Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.2.1986)


Problém č. 1790 – originál

Stanislav Šuhajda

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahom

 


 

Problém č. 1791 – originál

Radoslav Meliš, Strečno

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Ka7 na a6Kontrolná notácia. 1790: b. Ka4 Dh6 Vb4 Vf6 Sc1 Sc2 Jd4 Jf4 Pa6 e2 f2 (11), č. Ke5 Dg2 Vf7 Se3 Jg1 Jg5 Pa7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1791: a) b. Ka7 Dg4 Vc8 Ve1 Sd7 Sg3 Je2 Jf7 Pb3 d4 f3 g5 (12), č. Kd5 Dh3 Vh4 Sf4 Jf5 Pc5 d2 d6 (8), b) po premiestnení Ka7 na a6; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka obsahuje dve zdanlivé hry 1...Vd7, Dd5 2.Vf5, D:g5 mat, obsah druhej vyplynie z porovnania riešení oboch "dvojčiat". Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1775 (Moravec) z 3. januára: 1.Dc7 tempo 1...d5, e5, Jb3, Jc2~, h3 2.De5, Dd7, D:c2, Jd4, Jg3 mat.

Riešenie problému č. 1776 (Pribylinec) z 3. januára: Zdanlivé hry: 1...Kc4, d:e4 2.D:d5, D:e4 mat, riešenie 1.Df1! tempo 1...Kc4, d:e4, Kc2, K:e4, d4 2.Jc1, Jd4, Jd4, Df5, J:d4 mat. Zámena dvoch matov a zaujímavé skutočné varianty.

Riešenie problému č. 1757 (Gvozdják) z 3.1.1986 (oficiálny dátum uverejnenia však bude 15.11.1985): 1.Jf4+ 2.De2+ Kg1 3.J:h3+ Kh1 4.Df1+ Dg1 5.Jf2 mat (2...Kg3 3.Jh5 mat, 2...Kc3 3.Jd5+ Kd4 4.De4 mat), 2...Kc1 3.Jd3+ Kb1 4.Dd1+ Jc1 5.D:c1+ Ka2 6.Dc2+ Db2+ 7.Jb4 mat 6...Sb2 7.Jb4+ Ka1 8.Dd1+ Sc1 9.D:c1 mat, (4...Ka2 5.Jb4+ Kb2 6.Dc2 mat). Pekný konštrukčný výkon s vyústením do dvoch analogických matov s väzbou čiernej dámy. (Pravda, pre svetovú súťaž by kombinácia bola príliš forsírovaná.)

Knihy za riešenie problémov 1775, 1776 a 1757 vyhrávajú: Ján Auxt, Bernolákova 3, 974 05 Banská Bystrica a Dominik Sňahničan, 11. apríla 6, 036 01 Martin.


* * *

Trenčianske Teplice 1985

Z medzinárodných majstrovstiev ČSSR v Trenčianskych Tepliciach prinášame atraktívny súboj našich najmladších veľmajstrov a držiteľov medailí. Pripomeňme, že Ftáčnikovi táto súťaž mimoriadne "sedí" – po štvrtý raz za sebou obsadil 2. miesto a po tretí raz získal zlatú medailu spomedzi československých hráčov!


FtáčnikMokrý (Benoni)

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 e5. Obojstranná blokáda centra, českými šachistami nazývaná niekedy "zatloukačka", vedie spravidla k ťažkopádnej, aj keď pevnej pozícii. Problémom čierneho býva hľadanie účinnej protihry. 4.Jc3 d6 5.e4 Se7 6.g3. Zdravá strategická myšlienka výhodnej výmeny bielopoľných strelcov, na ktorú čierny reaguje trochu šablónovite. Stálo teraz za úvahu 6...Ja6 (namiesto rošády) 7.Sh3 S:h3 8.J:h3 h5!? 9.f3 h4 10.g4 Jh7! s obdobnou ideou výmeny svojho zlého strelca Sg5. 6...0-0 7.Sh3 Ja6 8.S:c8 D:c8 9.Jf3 Jc7?! čierny sa mal snažiť skomplikovať súperovi aspoň normálnu mobilizáciu síl rušivým ťahom Dh3!?, napr. 10.Jg5 (inak môže byť nepríjemná protiakcia Jg4 s hrozbou f5) Dg2 11.Ke2 Jg4 alebo 11.Df3 D:f3 12.J:f3 Jb4 a čierny jazdec prenikne buď na d3 alebo cez c2 na d4, lebo strategicko-taktická zápletka po prípadnom 13.Kd2?! Jg4! 14.a3 (14.Vf1 f5!) J:f2! by bola výhodná čiernemu. 10.a4 a6?! Teraz už po Dh3 11.Jg5 Dg2 12.Df3 by bola pozičná výhoda bieleho zrejmá, ale mal radšej skúsiť zdĺhavú prípravu postupu b5 ťahmi b6 a až potom a6, lebo nasledujúci štandardný motív bude bielemu osobitne výhodný. 11.a5 Vb8 12.0-0 b5 13.a:b6 V:b6 14.Jd2 Dh3 15.De2 Jh5 16.Va3! Vfb8 17.Jd1. Poslednými výbornými ťahmi odrazil biely pokusy súpera na kráľovskom krídle a keďže čierny nemá úžitok ani z b-stĺpca, zostal prakticky bez protihry a musí sa len prizerať, ako ho biely začne "valcovať" na celej šachovnici: 17...g6 18.f4! Dd7 19.f:e5 d:e5 20.Jf2 Jf6 21.Jd3 Dd6. To, že dáma nie je najvhodnejšia blokádová figúra, je všeobecne známe a vie to aj Mokrý, lenže v takej ťažkej pozícii už čiernemu nejde o všeobecné princípy, ale o záchranu, ktorú nesľubuje Sd6 22.Jf3 De7 23.Sg5 Jce8 24.Va5 s hrozbou 25.b4! 22.Df2 V6b7 23.b3 Vf8 24.Va5 Db6. Na Jd7 by už vyšlo programové 25.b4, ale teraz rozhodne iná pôsobivá kombinácia: 25.J:e5! Jg4. Aby aspoň na chvíľu odlákal bieleho jazdca, keďže D:a5 26.Jc6 je beznádejné. 26.J:g4 D:a5 27.e5 Je8 28.Je4! V takej mohutnej pozícii iste vedie k cieľu viacero ciest. Bratislavský veľmajster volí priamočiaru a elegantnú. 28...V:b3 29.d6 Sd8 30.Jh6+ Kg7 31.D:f7+! a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred