Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(6.6.1986)


Problém č. 1833 – originál

Juan Carlos Benítez, Kuba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1834 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Mat 2. ťahomProblém č. 1835 – originál

František Kubáni, Poprad

Mat 11. ťahom


Problém č. 1836 – originál

Milan Borik, Bánovce nad Bebr.

Pomocný mat 2. ťahomV predposlednej časti našej sedemtýždňovej riešiteľskej súťaže uverejňujeme opäť štyri originály. Nám už známy kubánsky šachista sa predstavuje svojou druhou dvojťažkou. Podobnú konšteláciu pešiakov použil aj autor č. 1834. Iste viac práce dá riešiteľom prvé prekvapenie – 5-bodová jedenásťťažka na treťom diagrame. Avšak ešte prekvapujúcejší bude pre mnohých pomocný mat pod č. 1836. V tomto probléme začína čierny a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom – treba nájsť dva voľné sledy ťahov čierny-biely-čierny-biely, končiace sa matom čiernemu kráľovi. Za každé z riešení možno v súťaži získať po jednom bode. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. – Kontrolná notácia diagramov: 1833: b. Kg6 Dg7 Sd8 Pf3 (4), č. Kd6 Pc6 d5 e6 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, 1834: b. Kg6 Da2 Vb6 Jg5 Pe2 h3 (6), č. Ke5 Pd5 e3 f5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom, 1835: b. Ke8 Vc8 Se7 Pa2 e5 (5), č. Kb5 Da6 Va7 Sa8 Pa3 a4 a5 b6 b7 e6 (10), biely začne a dá mat najneskôr jedenástym ťahom, 1836: b. Kd4 Vd3 Sd5 (3), č. Kg4 Sg5 Pg6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva úvodníky čierneho.

Riešenie problému č. 1818 (Ondruš) z 25. apríla: Zdanlivé hry 1...S:f6, J:d6 2.J:b6, Jc:d6 mat, riešenie 1.Sb2 hrozí 2.Je4~ mat, 1...S:f6, J:d6, Kb4+, D:d2, Vf1, Vg1, Jc5, g5 2.J:f6, Je:d6, Jc3, J:d2, Jf2, Jg3, J:c5, J:g5 mat. Na prvotinu veľmi dobrá dvojťažka. Okrem zámeny matov sa páčil najmä šach bielemu kráľovi ťahom čierneho.

Riešenie problému č. 1819 (Červenka) z 25. apríla: 1.Kf7 hrozí 2.Se6+ Kc6 3.Ja7 mat, 1...Kc6 2.Ja7+ Kd5 3.Se6 mat, 1...Kc4 2.Ja3+ Kb3 3.Sc2 mat, 2...Kd5 3.Se4 mat. Štyri modelové maty. Išlo o tretiu skladbu autora.

Knihy za riešenie problémov č. 1818 a 1819 vyhrávajú: Anton Cyprich, ČSSD 926/3, 017 01 Považská Bystrica a Janka Kováčikova, ul. K. Adlera 34, 841 02 Bratislava.


IV. ČS album

Pred niekoľkými týždňami vyšiel v Prahe IV. album československých šachových skladieb, ktorý je zároveň podkladom pre výsledky majstrovstiev ČSSR v kompozičnom šachu za roky 1979-1981 a pre klasifikáciu. Uvádzame stručné výsledky, ktoré zatiaľ ešte nenadobudli definitívnu platnosť: Dvojťažky 1. Mlynka, 2. Taraba, 3. Labai, 4. Valuška, 5. Kiss; trojťažky 1. Miltner, 2. Labai, 3. Křivohlávek, 4. Sobek, 5. Kos; mnohoťažky 1. V. Pachman, 2. Polák, 3. Labai, 4. Salai jr., 5. Volf; štúdie 1. V. Pachman, 2. Matouš, 3. Fritz, 4. Salai jr., 5. Sedlák; exoproblémy triedy A 1. V. Pachman, 2. Mlynka, 3. Libiš, 4. Buňka, 5. Labai. Body pre klasifikáciu (do ktorých sa zaratúvajú aj ostatné exoproblémy) zatiaľ neboli vydané. Definitívny výsledok bude známy asi do konca tohto roka.


Finále v riešení

Finálová súťaž SSR v riešení šachových problémov sa uskutoční v Šali v dňoch 14.-15. júna t. r.


Vzad <<  >> Vpred