Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.7.1986)


Problém č. 1852 – originál

Juan Carlos Benítez, Kuba

Mat 2. ťahom


Problém č. 1853 – originál

Marcel Kurjan, Poproč

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1852: b. Kb5 Ve2 Ve4 Sb3 Sh8 Jc2 Jd6 Pb6 c5 (9), č. Kd5 De5 Vc1 Ve6 Jb2 Jd3 Pc3 c4 f4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1853: b. Ke1 Dg5 Sb1 Sh8 Jd1 Jf5 Pb3 b4 c2 g2 (10), č. Ke4 Da1 Se5 Jd7 Jh1 Pb2 e6 g3 g6 h5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia problémov (č. 1853 obsahuje zdanlivé hry 1...Da7, Sd4, Sf4 2.c4, Jd6, Jc3 mat) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

* Mimoriadne prázdninové stretnutie záujemcov o šachové problémy, venované najmä svetovej súťaži v kompozičnom šachu, uskutoční sa vo štvrtok 31. júla t. r. o 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216.

* Dodatok k výsledku riešiteľskej súťaže z minulej rubriky. Žrebom vyhrávajú knižné ceny títo riešitelia: Jozef Barta (Košice), akad. maliar Jozef Dóka ml. (Trnava), Pavel Gažovčiak (Nitra), Iveta Hlaváčová (Klátová Nová Ves), Milan Kozický (Vráble), Vladimír Lazar (Považská Bystrica), Pavol Osrman (Banská Bystrica), Dominik Píš (Bratislava), Stanislav Prieložný (Rajecké Teplice) a Dušan Zeman (Poprad).

Riešenie problému č. 1840 (Valent) z 20. júna: 1.Se7 g5 (hrozí) 2.Dg5 mat, 1...g6 2.Sf8 mat. Stálo by za pokus vynechať Jh8, aby pole g6 bolo kráľovi prístupné (napr. s bielym kráľom na e8 1...Kg6 2.Dg5 mat).

Riešenie problému č. 1841 (Šramo) z 20. júna: 1.Db8 hrozí 2.Jb4 mat, 1...D:b8, J:d5, Vc7, Vd8, b5+ 2.Je5, e:d5, V:d6, D:b7, a:b5 mat. Na začiatok dobrá variantová dvojťažka.


Ceškovskij opäť majstrom ZSSR

Na 8. ročníku Tirnavie si získal priazeň divákov i účastníkov sovietsky veľmajster Vitalij Ceškovskij útočnou nekompromisnou hrou. Úlohu favorita však nesplnil, lebo v časových tiesňach pokazil niekoľko dobrých partií a musel sa uspokojiť s veľmi skromným výsledkom (+1 a delenie 4.-6. miesta). Napriek neúspechu odchádzal sympatický Vitalij z Trnavy priamo na 53. šampionát ZSSR s optimizmom, ako keby tušil, že nevydarenú generálku si plne vynahradí v Kyjeve.

Konečný výsledok (1. Ceškovskij 11 zo 17, 2.-7. Malaňuk, Ejngorn, Balašov, Barejev, Gavrikov, Lerner 10 atď.) hovorí za všetky komentáre. Dvojnásobný majster ZSSR (prvý titul Ceškovskij získal v r. 1978 spoločne s Talom) si zabezpečil prvenstvo prakticky už v predposlednom kole v partii, ktorá charakterizuje jeho aktívny nátlakový štýl:


CeškovskijAzmajparašvili (Pircova obrana)

1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.f4 d5 4.e5 h5 5.Jf3 Jh6 6.Se3 Sg4 7.Jbd2 Jc6 8.Sf2 Jf5 9.h3 S:f3 10.J:f3 h4. Tento pešiak bude v budúcnosti trvalou slabinou, ale blokáda kráľovského krídla je nutná. Inak by biely zahral 11.g3 s prípravou výhodného postupu g3-g4. 11.Sd3 e6 12.0-0 Sf8. Strelec na g7 zjavne nemá perspektívu, ale jeho prevod na e7 odoberie prirodzené pole jazdcovi c6. Iný plán obrany 12...Jce7 s myšlienkou 13.De1 Sh6! 14.Dd2 Dd7 by bielemu skomplikoval okamžitý pešiakový nástup, ale nie natrvalo – mohol by nasledovať nepríjemný manéver 15.Jh2! s ďalším Jg4. Takéto úvahy svedčia o ťažkopádnosti pasívnej výstavby čierneho, zameranej výlučne na tuhú obranu. 13.a3 Se7 14.c4! Dd7 15.Vc1 Vd8. Čierny nemohol organizovať protihru na Pd4 ťahmi d:c4 16.S:c4 Vd8 pre 17.Sb5! s ďalším rozbitím dámskeho krídla. Tam sa aj teraz prenesie ťažisko boja a čierne figúry budú zatlačené do hlbokej pasivity: 16.c5 Va8 17.b4 a6 18.De1 Dd8 19.a4 Jb8 20.b5 Kf8 21.Dc3! Začiatok manévru na maximálne zosilnenie pozície – biely plánuje zdvojenie veží na b-stĺpci, ktorý sa nevyhnutne otvorí. 21...Kg7 22.Vb1 Dd7 23.Vfc1 c6 24.De1 Vh5 25.b:a6 J:a6 26.Vb3 Va7 27.Vcb1 Dc8. Čierny už nemôže trvalé brániť obidve slabiny b7 a h4 a snaží sa aspoň o náznak konsolidácie ťahom Jc7. Vari jedinou aktívnou možnosťou v partii, aj keď zjavne nedostatočnou, bola zúfalá obeť figúry za 2 pešiakov 27...J:d4!? 28.S:f5 e:f5 29.e6! Po 29.S:h4?! S:h4 30.J:h4 Jc7 s ďalším Je6 by sa čierny ešte dlho bránil, kým teraz sa jeho pozícia rozpadá. Samozrejme nejde D:e6? pre 30.Ve3. 29...f:e6 30.S:h4 Sf8 31.Je5 Vh7. Smutné postavenie čiernych veží ostro kontrastuje s plnou harmóniou bielych síl. 32.Dg3 Kg8 33.J:g6 Vg7 34.Sf6 J:c5 (neskoro!) 35.S:g7 Je4 36.S:f8! a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred