Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.5.1986)


Problém č. 1831 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom


Problém č. 1832 – originál

Ján Peták, Spišský Hrhov

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1831: b. Kg6 Vc8 Vf6 Se7 Se8 Je2 Jg4 Pd2 e6 (9), č. Kd5 Va5 Vh1 Pc3 e3 e4 g5 h2 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1832: b. Ke1 Dg7 Sh3 Jd4 Jg4 Pa4 e3 h5 (8), č. Ke4 Sh1 Jb1 Jh8 Pb2 d6 g5 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1816 (König) z 18. apríla: 1.Va7 hrozí 2.V:a6 mat, 1...S:a7 2.Se6! f:e6 (hrozí) 3.Jc3+ Ka5 4.Jc4 mat, 2...f:e4 3.Sd7+ Ka5 4.Jc4 mat, 2...Ka5 3.Sd7 Kb6 4.Jc4 mat, 1...a5 2.Vb7! Sb6 3.V:b6 f:e4 4.Sb5 mat. Riešiteľsky náročné tiché varianty so štyrmi rozličnými modelovými matmi (i keď tri razy s tým istým matujúcim ťahom).

Riešenie problému č. 1817 (König) z 18. apríla: Ktorý bol posledný ťah čierneho? Mohla to byť len veľká rošáda, tú však čierny zahral nesprávne (napadnuté d8), musí ju preto vrátiť – a potom po akomkoľvek ťahu dostane ihneď mat. Na svoju dobu výborný nápad.

Knihy za riešenie problémov č. 1815-1817 vyhrávajú: Pavel Beňovič, Energetikov 32-10, 971 01 Prievidza a V. Kozák, Szántóa 4, 841 03 Bratislava.


* * *

Medzi ženami

Majstrovstvá sveta žien sa hrajú podľa rozhodnutia FIDE odlišným systémom ako súťaž mužov. Ženy odstúpili od namáhavých zápasov a otázku vyzývateľky riešia priamo v turnaji kandidátok, do ktorého sa na základe medzipásmových turnajov prebojovalo 8 najsilnejších šachistiek sveta (nerátajúc majsterku sveta Čiburdanidzeovú a nádejnú Maďarku Polgárovú, ktorej by miesto medzi svetovou osmičkou iste patrilo, ale ona vytrvalo dáva prednosť súpereniu s mužmi...). Že taká koncepcia nemusí byť správna, dokazuje príklad Švédky Cramlingovej, ktorá po viacerých úspešných vystúpeniach medzi mužmi sa konečne zapojila do boja o ženský šachový trón a na turnaji kandidátok, navyše v domácom prostredí v Malmö bola s najväčším ratingom 2400 ELO bodov horúcou favoritkou (pre porovnanie druhá Levitinová mala iba 2340). Výsledok dvojkolového turnaja však obrátil naruby papierové prognózy a potvrdil prevahu sovietskeho ženského šachu: 1. Achmylovská 9,5 zo 14, 2. Alexandrijaová 9, 3. Litinská 8, 4.-5. Semjonovová (všetky ZSSR) a Cramlingová (Švédsko) 7, 6. Brustmanová (Poľsko) 6,5, 7. Levitinová 6, 8. Wu (Čína) 3.


LevitinováAchmylovská (dámsky gambit)

1.d4 Jf6 2.Jf3 d5 3.c4 e6 4.Jc3 Se7 5.Sg5 h6 6.Sh4 0-0 7.e3 b6 Rubinsteinov variant, v sovietskej odbornej literatúre označovaný aj ako variant Makagonova-Bondarevského, má reputáciu solídneho vyrovnávajúceho systému. Majú ho v repertoári obaja "veční" rivali Kasparov a Karpov (pozri celý rad partií zápasu 1984-85), z ďalších napr. Spasskij, Geller, Beľavskij atď. 8.Vc1 Sb7 9.S:f6 S:f6 10.c:d5 e:d5 11.Sd3. Aj po iných ťahoch čierny presadí oslobodzujúce c7-c5, napr. 11.b4 c5 12.b:c5 b:c5 13.d:c5 Jd7 14.Jb5 Vc8 15.Jd6 V:c5!, Timman – Hübner, Tillburg 1979 alebo 11.Db3 c5! 12.Se2 (12.d:c5 d4!) c:d4 13.e:d4 Jc6 14.Vd1 Ja5 15.Dc2 Vc8, G. Garcia – Geller, Moskva 1982. Tento postup bol najlepší aj v partii, lebo po nepresnom ťahu biely prevezme iniciatívu: 11...Jd7? 12.Jb5! c5 13.Jd6 Sc6 14.Jf5 Ve8 15.Sb1? Gipslis odporúča 15.h4! s event. myšlienkou g2-g4-g5. Biely chce útočiť na diagonále b1-h7, ale bez pomoci pešiakov to nebude dosť dôrazné. 15...Jf8 16.b3 Je6 17.Dc2 g6! 18.J:h6+ Kg7 19.J:f7!? Po 19.Jg4 J:d4 alebo aj S:d4 by stál čierny lepšie, takže obeť figúry je prakticky vynútená. 19...K:f7 20.D:g6+ Ke7 21.Sf5. Na 21.Je5 odrazí čierny hrozby ťahmi S:e5 22.d:e5 Vg8 23.Df6+ Kd7. Biely teraz asi rátal s pokračovaním 21...Vg8? 22.Je5!! s oživením útoku, ale čierny sa chladnokrvne bráni: 21...Dd6! 22.g4 Vg8 23.Dh7+ Vg7 24.Dh6 Vf7! Hrozba Vh8 znamená definitívnu konsolidáciu a núti biele sily k ústupu na celej čiare. 25.g5 Sg7 26.Dh3 Sd7 27.g6 Jg5! 28.J:g5 V:f5 29.Dg2 D:g6 30.h4 c:d4 31.e:d4 S:d4 32.Vc2 Kf8 33.0-0. Pri takej neskorej rošáde človeka vždy napadne otázka jej legálnosti podľa pravidiel. Áno, všetko je v poriadku, ale bielemu to už nemôže pomôcť. 33...Sc5 34.Vd2 Ve8 35.V:d5 V:d5 36.D:d5 Sc6 37.Dd2 Df5 38.Kh2 De5+ a biely prekročil čas. V takej pozícii je to vlastne vyslobodenie z trápenia. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred