Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.5.1986)


Problém č. 1827 – originál

Ján Janočko

Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1828 – originál

Vladimír Pribylinec

Štrbské Pleso

Mat 2. ťahomProblém č. 1829 – originál

Milan Šumný

Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom


Problém č. 1830 – originál

Milan Nemček

Martin-Vrútky

Mat 4. ťahomV sedemtýždňovej riešiteľskej súťaži dnes pokračujeme štyrmi originálmi. V prvej dvojťažke sa okrem riešenia "vyskytujú" dve zvodnosti, č. 1828 má zdanlivú hru 1...V:c7 2.Ve5 mat a jednu zvodnosť a č. 1829 iba jednu zvodnosť, ale s pôsobivým obsahom. Napokon autor štvorťažky sa pokúsil o logickú kombináciu. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Kontrolná notácia diagramov: 1827: b. Ke1 De2 Sa5 Sb7 Pg5 (5), č. Kd4 Pe3 h5 (3), 1828: b. Kh2 De2 Va6 Ve3 Sa2 Sa7 Jb8 Pa5 c7 f3 g2 (11), č. Kd5 Dc4 Ve7 Vf4 Sh7 Jh8 Ph4 (7), 1829: b. Kg6 Vd8 Ve1 Sa2 Jc1 Jd3 Pd4 f3 (8), č. Ke6 Vc4 Se3 Ja6 Jh3 Pb5 c5 c6 e7 f4 (10), vždy biely začne a dá mat druhým ťahom, 1830: b. Kb2 Vg2 Vg4 Sf1 Jg7 Pd2 (6), č. Kf3 Vf5 Vh8 Sd1 Jf8 Pb3 c5 g5 (8), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.

Riešenie problému č. 1812 (Petrov) z 11. apríla: 1.Jd2+ Ka2 2.Jc3+ Ka3 3.Jb1+ Kb4 4.Ja2+ Kb5 5.Jc3+ Ka6. Tu v zhode s históriou Napoleon pri preprave cez Berezinu mohol byť zajatý (6.Da8 mat), ale ruské vojská túto možnosť nevyužili... 6.Jb4+ Ka7 7.Jb5+ Kb8 8.Ja6+ Kc8 9.Ja7+ Kd7 10.Jb8+ Ke7 11.Jc8+ Kf8 12.Jd7+ Kg8 13.Je7+ Kh8 14.Kg2(g3) mat. Úloha sa veľmi páčila, od riešiteľov sme dostali mnoho vtipných komentárov.

Riešenie problému č. 1813 (Šimora) z 11. apríla: Zvodnosti 1.Vd1? (hrozí 2.S:f8 mat), 1...Va8, Je6 2.Sg4, Se2 mat, 1...Da3! 1.Vd2? Da3, Je6 2.Sg4, Sd1 mat, 1...Va8!, 1.Ve6? Da3, Va8 2.Se2, Sd1 mat, 1...Je6!, riešenie 1.V:f6 hrozí taktiež 2.S:f8 mat, 1...Da3, Va8, Je6 2.Se3, D:c1, Jf5 mat (1...g:h5 2.D:h5 mat). Pekné spracovanie známej kolotočovej zámeny hier s ďalšou zámenovou fázou v riešení.

Riešenie problému č. 1814 (Labai) z 11. apríla: Zdanlivé hry 1...J:h5 2.Vd5+ e:d5, S:d5 3.D:f5, d4 mat, 1...V:h5 2.Ve4+ f:e4, S:e4 3.D:f6, d4 mat, riešenie 1.Dc6 hrozí 2.f4+, 1...J:h5 2.Ve4+ f:e4 3.D:e6 mat, 1...V:h5 2.Vd5+ e:d5 3.D:f6 mat. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho so zaujímavou motivačnou náplňou, rozhodca však bude mať "problémy" s hroziacim S:f3+...

Knihy za riešenie problémov č. 1812-1814 vyhrávajú: Ladislav Fekésházy, sídl. Východ A3/C, Kyjevská 8, 071 01 Michalovce a Peter Pázmány, Svetlá 7, 811 02 Bratislava

Riešenie problému č. 1815 (König) z 18. apríla: 1.Vf7 hrozí 2.V:d4+ K:d4 3.Vc7 V:d1 4.Vc4 mat. Obeť veže a modelový mat, ale bez možnosti obrany proti hrozbe.

* Ako sa dodatočne ukázalo, problém č. 1807 (Hernádi) bol autorovou prvotinou, lebo bol uverejnený fakticky o deň skôr ako jeho druhý problém v Šachovej skladbe. Z toho vyplýva, že Benítezova skladba z 2. mája je už 172. prvotinou v našej rubrike.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude vo štvrtok 29. mája t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 216.


Vzad <<  >> Vpred