Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.8.1983)


Problém č. 1453Samuel R. Barrett

The Dubuque Chess Journal 1874

Mat 12. ťahomProblém č. 1454 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1455 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 4. ťahomKontrolná notácia. 1453: b. Kd2 Dc2 Pe2 f2 g2 (5), č. Ka1 Pa2 b2 (3), biely začne a dá mat najneskôr dvanástym ťahom. 1454: b. Kg4 De2 Vb5 Vd8 Sa6 Sh8 Ja3 Je7 Pb2 b4 c6 d3 d6 (13), č. Kd4 Vg7 Sc8 Se3 Jb8 Pb3 e4 e5 e6 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1455: b. Kh7 Dc5 Sd1 Je6 Pb4 d5 (6), č. Ke5 Sf4 Sh1 Pd4 f3 f5 f6 g3 (8), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. – Na spestrenie rubriky budeme okrem originálnych skladieb našich autorov uverejňovať častejšie ako doteraz zaujímavé reprodukované problémy. Tak ako v hudbe, výtvarnom umení či v literatúre, existujú aj v šachu vyslovene populárne skladby, ktoré treba občas opakovať, aby sa "stali majetkom" čo najväčšieho okruhu šachistov. Také, ktoré môžete ukázať priateľovi s istotou, že sa mu budú páčiť. Podmienkou je zrozumiteľnosť, nie veľké nároky na vyriešenie a pôsobivá idea, vyvolávajúca estetický dojem. To všetko obsahuje aj náš prvý diagram z tohto radu 1453 – dvanásťťažka málo známeho autora, ktorá má charakter štúdie s výzvou "biely začne a vyhrá". Kto ju chce vyriešiť, musí si uvedomiť, že umožnenie premeny čierneho pešiaka na dámu k výhre nijako nepovedie... Pekná moderná dvojťažka 1454 obsahuje zvodnosti 1.Jc4?, 1.Vb7?, 1.Va5?, kombinačne súvisiace s riešením. Najnáročnejším problémom dnešnej trojice je nesporne "česká" štvorťažka 1455 – jej riešenie čiastočne prezradíme hrozbou 2.D:d4+ Kd6 3.D:f4+ K:d5 4.Jc7 mat, pričom autor udáva varianty po 1...Sf4~ a 1...Se3. Bude korektná? – Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 1441 (Taraba) z 1. júla: Zvodnosť 1.d:c5? tempo 1...e2, Jc6~, d4 2.Vh3, Vd4, S:c4 mat, 1...c3!, zvodnosť 1.J:c4? tempo 1...e2, Jc6~, d:c4 2.Db3, Je5, S:c4 mat, 1...c:d4!, riešenie 1.Je4 hrozí 2.J:c5 mat, 1...e2, Jc6~, d:e4 2.Dd2, (J:c5), S:c4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov a jednej obrany – vzhľadom na daný materiál nečakane bohatý obsah.

Riešenie problému č. 1442 (Lačný) z 1. júla: Zvodnosť 1.Jd6? hrozí 2.Sc2 mat, 1...Jc6~, J:b4 2.V:a5, Jb6 mat, 1...D(V):d6!, riešenie 1.Sc5 hrozí 2.Jb6 mat, 1...Jc6~, Jb4 2.Sc2, V:a5 mat. Mimoriadne dôvtipný mechanizmus, kde tá istá obrana a predĺžená obrana znemožňuje a umožňuje rozličné maty, ktoré spolu vytvárajú cyklickú zámenu. Tomu sa povie svetový objav. (Malým nedostatkom je dvojité vyvrátenie zvodnosti, čo sa podľa autora dá odstrániť iba použitím neekonomickej bielej figúry).

Knihy za riešenie problémov č. 1441 a 1442 vyhrávajú: Milan Buček, VÚ 3281/F, 385 27 Vimperk a Štefan Kopčík, Pionierska 2356, 058 01 Poprad.


Slovenské šachové knihy (1)

1. Kolektív autorov (Křepelka, M. – Krčméry, Š. – Heřmánek, J. – Louma, J. – Opočenský, K. – Dedrle, F.): Prvá slovenská kniha šachová, 1930, náklad 1000 exemplárov, 144 strán, vydal Šachový klub Žilina. Kniha obsahuje kapitoly o histórii šachu vo svete, v Československu a na Slovensku, o organizácii a základných pravidlách šachu hraného aj kompozičného.

2. Ľudovít Potúček: Šachová príručka, 1943, náklad 2000, 160 strán, vydal J. Šustík. Základná učebnica šachu včítane stručnej teórie otvorenia, 20 komentovaných partií slovenských šachistov, história a organizácia šachu praktického a korešpondenčného.


Vzad <<  >> Vpred