Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.3.1986)


Problém č. 1805 – originál

Milan Nemček

Martin-Vrútky

Biely remizuje


Problém č. 1806 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Kto vyhrá? – žart. problémProblém č. 1807 – originál

Tichomír Hernádi, Komárno

Autorova prvá skladba

Pomocný mat 7. ťahom

Pozri text


Problém č. 1808 – originál

Daniel Novomeský

Bratislava

Mat 2. ťahom (circešach)

Pozri textPrichádza apríl

A vtedy bývajú aj šachové rubriky veselšie. Toho smiechu bude síce v tomto roku azda trochu menej, ale sme si istí, že každý "správny riešiteľ" štúdie č. 1805 sa aspoň pousmeje (čo bolo cieľom autora). Druhý problém je podľa pravidiel žartovný, má však veľmi skrytú pointu. Riešitelia najprv musia prešetriť ako k pozícii došlo a potom sa "kriticky postaviť" k postaveniu Sg1. Ťažký oriešok! Nasleduje "prekvapenie z Komárna" – dvojníkový sedemťahový pomocný mat, ktorý sa možno stane autorovou prvotinou (postavenie b) sa začína ťahmi 1.Kg4 Sg5 2.Kf3 Sd8 3.K:e3 Kb2 4.Kd2 Ka3...). No a pod č. 1808 je prvý "circák" v našej rubrike. Circešach si od svojho vzniku r. 1968 získal množstvo priaznivcov, dostal sa už do dvoch svetových súťaží, aj na stránky sovietskeho šachového časopisu a tak sme mu aj my poskytli vstupenku. V stručnosti: každý braný kameň sa postaví na svoje základné pole, pritom pešiak na tom istom stĺpci, kde bol braný, J, S, V na pole tej istej farby ako pole brania; ak je základné pole obsadené, braný kameň sa odstráni zo šachovnice; brať sa nesmie, keby príslušné premiestnenie braného kameňa znamenalo šach vlastnému kráľovi. Konkrétne napr. 1.D:g6 (Pg7)+? by viedlo k cieľu po 1...K:g6 (Dd1) 2.Dh5 mat!, ale ináč nevedie. Dobrú zábavu! (Kontrolná notácia. 1805: b. Kh1 Vf7 (3), č. Kg3 Sf1 Sf2 Jg4 Pc2 c4 c6 e2 e4 e6 g6 (11), biely začne a vynúti remízu. 1806: b. Ka5 Dc8 Vh1 Sg1 Jd8 Pa2 a4 c2 c3 e2 f2 (11), č. Ka7 Dd2 Vb3 Vb7 Sa3 Sb5 Jc7 Pa6 d7 e6 f7 g7 h2 h5 (14), žartovný problém – kto vyhrá? 1807: a) b. Kd1 Sf4 Pc3 c5 d4 e3 e5 (7), č. Kf5 Pc4 c6 d5 e4 e6 (6), b) premiestniť Kd1 na c1 a pridať č. Sd3, v oboch prípadoch čierny začne a pomôže bielemu dať mat siedmym ťahom. 1808: b. Kd2 Dh7 Sf4 Jc3 (4), č. Kf5 Jc7 Pb3 f6 g6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom, circešach. Dvoch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese).

Riešenie problému č. 1790 (Šuhajda) zo 14. februára: Zdanlivé hry 1...Vd7, Dd5 2.Vf5, D:g5 mat, riešenie 1.Vc6 hrozí 2.Dd6 mat, 1...Vd7, Dd5, K:f4, D:c6+, Je4 (Je6), Vf6 2.Df6, Jg6, Jf3, J:c6, Ve6, D:f6 mat. Pekný úvodník, zámena dvoch matov a zaujímavý mat po K:f4.

Riešenie problému č. 1791 (Meliš) zo 14. februára: a) 1.Sf2 hrozí 2.Jc3, J:f4 mat, 1...Je3 2.Sc6, Se6 mat, 1.Jd8? Vh7!, b) 1.Jd8 hrozí 2.Sc6, Se6 mat, 1...J:d4 2.Jc3, J:f4 mat, 1.Sf2? Df1!. Niečo ako recipročná zámena dvojitých hrozieb a duálového variantu.

Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Miloš Chlouba, Silvánska 7, 841 04 Bratislava a Vladimír Jakuš, 958 54 Hradište č. 366.

* Tohoročná schôdza Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, spojená s majstrovstvami sveta v riešení, sa uskutoční v dňoch 7.-12. júla vo Fontenay-sous-Bois neďaleko Paríža.


Vzad <<  >> Vpred