Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.6.1986)


Problém č. 1840 – originál

Ivan Valent, Lučenec

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1841 – originál

Ľubomír Šramo, Rajecké Teplice

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1840: b. Ke1 Da5 Sf8 Jh8 (4), č. Kh6 Pg7 h7 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1841: b. Kc4 Dg8 Ve6 Jd5 Jf7 Pa4 a6 e4 (8), č. Kc6 Dh8 Vd7 Sd6 Ja8 Je7 Pb6 b7 d4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pekných prvotín od žiaka základnej školy, resp. 38-ročného vodiča autobusu pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1824 (Labai) z 9. mája: Zvodnosť 1.c7? hrozí 2.c:d8D mat, 1...V:c3 2.e4+ Kd4 3.Se3 mat, 1...S:f5 2.Sc4+ Ke4 3.f3 mat, vyvrátenie 1...Vc5!, riešenie 1.Sf4 hrozí 2.V:e5 mat s rovnakými variantmi a navyše 1...Vc5 2.K:d8! V:c6 3.Ve5 mat. Hlavný vtip je v spôsobe obrany proti hrozbe: ťahy V:c3 a S:f5 striedavo priväzujú hrozbový kameň a uvoľňujú pole čiernemu kráľovi. Zvodnosť zmiatla asi 20 riešiteľov, ešte viac ich však zviedlo nesprávne 1.S:e7?

Riešenie problému č. 1825 (Mihalčo) zo 16. mája: Pokusy 1.Df7, V:e6, Sb8? viaznu na 1...c:d6, Jc5, e5!, riešenie 1.Sc5 tempo 1...c:d6, Jc5, e5 2.Jb6, Je5, Sd5 mat a ďalšie štyri netematické varianty. Zoslabujúce motívy pokusov spočívajú v zrušení krytia poľa d4.

Riešenie problému č. 1826 (Bednár) zo 16. mája: 1.Sb7! hrozí 2.Df3+ K:f3+, Kd3+ 3.Jd4, Sf4 mat, 1...V:b7 2.Dg4+ Kd5, Kd3 3.Df3, Dc4 mat, 1...K:d3+ 2.J:b4+ c:b4 3.Db5 mat, 1...d5 2.Dg4+ Kd3 3.Je5 mat. Trojťažka, ktorá svojím výborným úvodníkom a veľmi živou, bojovnou hrou urobila riešiteľom nemálo starostí.


Šach v Juhoslávii

41. šampionát Juhoslávie sa konal v malebnom mestečku Budva na černohorskom pobreží Jadranského mora. Zo špičkových reprezentantov chýbali na štarte len Ljubojević a Predrag Nikolić, ktorých vysoká výkonnosť je dostatočne overená a tak turnaj mohol poskytnúť dobrý približný obraz o pomere síl v tejto šachovo vyspelej krajine: 1. Barlov 12 bodov zo 17 partií, 2.-3. Popović a Marjanović 11, 4.-5. Velimirović a Hulak 10,5, 6. Gligorić 10, 7. Rukavina 9,5 atď. Novým majstrom Juhoslávie sa teda stal 29-ročný Dragan Barlov z ambiciózneho klubu "Goša" v Smederevskej Palanke a splnil už druhú normu MVM. Prví piati si vybojovali postup do pásmového turnaja nasledujúceho cyklu MS a tesne pred bránami ostal nestarnúci veterán Svetozar Gligorić, ktorý potvrdil svoje miesto medzi elitou a pri zostavovaní olympijského družstva s ním bude treba rátať. Na majstrovstvách udelili niekoľko špeciálnych cien. Najviac výhier dosiahol nový šampión Barlov – 9, za najbojovnejšieho hráča vyhlásili Josipa Rukavinu a nasledujúca partia bola odmenená cenou za krásu.


IvanovićŽ. Nikolić (francúzska obrana)

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jc6. V turnajovej praxi pomerne zriedkavý, ťah, ktorý je logickejší po 3.Jd2. 4.Jf3 Jf6 5.e5. Hralo sa aj 5.Sg5, ale za zmienku stojí zdanlivo krotká výmena 5.e:d5 e:d5 6.Sb5!, známa z 9. partie zápasu Fischer – Petrosian, Buenos Aires 1971, ktorá pokračovala Sg4 7.h3 S:f3 8.D:f3 Se7 9.Sg5 s malou výhodou bieleho. 5...Je4 6.Je2!? Teória odporúča 6.Sd3, po čom čierny má výber medzi Sb4 a J:c3 7.b:c3 Ja5!? s málo prebádanou hrou. Novinka v partii sa osvedčí, lebo čiernemu sa nepodarí vyrovnať. 6...f6 7.Jg3 Se7 8.e:f6 S:f6 9.Sd3 0-0. Umožňuje bielemu nasledujúcou výmenou získať pozičnú výhodu, ale výmena na g3 s otvorením h-stĺpca neprichádzala do úvahy. 10.J:e4! d:e4 11.S:e4 J:d4 12.0-0 e5 13.J:d4 e:d414.Dd3 g6. Možno bolo menším zlom nepekné oslabenie bielych polí ťahom h6, lebo teraz biely s tempami mobilizuje útočné sily. 15.Sh6 Vf7. 15...Sg7 16.Dc4+ Kh8 17.S:g7+ K:g7 18.Vad1 by viedlo k strate pešiaka, ale v partii to nebude oveľa lepšie: 16.Vad1 Dd6 17.Vfe1 Se5?! Biely už operoval s matovými hrozbami 18.S:g6 h:g6 19.D:g6+ Sg7 20.Ve8+, proti čomu jedinou, hoci nedostatočnou obranou bolo odovzdanie pešiaka ťahom Sd7. Pokus o uzavretie e-stĺpca sa skončí katastrofou. 18.f4! S:f4 19.Sd5!! Pointa, po ktorej je čierny bezbranný. 19...S:h6 20.Ve8+ Sf8. Alebo Kg7 21.D:d4+ Df6 (Vf6 22.Vg8 mat) 22.Vg8+! K:g8 23.D:f6. 21.Df3 Dd7 22.Vf1 Df5 23.S:f7+ K:f7 24.V:c8! a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred