Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.8.1986)


Problém č. 1854John Brown

Illustrated London News 1854

Mat 4. ťahom


Problém č. 1855A. Pongrácz

Wiener Schach-Zeitung 1855

Samomat 15. ťahomProblém č. 1856

Konrad Bayer a Arnold Pongrácz

The Era C 1.8.1856

Mat 5. ťahomKontrolná notácia. 1854: b. Kc3 Vf6 Sd5 Sd6 Pc6 g4 (6), č. Ke3 Pb6 f7 (3), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. 1855: b. Ka8 De6 Vd6 Vg6 Sb4 Sc2 Jg4 (7), č. Kc7 Pg7 (2), biely začne a donúti čierneho dať mat najneskôr pätnástym ťahom. 1856: b. Kh1 Dc4 Se1 Sg8 Jh4 Pd5 (6), č. Ke5 Da7 Va6 Sb7 Sc1 Pb6 f4 (7), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešenie štvorťažky a dokončenie riešení ďalších dvoch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


1854-1856

Tieto roky majú v histórii kompozičného šachu nesporne veľký význam. V prvom z nich uverejnil u nás málo citovaný, ale pravdu povediac vynikajúci anglický šachový skladateľ John Brown z Bridportu dôvtipnú štvorťažku č. 1854 (kto ju vyrieši, iste sa poteší). V apríli 1855 sa zjavil na problémovej scéne náš Arnold Pongrácz samomatom; ktorý si zaslúži aj rubrikové opakovanie (s riešením 1.Vc6+ Kd8 2.Df5 Ke8 3.Vc7 Kd8 4.Df4 Ke8 5.Kb7 Kd8 6.Kc6 Ke8 7.Kd5 Kd8 8.Ke6 Ke8 9.Kf5 Kd8 10.Se4 Ke8 11.Ve6+ Kd8 12.Se7+ Ke8 – ako daľej?). A potom prišiel deň presne pred 130 rokmi – 1. august 1856. Bola to zasielacia lehota slávneho prvého medzinárodného skladateľského turnaja londýnskeho týždenníka The Era. Zúčastnilo sa na ňom 16 zásielok po šiestich priamych matových úlohách a kolégium rozhodcov (medzi nimi Grimshaw, Turton, Kling, Horwitz...) pod vedením S. Angasa udelilo dve ceny. Prvú získal vtedajší nekorunovaný majster sveta v kompozičnom šachu Konrad Bayer z Olomouca a druhú Londýnčan Frank Healey. A – síce bez ceny, ale na štvrtom mieste bola vyhodnotená zásielka dvojice dobrých priateľov Bayera a Pongrácza (v tom čase už pravdepodobne Trnavčana). Ich krásnu päťťažku pod č. 1856 predkladáme našim riešiteľom a pošepkáme im 1.Dc3+ Ke4 2.Jf5!. Koľko bude modelových matov?

Riešenie problému č. 1842 (Omasta) z 27. júna: 1.e4 tempo 1...Kd4, Kf4 2.V:d5, Sd6 mat. Úvodník dáva dve voľné polia, vyššie by sa však cenilo, keby základná pozícia nebola patová.

Riešenie problému č. 1843 (Kurjan) z 27. júna: 1.Dd6 hrozí 2.D:f4 mat, 1...Vf5, Ve5, V:f6, Jg6 (Dh5+), g1J+ 2.Je4, D:e5, D:f6, Vh5, V:g1 mat. Tréning na č. 1853.

Knihy za riešenie problémov č. 1840 a 1841 vyhrávajú: Jozef Ferencz, Palárikova 11, 040 01 Košice a Marta Katreňáková, 020 51 Zbora 33, okr. Považská Bystrica.


Svetová súťaž

Riaditeľ III. svetovej súťaže v kompozičnom šachu vydal brožúru so všetkými zúčastnenými skladbami (publikovanými s riešením, ale anonymne). Dozvedeli sme sa, že na súťaži konkuruje 28 štátov 629 skladbami v tomto poradí jednotlivých oddelení: A1 (84), E (81), F (78), A2 a G1 (po 68), B2 (67), B1 (63), G2 (42), C (40), D (38). Na čele sú teda dvojťažky a pomocné maty, najmenej príťažlivé sa ukázali štúdie a mnohoťažky. V súčasnej etape (až do konca septembra t. r.) sa pracuje na skúšaní korektnosti a skúmaní pôvodnosti skladieb konkurentov. Je to náročná práca, pri ktorej sú významnou mierou nápomocné elektronické počítače. Výsledky v jednotlivých oddeleniach by mali rozhodcovia vypracovať už do 1. decembra t. r.


* * *

Minipartia

ButnorisGeorgadze (Volgograd 1963, prijatý dámsky gambit):

1.d4 d5 2.c4 d:c4 3.Jf3 Jf6 4.Jc3 Jbd7 5.Da4 e6 6.e4 c5 7.d5 e:d5 8.e5 d4 9.e:f6 d:c3 10.S:c4 h6? 11.0-0 D:f6 12.Ve1+ Kd8 13.b:c3 Sd6 14.Se3 a6 15.Vad1 Vb8 16.S:f7 Vf8 17.Se6 b5 18.Da3 Vb6 19.S:c5! a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred