Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.4.1986)


Problém č. 1815A. König

Illustriertes Familien–

Journal Vianoce 1857

Mat 4. ťahom


 

Problém č. 1816A. König

Světozor 1869

Mat 4. ťahomProblém č. 1817A. König

Světozor 1882

Mat 1. ťahom

žartovný problémJubileá A. Königa

22. apríla t. r. uplynie 150 rokov, čo sa v Mníchovom Hradišti narodil Antonín König, šachový skladateľ, ktorý má najväčšie zásluhy na rozvoji kompozičného šachu v Čechách v období jeho začiatkov.

Ako absolvent pražskej maliarskej akadémie a povolaním akademický maliar začal sa skladaním zaoberať r. 1857 a svoje prvé problémy uverejnil v lipskom časopise Illustriertes Familien-Journal. Pod vplyvom vynikajúceho Olomoučana Konrada Bayera a ďalších vtedajších vedúcich skladateľov, ale aj praxe pražského krúžku kompozičného šachu, sa jeho vkus postupne tríbil, až vyústil do teoretických statí, uverejnených v Rodinnej kronike a Světozore r. 1864 a 1869. Z tohto základu vyšla česká škola úlohová, ktorá v nasledujúcich desaťročiach preslávila celý český šach. Úroveň Königovej tvorby mnohí predbehli, on však ostal svojmu koničku verný a s radosťou sledoval pokroky mladších druhov. Zomrel v Prahe 1. októbra 1911 – 75-ročný pred 75 rokmi – a pochovaný je na Vinohradskom cintoríne.

Z tvorby Königa sme vybrali tri skladby. Č. 1815 je jeho štvrtým uverejneným problémom, ale prvým, v ktorom sa vyskytuje modelový mat. O 12 rokov neskôr (v roku prvej českej skladateľskej súťaže) uverejnil azda svoju najlepšiu skladbu – štvorťažku č. 1816 – síce s krátkou hrozbou, ale s dvoma jemnými variantmi, ktoré vyúsťujú do štyroch modelových matov. Königovi patrí aj jeden z prvých českých žartovných problémov (č. 1817), ktorý by našim riešiteľom (pravidelne trénovaným na Silvestra a 1. apríla) nemal robiť väčšie ťažkosti.

(Kontrolná notácia. 1815: b. Kc8 Va4 Vf5 Sd1 Je3 Jg4 Pb6 c2 h6 (9) č. Ke4 Vf1 Pb7 d2 d4 f3 h2 (7), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. 1816: b. Kc8 Vd7 Sc4 Jd2 Je4 Pa3 b2 (7), č. Ka4 Sd4 Sh5 Jc1 Jf2 Pa6 e2 e7 f5 f7 (10), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. 1817: b. Ke5 Dh7 Vb3 Vh8 Sa4 Sh4 Jc5 Jd7 Pc7 (9), č. Kc8 Vd8 Vf8 Sg8 Pf7 (5), mat prvým ťahom, žartovný problém. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1798 (Pribylinec) zo 7. marca: Zdanlivá hra 1...Vg2 2.D:d4 mat, zvodnosť 1.Ve3? hrozí 2.Dg3 mat, 1...Je2 2.Df2 mat, 1...Vg2!, riešenie 1.Je3 hrozí 2.Dg3 mat, 1...Vg2, Je2 2.J:g2, V:f5 mat (1...V:e3 2.D:e3 mat). Nebolo by možné doplniť ešte jednu zdanlivú hru?

Riešenie problému č. 1799 (Sabol) zo 7. marca: Intencia 1.Dh5 g:h5 2.g6...4.g8D 5.Sc3 atď., ale aj niekoľko štvorťahových riešení, napr. 1.Jf5 g:f5 2.Da7 3.D:a5 4.D,S:b4 mat.

Riešenie problému č. 1800 (Troickij) zo 14. marca: 1.Sc6! Vb1+ 2.Ke2 V:h1 3.Sg2+! K:g2 4.Jf4+ Kg1 5.Ke1! g2 6.Je2 mat. Po nečakaných obetiach dámy a strelca nasleduje mat samotným jazdcom. Na svoju dobu vynikajúca štúdia vzbudila veľký ohlas v celom šachovom svete.

Knihy za riešenia problémov č. 1798 a 1799 vyhrávajú: Elemír Pechovič, Jilemnického 16, 050 01 Revúca a Zdenek Šeda, Čajkovského 22, 949 01 Nitra.


Riešiteľská súťaž

O dva týždne otvoríme v našej rubrike osobitnú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude možné získať okrem cien aj výkonnostné triedy v kompozičnom šachu.


Vzad <<  >> Vpred