Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.3.1986)


Problém č. 1800Alexej Alexejevič Troickij

Novoje vremia 1897

Biely vyhrá


Problém č. 1801Alexej Alexejevič Troickij

Novoje vremia 1896

Biely remizujeProblém č. 1802Alexej Alexejevič Troickij

Rigasche Nachrichten 1923?

Majú obe strany právo na rošádu?Zaslúžilý umelec

Presne dnes, 14. marca 1986, uplynulo 120 rokov, čo sa v Petrohrade narodil Alexej Alexejevič Troickij, slávny ruský a sovietsky šachový skladateľ, zakladateľ modernej umeleckej štúdie. Prvotinu uverejnil až vo veku 29 rokov, ale potom bol mimoriadne plodný – je autorom vyše 1000 štúdií, skladal však aj retrográdne a iné problémy. Do štúdiovej tvorby priniesol efektné kombinácie s tichými ťahmi a skrytými hrozbami, budiace v riešiteľovi hlboké estetické zážitky. Ako prvý spracoval základy teórie štúdií, má však pionierske zásluhy aj v použití viacerých štúdiových tém, napr. dominácie, systematického pohybu figúr, matu, patu, premeny pešiakov na slabšie figúry, pozičnej remízy a niektorých úlohových tém. Osobitnú pozornosť venoval teórii koncovky dvoch jazdcov proti pešiakovi. Napísali mnoho statí a vydal dva zborníky vlastných skladieb (v rokoch 1924 a 1935). Za vynikajúce zásluhy o rozvoj sovietskeho kompozičného šachu mu bol udelený titul zaslúžilý umelec (1928) a ako jeden z prvých sa stal majstrom športu ZSSR v kompozičnom šachu (1934). Zomrel počas blokády Leningradu v auguste 1942 vo veku 76 rokov.

Z tvorby Troického sme pre riešiteľov vybrali dve štúdie a jeden retroproblém. Naše jubilejné číslo 1800 patrí jednej z jeho najpopulárnejších štúdií: prezradíme iba toľko, že biely nechá napospas svoju dámu a zahrá veľmi odvážne 1.Sc6!! V druhej štúdii nevedie k cieľu 1.Kg6? J:f2! 2.K:f6 g4 (a čierny vyhrá), ale len "trochu iné" 1.f3! Je5 2.Kg7. K č. 1802 pripájame "rozprávku", ktorú preň vymysleli (asi) redaktori Časopisu československých šachistov r. 1923: Postavenie sa vyskytlo v partii klubového turnaja. Partia bola práve prerušená a čierny pečatil – ako sa pri dohrávaní zistilo – veľkú rošádu. Biely na tento ťah odpovedal malou rošádou, načo po ťahoch Vd2 Vc1 sa súperi dohodli na remíze. Prítomný člen turnajovej komisie, hoci nepoznal priebeh partie od jej začiatku, ihneď protestoval proti priebehu po prerušení. Protest sa ukázal správny a partia sa musela od prerušeného postavenia hrať znova. V čom bola oprávnenosť protestu? – Riešenie problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň jedného z problémov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia. 1800: b. Ke1 Dh1 Se8 Jg6 (4), č. Kh3 Vb4 Sh2 Pf5 g3 g4 (6), biely začne a vynúti výhru. 1801: b. Kh7 Pb6 c7 f2 (4), č. Kc8 Jg4 Pf6 g5 (4), biely začne a vynúti remízu. 1802: b. Ke1 Vh1 Pa2 b3 c2 f2 g2 h3 (8), č. Ke8 Va8 Pa6 b7 c7 f7 g7 h6 (8), majú obe strany právo na rošádu?)

Riešenie problému č. 1785 (Meliš) z 31. januára: Zdanlivá hra 1...Kc6 2.De7 pat, 1.Df5 tempo 1...Kc6, J:b4, Jc3, Je3, Jf4, Jf6, Je7, Jc7, J:b6 2.Vb2, Dd3, Dc2, Df2, D:f4, D:f6, Df8, Dc8, a:b6 pat. Koloskok čierneho jazdca a dobrý prídavok po ťahu kráľa.

Riešenie problému č. 1786 (Virostko) z 31. januára: 1.D:g6! hrozí 2.D:c6, 1...Kd5 (Ke5), K:c5, Ke4 2.Se3, V:b5+, Jf3 atď. Trojťažka nemá výraznú kombinačnú ideu, ale riešiteľsky sa ukázala ako veľmi ťažká (najmä druhé ťahy bieleho).

Knihy za riešenie problémov č. 1785 a 1786 vyhrávajú: Ján Krivoš-Belluš, Jasuschova 14, 040 11 Košice a Ján Slančík, Februárového víťazstva 36, 949 01 Nitra. – Osobitné knižné prémie za objavenie nekorektností v probléme č. 1290, resp. 1290a získavajú: Milan Cerulík, Budovateľská 125, 018 51 Nová Dubnica a Tibor Csoltó, A. Zápotockého 126, 261 00 Příbram.


Nový majster sveta

Majstrom sveta vo veľkej dáme sa stal sovietsky reprezentant Anatolij Gantvarg, ktorý v zápase na 20 partií v štyroch holandských mestách porazil domáceho Roba Clerca pomerom 10,5:9,5.


Vzad <<  >> Vpred