Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.5.1986)


Problém č. 1822 – originál

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom


Problém č. 1823 – originál

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahomProblém č. 1824 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1822: biely Ka8 Da5 Vb3 Sh2 Je2 Jg7 Pc2 g2 (8 kameňov), čierny Ke4 Se3 Jb2 Jf5 Pa4 d5 e5 e6 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1823: b. Kf7 Dc7 Vg4 Sd3 Jg6 Jh7 Pb2 (7), č. Kd5 Da2 Vd8 Sb7 Sf8 Jb1 Pa4 c3 d2 e7 g5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1824: b. Kc8 Vc3 Ve6 Sd3 Sg5 Je8 Pb4 b7 c6 e2 e3 f2 f5 (13), č. Kd5 Dg1 Vb5 Vc1 Sd8 Sh7 Jg8 Pe5 e7 g3 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Ide o ďalšie problémy do riešiteľskej súťaže, ktorú sme vypísali pred týždňom. Podľa podmienok súťaže stačí napísať jednotlivé varianty riešenia, skúsení riešitelia by si však mali navyše všimnúť v č. 1822 zdanlivé hry po 1...Jd4, d4 a jednu zvodnosť, v druhej dvojťažke tri zvodnosti a v trojťažke jednu zvodnosť (čo všetko patrí do autorových intencií). – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 1805 (Nemček) z 28. marca: 1.Vf3+ Kh4 2.Vh3+ Kg5 3.Vh5+ Kf6 4.Vf5+ Kg7 5.Vf7+ Kh6 6.Vh7+ Kg5 7.Vh5+ Kf6 8.Vf5+ Ke7 9.Vf7+ Kd6 10.Vd7+ Kc5 11.Vd5+ Kb6 12.Vb5+ Kc7 13.Vb7+ Kd6 14.Vd7+ atď. "do kolečka" alebo späť: večný šach, resp. po braní veže pat. Autorov názov "paródia na tému besnej veže" je priliehavý.

Riešenie problému č. 1806 (Borik) z 28. marca: Keďže posledný ťah evidentne nemohol robiť biely, zdá sa, že sám je na ťahu a matuje 1.D:b7. Podrobnejšia retroanalýza však ukazuje, že všetky chýbajúce biele kamene musel brať č. Ph2, ktorý stál pôvodne na c7, pričom ako posledného bral bieleho Ph2. Z toho vyplýva, že Sg1 stál na svojom poli od začiatku partie a zrejme došlo k zámene Sf1 a Jg1 v základnom postavení. Preto, podľa pravidiel, partia sa musí vrátiť do správneho východiskového postavenia a rozohrať znovu. A kto vyhrá? – Lepší, ak nebude remíza! Ako sme správne predpokladali, vtipná a originálna idea bola nad "sily" riešiteľov.

Riešenie problému č. 1807 (Hernádi) z 28. marca: a) 1.Kg4 Sh6 2.Kf3 Sf8 3.K:e3 Ke1 4.Kd3 Kf2 5.K:c3 Kg3 6.K:d4 Kg4 7.K:e5 Sg7 mat, b) 1.Kg4 Sg5 2.Kf3 Sd8 3.K:e3 Kb2 4.Kd2 Ka3 5.K:c3 Ka4 6.K:d4 Ka5 7.K:c5 Sb6 mat. Pomocný mat mal tentoraz najväčší riešiteľský úspech.

Riešenie problému č. 1808 (Novomeský) z 28. marca: 1.Ke1 hrozí 2.Dh3 mat, 1...Kg4 2.Dh5 mat!, 1...Ke6 2.Dd7 mat! Školský príklad na circešach, ktorý podľa návodu zvládlo nečakane veľa riešiteľov.

Knihy za riešenie problémov č. 1805-1808 vyhrávajú: Juraj Majšík, Tribečská 15, 949 01 Nitra-Chrenová III a Ivan Provazník, Leninova 79, 695 04 Hodonín.


Šachová skladba

Siedme číslo bulletinu Sekcie kompozičného šachu ŠZ ÚV ČSZTV prináša veľmi originálny článok V. Kotěšovca o použití počítačov pri riešení pomocných matov, výsledok okružnej čs. štúdiovej súťaže 1983-1984 (I. a IV. cenu získal Michal Hlinka a nie Ivan) a súťaže pomocných matov ODPM v Kutnej Hore, spomienku na Vladimíra Pachmana a ďalšie materiály, včítane 45 originálov do spoločnej súťaže so Šachovým umením.


CAISSA Zvolen

Telovýchovná jednota s uvedeným výsostne šachovým názvom má od tohto roku aj svoj krúžok kompozičného šachu, v ktorom sa stretávajú najmä zvolenskí a bystrickí riešitelia a skladatelia. V marci usporiadal krúžok svoju prvú riešiteľskú súťaž, víťazom sa stal J. Valuška pred B. Sivákom a B. Moravčíkom.


* * *

Minipartia

BykovKlaman (Leningrad 1963, sicílska obrana):

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 Sd7 7.Dd3 J:d4 8.D:d4 Da5? 9.f4 Vc8 10.0-0-0 Dc5 11.e5 D:d4 12.V:d4 d:e5 13.f:e5 Vc5 14.Sb5! S:b5 15.Vhd1 Jd5 16.J:d5 f6 17.e6 Kd8 18.Sf4 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred