy. 20...g4 21.S:g4 Dh1+ 22.Jg1 Dg2+ 23.Ke2 De4+ 24.Kf1. Biely sa nechce zmieriť s remízou 25.Ke2 Dg4+ a bude za prehnanú bojovnosť potrestaný. 25...D:g1+ 26.Ke2 d3+! To Jusupov asi prehliadol. Vzhľadom na nekrytú vežu c1 nejde 27.V:d3 a biely kráľ musí do poľa v ústrety záhube. 27.K:d3 D:f2 28.Vc7 D:b2 29.Vd2 Db6 30.V:b7 D:b7 31.Db4 Dc6 32.Ke2 Sc3 a biely sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred