Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.6.1986)


Problém č. 1837C. Mansfield

Chess Amateur 1915

Mat 2. ťahom


Problém č. 1838C. Mansfield

I. cena Die Schwalbe 1956

Mat 2. ťahomProblém č. 1839C. Mansfield

III. cena "64" 1978

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1837: b. Kg3 Dd1 Va6 Sa4 Je4 Jg4 Pb2 c3 (8), č. Kd5 Sd4 Jc2 Pa5 a7 b3 c4 e7 (8), 1838: b. Kc6 De1 Vd7 Sd5 Sg5 Ja1 Jb1 Pe6 f2 g2 (10), č. Kd3 Vh3 Vh4 Sh2 Sh5 Ja3 Jh1 Pb3 c3 e4 e7 (11), 1839: b. Ka4 Dd8 Ve2 Ve8 Se3 Jb7 Jh4 Pd2 d3 e6 g6 (11), č. Ke5 Dh2 Sf8 Jc1 Jg8 Pc5 g2 h3 h6 (9), na každom diagrame biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie posledných troch problémov do našej súťaže pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením RIEŠITEĽSKÁ SÚŤAŽ pri adrese.


Jubileum C. Mansfielda

Zajtra, 14. júna 1986, by sa bol dožil 90 rokov vynikajúci anglický šachový skladateľ, medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu a v rokoch 1963-1971 predseda Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, Comins Mansfield (14.6.1896-28.3.1984). Jeho diela si získali veľkú obľubu medzi riešiteľmi bohatou variantovou hrou s výraznými kombinačnými prvkami, výbornými úvodníkmi a dokonalou konštrukciou. Prvotinu uverejnil ako 15-ročný r. 1911 a za 73 (!) rokov tvorivej činnosti zložil viac než 1300 problémov, takmer výlučne dvojťažiek; v Albumoch FIDE dosiahol 93,3 bodu. – Z tvorby Mansfielda sme pre našich riešiteľov vybrali tri skladby z rozličných období: svedčia o tom, že majstrom bol už ako 19-ročný, ale ani vo veku 82 rokov nestratil nič zo svojej šachovej sviežosti a vtipu...

Riešenie problému č. 1820 (Benítez) z 2. mája: 1.Jc5 hrozí 2.Dd6 mat, 1...Vd7 (Ve6) 2.De6 mat, 1...Ke5 2.Dg5 mat, 1...K:c5 2.Dd6 mat. Na začiatok pekná dvojťažka s veľmi dobrým úvodníkom.

Riešenie problému č. 1821 (Šárközy) z 2. mája: Zdanlivá hra 1...K:f6 2.Dg7 mat, riešenie 1.Jd4 tempo, 1...K:f6, Kf4, Kd4, c5 2.Jg4, D:d6, D:d6, D:d6 mat. Jednotvárne opakovanie matu D:d6 je spestrené pokusmi 1.Jg5? K:f6! a 1.Jg7? Kf4!

Riešenie problému č. 1822 (Dučák) z 9. mája: Zdanlivé hry 1...Jd4, d4 2.Jc3, D:e5 mat, zvodnosť 1.J:e6? hrozí 2.Jc3 mat, 1...Jd4, d4 2.Jg3, D:e5 mat (1...Sd4 2.Jg5 mat), 1...Jd1!, riešenie 1.Dc3 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Jd4, d4 2.D:e3, Dc6 mat (1...Sd4 2.Df3 mat). Trojfázová hra s cennými "hrozbovými paradoxmi" (ťah Jd4 raz umožní, druhý raz znemožní mat Jc3, podobne d4 – D:e5). Duál 1...Jd3 2.D:d3, c:d3 mat je vo vedľajšom variante, preto neškodí a neboduje sa.

Riešenie problému č. 1823 (Mlynka) z 9. mája: Zvodnosti 1.Db6? hrozí 2.Vd4 mat, 1...Sg7! (2.J:e7?), 1.Vb4? hrozí 2.Se4 mat, 1...Dc4! (2.S:c4?), 1.Sb5? hrozí 2.De5 mat, 1...Vd6! (2.Da5?), riešenie 1.b4 hrozí 2.Dc5 mat, 1...e5(e6), Dc4 (a:b3 e.p.), Vc8, Sc6 2.Jf6, S:c4, Dd7, De5 mat. Cyklické striedanie figúr v prvom ťahu, hrozbe a vyvrátení zvodnosti. Pravda, riešenie súvisí s týmto obsahom iba čiastočne.


Breyer volá o pomoc

Slávny retrográdny problém, v ktorom bolo prvý raz použité remízové pravidlo 50 ťahov, zložený Júliusom Breyerom počas jeho bratislavského pobytu r. 1921, utrpel druhý úder. Ako ukázali sovietski šachisti A. Flerov a A. Šitov v aprílovom čísle tohtoročných Šachmatov v SSSR, aj oprava L. Garazu z r. 1969 je nekorektná, lebo na jej rozpletenie stačí 47 ťahov bieleho a čierneho. Bolo by iste sympatické, keby sa naši šachoví skladatelia pokúsili o novú a definitívnu opravu...

* Posledné stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy v tejto sezóne sa uskutoční vo štvrtok 19. júna t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred