Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.7.1986)


Problém č. 1847 – originál

Pavla Leblochová, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1848 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahomProblém č. 1849 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhráKontrolná notácia. 1847: b. Ka8 Vc3 Ve7 Se5 Se8 Jd7 Jf7 Pa3 c4 (9), č. Kc6 Sd6 Pa4 a5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1848: b. Kd2 Da5 Vg1 Jd7 Je2 Pb4 f5 (7), č. Ke4 Pb5 b7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1849: b. Kd6 Sf6 Pg5 (3), č. Kg8 Jb8 Pg6 (3), biely začne a vynúti výhru. Dvojťažky manželov Leblochovcov nie sú riešiteľsky veľmi náročné, riešenie štúdie pre istotu uvádzame celé podľa autora: 1.Sb2! Kf7 2.Sa3 Ja6 3.Kd7 Jb8+ 4.Kc7 Ja6+ 5.Kb7, 2...Ke8 3.Kc7 Jd7 4.Sd6 Jf8 5.S:f8 K:f8 6.Kd7, 4...Jf6 5.g:f6 Kf7 6.Se7 g5 7.Kd6 g4 8.Ke5 vždy s výhrou bieleho. Riešenia dvojťažiek a prípadné pripomienky k štúdii pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1835 (Kubáni) zo 6. júna: Intencia 1.Sg5 Kb4 2.Sd2+ Kb5 3.Vc3 4.Vc1+ 5.Sh6 6.Sf8+ 7.Ke7 8.K:e6+ 9.Kd6 10.Kd5+ 11.Vb1 mat by bola v poriadku, žiaľ, pozícia je ilegálna vzhľadom na postavenie Sa8. Jeden bod navyše dostávajú riešitelia, ktorí nám to v termíne oznámili.

Riešenie problému č. 1836 (Borik) zo 6. júna: 1. riešenie 1.Kh5 Se6 2.Kh4 Vh3 mat, 2. riešenie 1.Sf4 Vh3 2.g5 Se6 mat. Dva modelové maty pri recipročnej zámene druhých ťahov bieleho.

Riešenie problému č. 1837 (Mansfield) z 13. júna: Zdanlivé hry 1...K:e4, e6, e5 2.Df3, Sc6 Jgf6 mat, riešenie 1.Jgf2 tempo 1...Ke5, e6, e5 2.Dh5, V:a5, Vd6 mat. Zámena troch hier vo forme núdzovky (nezmenený variant 1...Jc2~ 2.D:d4 mat).

Riešenie problému č. 1838 (Mansfield) z 13. júna: K cieľu nevedú pokusy 1.f4? e3!, 1.g3? Jc2!, 1.g4? J:f2!, ale len 1.f3! s dvojitou hrozbou 2.De3, Dd1 mat (1...Sf4, Jc4 2.D:e4, S:e4 mat). Výber vzájomného prerušenia vhodnej dvojice V-S.

Riešenie problému č. 1839 (Mansfield) z 13. júna: 1.e7 hrozí 2.Dd6 mat, 1...Ke6, Kf6, Df4+, J:d3 2.e:f8J, e:f8D, Sd4, Sg5 mat. Efektný úvodník a dve premeny pešiaka.

* Výsledok riešiteľskej súťaže uverejníme o týždeň, zatiaľ len mená riešiteľov, ktorí získali vysoký počet bodov za problém č. 1832: 16 Borik, Juhás, Kozinka, Štúň, 15 M. Slávik, Tallová, 14 Jankovič, Šach. krúžky z Nitry a Kocihy, 13 Bartalos, Kieu, Kristiník, L. Matoňák, R. Meliš, Murín, Syč, 12 Bálint, Fabiny, Fides, Greško, Kekely, Kopčík, Z. Kováč, Lacko, Makovník, Nandráži, Olexa, Svoboda, Šimon, Zeman, 11 Bauer, Bednár, Holubec, Krivoš-Belluš, Majerčin atď.


Majstrovstvá SSR

V dňoch 14. a 15. júna t. r. sa uskutočnili v Šali III. majstrovstvá Slovenska v riešení šachových problémov, na ktorých sa zúčastnili víťazi krajských majstrovstiev a iných významných súťaží v tomto odvetví kompozičného šachu. Náročná súťaž mala 6 kôl, v ktorých sa postupne riešili po 2 dvojťažky, trojťažky, štúdie, pomocné maty, mnohoťažky a samomaty. Celkove bolo možné získať 12 bodov za maximálny čas 255 minút.

Víťazom majstrovstiev sa stal Ján Kovalič zo Spišskej Novej Vsi, ktorý dosiahol 8 bodov za 205 minút, striebornú medailu získal Ján Valuška zo Zvolena (8 – 220) a bronzovú Marek Kolčák z Bratislavy (7 – 234). Ďalšie poradie: 4. P. Gvozdják z Bratislavy (7 – 238), 5. B. Moravčík z Banskej Bystrice (6,5 – 166), 6. Ľ. Širáň z Lovčice (6 – 201), 7.-8. J. Havran zo Šale a J. Svoboda z Trnavy (6 – 230), 9. M. Perháč zo Sloviniek (5,5 – 251) atď. Celkove konkurovalo 18 šachistov a z favoritov chýbal len L. Salai jr. z Martina. Hodnotné ceny víťazom venovala usporiadajúca TJ Slovan Duslo Šaľa.


Minipartia

OmellaToran (Španielsko 1963):

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 e6 5.Se3 Jf6 6.Jd2 Se7 7.f4 0-0 8.Se2 d6 9.0-0 e5 10.f:e5 J:e5 11.Jf5 S:f5 12.V:f5 Dc7 13.c4 a5 14.h4 Dc6! 15.g4? J:e4 16.V:e5 d:e5 17.Sf3 Sc5! a biely sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred