Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.7.1986)


Problém č. 1850 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1851 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1850: b. Ka1 Df3 Sd6 Se6 Jd1 Jf1 Pd2 (7), č. Kd4 Dg5 Vh4 Ja4 Pb5 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1851: b. Kh7 Dg7 Vb8 Vc1 Sb1 Je2 Jf2 Pa2 a6 c3 d4 (11), č. Kb2 Da8 Va7 Sa1 Je3 Pa3 b7 c5 d6 e4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia problémov (v č. 1850 sú zvodnosti 1.Jc3? a 1.Jde3?) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Problém č. 1447 (Reiprich) z 15.7.1983 opravuje autor takto: b. Kd6 Vd4 Vh5 Sf1 Jc2 Jh2 (6), č. Kf4 Se4 Jb8 Pd5 d7 f2 (6), mat 4. ťahom, 1.Jb4 Ke3 2.J:d5+ K:d4, S:d5 3.Vh4, 1...Kg3 2.J:d5 Sf5 3.Vf4 atď.

Problém č. 1452 (Vilem) z 29.7.1983 opravuje autor takto: b. Kb7 Vb4 Pe2 (3), č. Ke5 Ve3 Sf6 Sf7 (4), pomocný mat 3. ťahom, 2 riešenia, 1.Kd5 Kb6 2.Ve5 e3 3.Se6 Vd4 mat, 1.Kd6 Vb5 2.Ve6 e4 3.Se7 Vd5 mat.

Problém č. 1455 (Jankovič) z 5.8.1983 opravuje autor takto: b. Kh7 Dc6 Sa4 Je6 Pb4 d5 (6), č. Ke5 Sf4 Sh1 Pd4 f3 f5 f6 g3 (8), mat 4. ťahom, 1.Dc5 hrozí 2.D:d4+ Kd6 3.D:f4+ K:d5 4.Jc7 mat, 1...Sf4~ 2.d6+ K:e6 3.d7 Kf7 (f4) 4.d8J mat, 1...Se3 2.Dc7+ K:d5 3.Sb3+ Ke4 4.Jc5 mat.

Za objavenie prípadných nekorektností v týchto opravách možno získať knižné prémie.


Výsledok riešiteľskej súťaže máj – jún 1986

Na súťaži sa zúčastnilo 273 riešiteľov (ak nerátame jednotlivcov zo zúčastnených kolektívov). Za správne a úplné riešenia 20 súťažných problémov (č. 1820-1839) bolo možné získať maximálne 62 bodov, čo sa podarilo len trom riešiteľom. Predbežný výsledok je tento:

I.-III. cena ex aequo, 62 bodov: Milan Borik (Bánovce nad Bebravou), Peter Juhás (Michalovce) a Jaroslav Štúň (Snina), IV. cena 61 bodov: Ján Kozinka (Trnava), V.-VII. cena ex aequo, 60 bodov: Pavol Jankovič (Kociha, okr. Rimavská Sobota), Milan Slávik (Žilina), Šachový krúžok pri ODPM Nitra, VIII.-X. cena ex aequo, žrebovaním spomedzi tých riešiteľov, ktorí dosiahli 59 bodov: Radoslav Meliš (Žilina), Miroslav Murín (Poprad), Marián Sýč (Hlohovec).

Nasledujú: 59 bodov: S. Kristiník (Žilina), 58: A. Bálint (Milanovce, okr. Nové Zámky), J. Fabiny (Bindt), Š. Kopčík (Poprad), M. Kubíni (Zvolen), J. Makovník st. – ml. (Ružomberok), L. Matoňák (Poprad), Š. Olexa (Snina), J. Svoboda (Trnava), A. Šimon (Dlhé nad Cirochou), šachový krúžok pionierskej skupiny pri ZŠ Hrachovo, 57: Ľ. Kekely (Žilina), D. Zeman (Poprad), 56: F. Bauer (Banská Bystrica), J. Greško (Gemerská Poloma), L. Holubec (Košice), Z. Kováč (Komárno), J. Krivoš-Belluš (Košice), J. Majerčin (Košice), 55: M. Bednár (Kurima, okr. Bardejov), M. Kočan (Snina), Z. Šeda (Nitra), 54: L. Bartalos (Diakovce, okr. Galanta), A. Bidleň (Humenné), Kieu T. M. (Košice), A. Lacko (Bratislava), M. Matoňák (Poprad), M. Perháč (Slovinky), P. Slávik (Žilina), F. Šimko (Prakovce), 53: Vasil Ľubčenko (Nežin, Černigovská obl. ZSSR), A. Nandráži (Kameňany), 52: J. Calko (Michalovce), R. Häusler (Sabinov), A. Liday (Chynorany), J. Lištiak (Banská Bystrica), J. Nahálka (Ľubeľa, okr. Liptovský Mikuláš), M. Srnka (Podbrezová), N. Varčenko (Mirgorod, ZSSR), J. Žatko (Chynorany), 51: J. Fides (Bojnice), D. Píš (Bratislava), S. Šuhajda (Bánovce nad Bebravou), J. Varga (Moštenica), 50: J. Hemala (Jalovec, okr. Liptovský Mikuláš), J. Kršňavý (Brusno), L. Radi (Malý Horeš), M. Rakús (Martin), 49: I. Lebloch (Humenné), J. Luky (Ondrejovce), 48: V. Bódi (Nitra), P. Cinko (Partizánske), J. Fedor (Jaklovce), P. Heim (Martin), A. Ivančo (Banská Bystrica), J. Krošlák (Partizánske), B. Moravčík (Banská Bystrica), atď.

Body ostatných riešiteľov oznámime na požiadanie, ak nám pošlú korešpondenčný lístok so spiatočnou adresou. Prípadné námietky proti uvedenému výsledku pošlite na adresu Nedeľnej Pravdy do troch dní spolu s vlastným bodovým hodnotením riešení jednotlivých problémov. Mená vyžrebovaných výhercov uverejníme v nasledujúcej rubrike.

Normu na udelenie III. výkonnostnej triedy v kompozičnom šachu splnili riešitelia, ktorí správne vyriešili najmenej 10 problémov. Ich adresy posielame klasifikačnému pracovníkovi Sekcie kompozičného šachu ÚV ČSZTV.


Vzad <<  >> Vpred