Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.5.1986)


Problém č. 1820 – originál

Juan Carlos Benítez

(Santiago de Cuba)

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

 

Problém č. 1821 – originál

Ladislav Šárközy, Važec

Mat 2. ťahomNa úvod našej riešiteľskej súťaže zaraďujeme dve originálne dvojťažky. Osobitne sa tešíme prvotine mladého Kubánca, ktorý študuje fyziku na Univerzite Komenského. Autor druhej dvojťazky začínal v našej rubrike v minulom roku. V oboch problémoch začína biely (jeho pešiaci idú na diagramoch zdola nahor) a po akejkoľvek odpovedi čierneho dá ihneď mat. Kontrolná notácia 1820: biely Kc3 Dh6 Sf8 Jd7 Je8 Pa4 (6 kameňov), čierny Kd5 Ve7 Pe3 (3 kamene), 1821: b. Kd2 Dc7 Vb6 Sf5 Je3 Je6 Pf6 h4 (8), č. Ke5 Jd6 Pb7 c6 (4). Riešenie pošlite podľa podmienok súťaže.


Nová riešiteľská súťaž

Dnešnými problémami otvárame v našej rubrike riešiteľskú súťaž, v ktorej vyhrá hodnotné knižné ceny 10 riešiteľov s najväčším počtom bodov a 10 vyžrebovaných riešiteľov spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy. Do súťaže budú patriť všetky problémy na riešenie, ktoré uverejníme v siedmich za sebou nasledujúcich rubrikách (posledné 13. júna). Budú medzi nimi dvojťazky, trojťažky a ojedinele aj iné problémy.

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Riešenia treba posielať vždy do 13 dní od uverejnenia problému na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Navyše pôjde o klasifikačnú súťaž ČSZTV, v ktorej každý jednotlivý riešiteľ, ktorý samostatne rozrieši najmenej 10 problémov, bude mať možnosť získať III. výkonnostnú triedu v kompozičnom šachu.

Bodovanie v súťaži je takéto: Za správne riešenie dvojťazky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti bieleho v prvom ťahu, ktoré vedie k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodom ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (druhého pokračovania po tematickej obrane) bodom. Za oznámenie prípadnej neriešiteľnosti sa priznáva bod, ak však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane navyše príslušný počet bodov. Jeden bod dávame aj za dôkaz ilegálnosti pozície (ak ide o postavenie, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť, alebo ilegálnosť pozície ohodnotíme strhnutím jedného bodu. V riešeniach treba uviesť prvý ťah, hrozbu (alebo tempo) a jednotlivé varianty až do matu.

Riešenie problému č. 1803 (Labai) z 21. marca: 1. zvodnosť 1.Dd1? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Jf4, Vd6 2.Dg4, D:d6 mat, 1...Jd4!, 2. zvodnosť 1.Df1? hrozí 2.Df5 mat, 1...Jd4, g6 2.D:c4, Df6 mat, 1...Jf4!, riešenie 1.D:e4 hrozí 2.Dg4, D:c4 mat (dvojitá hrozba), 1...Jd4, Jf4 2.Dd5, Df5 mat (1...D:b3 2.V:a6 mat). Zaujímavá variácia na tému hrozbových paradoxov (ten istý ťah čierneho raz znemožní a druhý raz umožní ten istý mat).

Riešenie problému č. 1804 (Svítek) z 21. marca: 1.Vh8+! K:h8 2.Sf3+ Kg8 3.Vh8+ K:h8 4.Jg4+ Kg8 5.Dh8+ K:h8 6.g7+ Kh7 7.Se4+ Kg8 8.Jh6 mat, 7...Dg6 8.Jf6 mat (6...Kg8 7.Jf6+ Kf7 8.g8D mat). Tri obete a dva modelové maty (jeden s väzbou dámy) prekonávajú najslávnejšiu šesťťahovú mansúbu as-Súlího, známu pod názvom "Mat Dilaram".

Knihy za riešenie problémov č. 1803-1804 vyhrávajú: Miroslav Kupec, Gliderova 2, 974 01 Banská Bystrica a Marian Červenka, Saburovova 6, 851 05 Bratislava.


Riešenie v Martine

Tradičnú riešiteľskú súťaž na jubilejnom dvadsiatom ročníku Stredoškolských šachových hier vyhral Ladislav Šárközy z Gymnázia Liptovský Hrádok pred Jaroslavom Felčírom (SPŠ Komenského, Trnava) a Jozefom Čiernym (Gymnázium Veľká okružná, Žilina). Na riešenie boli predložené 3 miniatúrky – dvojťažka, trojťažka, štúdia – a víťaz na ne potreboval 16 minút.


Vzad <<  >> Vpred