Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.7.1983)


Problém č. 1441 – originál

Jozef Taraba

Kežmarok

Mat 2. ťahom


Problém č. 1442 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 1441: b. Kh1 Da2 Vh4 Sa1 Se6 Jd6 Pd4 (7), č. Kd3 Jc6 Je7 Pc4 c5 d5 e3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1442: b. Kf1 Dd7 Va6 Sb4 Sd3 Jb7 Jd5 Pa2 b5 (9), č. Ka4 Df8 Vc8 Vf6 Se1 Jc6 Jd8 Pa3 a5 d4 f2 f3 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autormi oboch dnešných dvojťažiek sú reprezentanti ČSSR vo svetovej súťaži. Taraba spracoval náročnú trojfázovú zámenu troch hier (zvodnosti 1.d:c5? a 1.J:c4?), ale rovnako treba oceniť, že inšpiroval Lačného k zloženiu dvojťažky s prvou realizáciou cyklickej zámeny matov v spojení s hrozbovým a sekundárnohrozbovým paradoxom (zvodnosť 1.Jd6?). Ide o vysoko originálnu skladbu, ktorá iste prebehne celým kompozičným svetom, a ktorú autor venuje – inšpirátorovi. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1432 (Gašparovič) z 27. mája: Zvodnosť 1.J:f7? hrozí 2.Jd6 mat, 1...Jf5, S:c6+, V:f5 2.D:d3, S:c6, Vb1 mat, 1...Jc4!, riešenie 1.Jf3 hrozí 2.Jd4 mat, 1...Jf5, S:f3, V:f3 2.De5, Vb2, Vb1 mat. Dobrá zámena matu po 1...Jf5, ale konštrukčne by sa dalo na probléme ešte všeličo zlepšiť. (Napríklad Sh1 hrá iba vo zvodnosti.)

Riešenie problému č. 1433 (Procháczka) z 27. mája: Zvodnosť 1.Vd1? hrozí 2.Ke3 mat, 1...D:c5, V:d6, V:g7 (Ve7) 2.D:c5, c6, Dc4 mat, 1...D:d6!, riešenie 1.Db2 hrozí 2.Dg2 mat, 1...D:c5, V:d6 (Ve7), V:g7 2.De5, Dd4, De5 mat, 1...Kc6, D:d6 2.D:b7, Dd4 mat. Aj keď úlohe chýba väčšia ucelenosť, zámeny matov sú kombinačne zaujímavé a na začiatočníka veľmi dobré.

Knihy za riešenie problémov č. 1432 a 1433 vyhrávajú: František Sako, Čajkovského 16, 949 01 Nitra a Jozef Veštúr, Francisciho 807, 980 61 Tisovec.

* Z definitívneho výsledku našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže (NP č. 21) vypadlo nedopatrením meno riešiteľa, ktorý taktiež získal najvyšší počet 65 bodov: Milan Revay (Spišská Nová Ves).


Svetová súťaž

Podľa najnovšej správy usporiadateľa II. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, brožúra s kompletným výsledkom vyjde s najväčšou pravdepodobnosťou v auguste t. r.


Majstrovstvá riešiteľov

Celoslovenská súťaž v riešení šachových problémov sa uskutoční v septembri t. r. v Martine. Víťazi tejto súťaže postúpia do celoštátneho finále r. 1984.


* * *

Tal – Andersson

Začiatkom tohto roka sa uskutočnil vo švédskom Malmö zápas o tretie miesto z moskovského medzipásmového turnaja, ktorý mohol rozhodnúť o ďalšom účastníkovi turnaja kandidátov, keby niektorý z právoplatných účastníkov zo súťaže odstúpil. Dnes už vieme, že sa tak nestalo, pravda, zápas bol zaujímavý a priniesol remízu 3:3, ktorá by bola Talovi stačila. Svoju prevahu dokázal už v prvej partii bielymi kameňmi (Nimcovičova obrana): 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 c5 5.d:c5 0-0 6.Sf4 Ja6 7.Sd6 Ve8 8.a3 Da5 9.Vc1 S:c3+ 10.D:c3 D:c3+ 11.V:c3 Je4 12.Vc1 Ja:c5 13.S:c5 J:c5 14.b4 Je4 15.e3 b6 16.Sd3. Tal ponúkol remízu, ale Andersson (ináč známy ako veľmi pokojný šachista) ju prekvapujúco odmietol. 16...Jf6 17.Je2 Sa6 18.Jd4!, Jemný ťah; po 18.0-0? Jg4! by mal biely ťažkosti s Pc4. 18...Vac8 19.0-0 Vc7. Teraz už nie 19...Jg4? 20.Se2! Je5 21.f4, ale k remíze viedlo 19...d5 20.b5 Sb7. 20.Vc2 Kf8?! 21.Vfc1 Ke7 22.e4 Vec8 23.e5! Je8? Podstatná chyba, lebo vedie k pasívnemu postaveniu. Zrejme lepšie bolo 23...Jg4 24.f4 f6! 25.e:f6+ J:f6 s pravdepodobnou remízou. 24.f4 Vd8. Tu mal čierny radšej "risknúť" ťahom 24...d6. 25.Se4 Vdc8 26.c5! b:c5 27.b:c5 f5 28.Sf3 g6 29.Kf2 Vb8 30.c6! d6 31.e:d6+ J:d6 32.Ve1! Sc8 33.Sd5! Je4+ 34.S:e4 f:e4 35.V:e4 Kf6 36.Ve5 a6 37.Vec5 Vb1 38.Jf3 Vb3 39.V5c3 V:c3 40.V:c3 Ke7 41.Je5 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred