Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.6.1986)


Problém č. 1842 – originál

Eduard Omasta, Ružomberok

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1843 – originál

Marcel Kurjan, Poproč

Mat 2. ťahomProblém č. 1844 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeKontrolná notácia. 1842: b. Kf2 Va5 Vh5 Sa3 Pb2 b3 e3 f3 f5 (9), č. Ke5 Jd5 Pf6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1843: b. Kf3 Da3 Va1 Vh6 Sd3 Sg7 Jf6 Pb2 e7 h7 (10), č. Kg5 De8 Va5 Vf8 Jh8 Pa4 c6 d4 f4 g2 h3 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1844: b. Kf5 Va7 Vf1 Sb7 (4), č. Ke2 Vh2 Sd4 Pe3 g2 (5), biely začne a vynúti remízu. Riešenia dvojťažiek a pripomienky k štúdii pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.


175 prvotín

Dnešná prvá dvojťažka je už 175. prvotinou v našej rubrike (a pritom stosedemdesiatou od slovenského šachistu). Jej autor má len 14 rokov a úspešne účinkuje v riešiteľskej súťaži pre žiakov základných škôl, ktorú vedie známy šachový skladateľ Bohuslav Sivák zo Zvolena. Kurjan je taktiež mladým začiatočníkom, zato 32-ročný Hlinka, ako skúsený praktický šachista, preniká už do československej špičky v skladaní štúdií. Jeho náročné č. 1844 by zvládlo iste len málo riešiteľov, preto prezradíme v stručnom zápise celé riešenie: 1.Sa6+! Kd2 2.Vf7 Vh1! 3.Kg4!! e2 4.S:e2 K:e2 5.Vg1! S:g1 6.Kg3 Vh2 7.Vg7! Kf1 8.Vg4! s remízou v postavení vzájomnej nevýhody z ťahu. Od čitateľov očakávame pripomienky alebo námietky. Oprava.

Riešenie problému č. 1827 (Janočko) z 23. mája: Zvodnosti 1.Dg4+? Kd3, Ke5, Kc5 2.De4, Sc7, Db4 mat, 1...h:g4!, 1.Db2+? Kd3, Kc5 2.Dc3, Db4 mat, 1...Kc4!, riešenie 1.Df3 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Kd3, Ke5, Kc5, Kc4, e2 2.De4, Df6, Dd5, Dd5, Dc3 mat. Zámena troch matov a jednej obrany v rámci troch fáz je pokusom o maximálne využitie daného materiálu. Pravda, rozhodcovi bude zrejme vadiť branie dámy v prvej zvodnosti. Nebola by lepšia forma dvoch alebo troch riešení?

Riešenie problému č. 1828 (Pribylinec) z 23. mája: Zdanlivá hra 1...V:c7 2.Ve5 mat, zvodnosť 1.Db2? hrozí 2.Db5 mat, 1...V:c7 2.De5 mat, 1...Db3!, riešenie 1.Vb3! hrozí 2.Vb5 mat, 1...V:c7, D:b3, Db4 (alebo ináč) 2.De6, Db5, Vd3 mat. Trojfázová zámena matu a jeden hrozbový paradox. Taktiež by si zaslúžilo hľadanie ďalších možností. Zvodnosť tentoraz zviedla niekoľko desiatok riešiteľov.

Riešenie problému č. 1829 (Šumný) z 23. mája: Zvodnosť 1.Jb3? tempo, 1...Ja6~, Jh3~, c:d4, Vc4~ 2.Jb:c5, Jd:f4, Jb:d4, Jb:c5 mat, 1...b4!, riešenie 1.Je2 tempo, 1...Ja6~, Jh3~, c:d4, b4, Se3~ 2.Jd:c5, Je:f4, Je:d4, S:c4, Je:f4 mat. Zámena troch matov s peknou a jednotnou kombinačnou náplňou. Duály po niektorých odťahoch Se3 sú neškodné a nebodujú sa.

Riešenie problému č. 1830 (Nemček) z 23. mája: Tematický pokus 1.Sd3? s hrozbou 2.Se4 mat nevychádza pre 1...Ve5! Rieši 1.Sa6 Vh6 (hrozí) 2.Sb7+ Vc6 3.S:c6+ Vd5 4.S:d5 mat, 1...Vf7! 2.Je6! J:e6 3.Sd3! Vf4 4.V4g3 mat, 3...Sc2 4.S:e4 mat (1...Vd5 2.Sb7 atď.). Logická kombinácia s odlákaním Vf5 od e5. Je zaujímavé, že tento problém vyriešilo viac riešiteľov ako č. 1828.

Riešenie problému č. 1831 (Bednár) z 30. mája: Pokusy 1.Vc6? hrozí 2.Vf5 mat (1...Vf1!), 1.Kf5? 2.J:e3 mat (1...Vf1+!), 1.d:e3? 2.J:c3 mat (1...Vc1!), riešenie 1.V:c3 2.Sc6 mat, 1...Vc5 (Va6) 2.V:c5 mat. Štvorfázová cyklická zámena polí prvých ťahov a hrozieb, navyše ďalšie pokusy tým istým pešiakom ("albino") 1.d3? e:d3!, 1.d4? e:d3 e.p.!, 1.d:c3? Vc1!

Riešenie problému č. 1832 (Peták) z 30. mája: Intencia 1.Je2! s hrozbou 2.Dd4+ a variantmi po štyroch ťahoch kráľa: 1...Kd3, Kd5, Kf5, Kf3 2.Dd4+, Db7+, Jf2+, Db7+, ale po 1...Kf5 ide aj duál 2.De7 a po 1...Kf3 tri duály 2.De7, Dd4, Jh2+. Okrem toho má trojťažka tri vedľajšie riešenia 1.Db7+, 1.Dd7 a 1.D:g5. Za úplné riešenie bolo teda možné získať 16 bodov! Je isté, že tento problém poriadne rozhádže "pelotón" riešiteľov a autorovi dá ešte veľa práce s opravou.


Vzad <<  >> Vpred