Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.3.1986)


Problém č. 1803 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 1804 – originál

Miroslav Svítek, Mělník

Mat 8. ťahomKontrolná notácia. 1803: b. Kh4 Dh1 Va1 Vd7 Sb3 Jb8 Je3 Pg5 h3 (9), č. Ke6 Da2 Va6 Vc4 Sb2 Sg8 Je2 Pb4 c3 c5 e4 e5 g3 g7 h7 (15), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1804: b. Ka2 Dh1 Vh3 Vh6 Sf8 Sh5 Jh2 Pg5 g6 (9), č. Kg8 De8 Vb3 Sc4 Pe5 (5), biely začne a dá mat najneskôr ôsmym ťahom. Vo dvojťažke treba preskúmať zvodnosti 1.Dd1? a 1.Df1?, v osemťažke na tému slávnej arabskej mansúby z X. storočia ide všetko hladko. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1787 (Leblochová) zo 7. februára: Intencia 1.h8D s 11 rozličnými matmi, žiaľ, pozícia je ilegálna (čierni pešiaci museli brať 4 biele kamene).

Riešenie problému č. 1788 (Kekely) zo 7. februára: 1.e5 b2 2.Se4! d:e4 3.e6 b1D 4.e7 Da2 5.e8D+ Dg8 6.De5+ Dg7 7.D:g7 mat, 3...Kg8 4.e7 Kf7 5.Kd7 b1D 6.e8D+ Kf6 7.De6 mat. Ideou je zatarasenie stĺpca e obeťou strelca.

Riešenie problému č. 1789 (Rudenko – Čepižnyj) zo 7. februára: 1.Sb8! tempo 1...Dc5 2.Dd4!, 1...Db6 2.Dc5!, 1...Da7 2.Db6! atď. Známa Lošinského téma s jemným výberom úvodníka, ktorý zmiatol mnohých riešiteľov.

Knihy za riešenie problémov č.1787-1789 vyhrávajú: Peter Gvozdják, Silvánska 27, 841 04 Bratislava a Ján Matejka, Sídlisko SNP 1473/121, 017 01 Považská Bystrica.


* * *

Timman bol horší

Už mesiac po víťaznom zápase o titul sa nový majster sveta prezentoval ďalším úspechom, tentoraz v Holandsku. Po víťazstvách v prípravných zápasoch nad Hübnerom a Anderssonom zdolal Gari Kasparov dnes najväčšiu hviezdu šachového Západu Jana Timmana. Pre oboch súperov mal zápas v prvom rade prípravný charakter – kým Kasparova čaká odvetný duel s Karpovom, Timman ako jediný nesovietsky účastník pokračoval v súťaži kandidátov MS. Skutočnosť, že sa stretli predstavitelia nekompromisnej útočnej hry, naviac v zápase, kde išlo "len o prestíž" a bolo možné popustiť uzdu fantázii, sľubovala mimoriadnu atrakciu šachovým labužníkom, ktorých sa denne zišlo vo vypredanom hľadisku v Hilversume okolo 2500! Prognózy sa splnili – zápas mal od samého začiatku bojovný priebeh, čo dokazuje aj druhá partia:


KasparovTimman Dámska indická

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.Jc3 Sb4 5.Sg5 Sb7 6.e3 h6 7.Sh4 g5 8.Sg3 Je4 9.Jd2!? Ostrejší a riskantnejší ťah, spojený s obeťou pešiaka, je pre tvorbu Kasparova typickejší než bežné 9.Dc2. 9...J:c3 10.b:c3 S:c3 11.Vc1 Sb4 12.h4 g:h4 13.V:h4! Novinka z partie Ejngorn – Nadyrhanov, ZSSR 1985, pôsobí priebojnejšie ako staršie pokračovanie 14.S:h4 Se7. 13...Sd6 14.Dg4 S:g3 15.D:g3 Jc6?! Nie je jasné, či Timman poznal citovanú partiu, v ktorej biely udržal malú výhodu po 15...Ja6 16.c5!? De7 17.Vg4 b:c5 18.d:c5 h5 19.Vg8+ V:g8 20.D:g8+ Df8 21.Dg5, ale ťah v partii sotva možno označiť za zosilnenie. Je možné, že Timman nedocenil sériu neočividných útočných ťahov, ktorými súčasný majster sveta pripomína legendárneho Alechina. 16.d5! Je7 17.Sd3 d6. Na prijatie obete druhého pešiaka niet ani pomyslenia: 17...e:d5? 18.c:d5 S:d5 (J:d5?? 19.De5+) a teraz buď 19.De5 s ďalším 20.V:h6 alebo 19.V:c7 s útokom. 18.Dg7 Vg8 19.Dh7!! Čierny asi rátal len s prirodzeným 19.D:h6, po čom by sa konsolidoval ťahom Jg6! Teraz hrozí smrteľné 20.Je4, proti čomu nestačí e:d5? 21.c:d5 S:d5 22.Je4 S:e4 23.V:e4 s dvojitou hrozbou 24.D:g8+ i 24.Sb5+. 19...Vf8 20.Je4 Jf5 21.Vh3! Ďalšia jemnosť. Zdanlivo silné 21.Vf4 by opäť umožnilo vynaliezavému súperovi vykĺznuť ťahmi 21...De7 22.g4 Jh4 23.Jf6+ Kd8 a vzhľadom na protihrozbu Jg2+, resp. e5 by bola situácia nejasná. 21...De7 22.g4 Jh4 23.Dg7! Zavŕšenie veľkolepých "alechinských" manévrov. Hrozba 24.Jf6+ stojí čierneho jazdca, lebo 23...Jg6 24.Jf6+ Kd8 25.V:h6 je celkom beznádejné – čierny by nemohol čeliť ťažkým hrozbám. 23...0-0-0 24.Jf6 e:d5 25.c:d5 Kb8 26.V:h4 S:d5 27.g5! Taktické pokusy súpera nie sú nebezpečné a biely pokračuje elegantne až do konca: 27...S:a2 28.g:h6 d5 29.h7 Da3 30.Vd1 Vh8 31.Jg8 Sb3 32.Va1 Dc5 33.D:h8 d4 34.V:d4 Dc3+ 35.Ke2 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred