Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.4.1986)


Problém č. 1809 – originál

Marcel Kurjan, Poproč

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 1810L. Kolárik

I. cena Hlas ľudu 1984

Mat 2. ťahomProblém č. 1811M. Hlinka

IV. cena "64" 1984

Biely remizujeKontrolná notácia. 1809: b. Kb8 Dd6 Va7 Sb3 Se1 Ja2 Pa6 (7), č. Ka5 Dd1 Vd2 Sb5 Ja4 Pb4 c2 c4 e3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1810: b. Kb3 Dg8 Va5 Vc6 Sb1 Se5 Jd5 Je4 Pd3 d4 e7 g2 h3 h5 (14), č. Kf5 Df4 Vd6 Sd7 Sh8 Jd1 Jg6 Pe3 f3 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1811: b. Kg7 Vf1 Pg6 h2 (4), č. Kc8 Sd1 Pc2 (3), biely začne a vynúti remízu. Ďalšia prvotina v rubrike nemá síce veľký obsah, ale navyše zdanlivú hru 1...Jc5 2.Dc7 mat, čo svedčí o modernom prístupe mladého autora. K reprodukovaným úspechom slovenských skladateľov je komentár v ďalšom texte. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň, dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problémov S. Loyda z 21. februára. 1792: 1.Db8!! (hrozí 2.Je5, D:a8, Jf7+, čo vychádza jednotlivo po 1...V:b8, g:f3, Se4), ale najzaujímavejší je variant 1...Sa2! 2.Dh2! Toto vylepšenie pomocou Sb1 našiel Loyd až rok pred smrťou... 1793: 1.Df1 hrozí 2.Db1, 1...Sb2 2.Db1, 1...Sc3 2.Db3, 1...Sd4 2.Dd3, 1...Se5 2.Df5, 1...Sf6 2.Df5, vždy hrozí 3.D:h7 mat a na 2...g6 3.D:S mat. Krásna šestica variantov a posledné prekvapenie: 1...g3! 2.Jg6+! h:g6 3.Dh3 mat. 1794: Zdanlivá hra 1...Vh2~ 2.Vh1+ Vh2 3.V:h2 mat, riešenie 1.Vg5! tempo 1...Vh2~ 2.V:h5+ K:h5 3.Vh3 mat, 1...Vh1 2.Vg2! tempo 2...V~, Vh3 3.Vh2, V:f4 mat. S najväčšou pravdepodobnosťou prvá úloha na tému biely na ťahu so zámenou variantu, ale duchaplný je aj druhý variant s pokračujúcou predĺženou obranou veže. 1795: Pripravené je 1...Kc3, Jd1~, Jc3 2.Sb4, Sb4, Sg5 mat (ale nič po 1...Je3!), riešenie 1.Ve1! tempo 1...K:e1 2.Dd3! tempo 2...Kf2, Jd1~, Jf2 3.Sh4, Sh4, Sb4 mat. Vysoko estetické opakovanie námetu "o kúsok ďalej" a ešte zámena po 1...Kc3 2.V:d1 Kc4 3.Db4 mat. – Už dávno sme nemali takú záplavu riešení a pochvalných komentárov...

Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Jozef Barani, ul. K. Gottwalda 8/8, 053 01 Harichovce, okr. Spišská Nová Ves a Jaroslav Felčír, Čs. federácie 22/103, 917 01 Trnava.


Úspechy Hlinku a Kolárika

Košický praktický šachista a skladateľ štúdií Michal Hlinka dosiahol veľký úspech na turnaji sovietskeho polmesačníka 64 – Šachmatnoje obozrenie pre rok 1984. Svojou štvrtou cenou, ktorú prinášame na diagrame č. 1811, predbehol takých svetoznámych štúdiárov, ako veľmajstri Bron a Nadareišvili, ďalej Maximovskich, Mazur, Maklecov a ďalší. (K remíze nevedie ihneď 1.Kh8? pre 1...c1D! 2.g7 Dh6+ s výhrou čierneho. Preto najprv 1.Vf8+ Kc7 2.Vf7+ Kb6 – a čo ďalej?)

Rovnako príjemne prekvapil Ladislav Kolárik z Myjavy. Dvojťažkové turnaje Hlasu ľudu. azda nemajú taký "zvuk" ako sovietske štúdiové, ale tvorivý výkon autora (č. 1810) je obdivuhodný: ako prvému sa mu podarilo uskutočniť "Kotěšovcovu" cyklickú zámenu škodlivých motívov pri nezmenených variantoch v klasickej dvojťažke. (Úloha má zdanlivé hry 1...Dg5 2.J:d6 mat (blokovanie g5), 1...V:d5 2.D:g6 mat (zrušenie krytia g6), 1...J:e5 2.J:d6 mat (odclonenie g8-g5), 1...Se6 2.D:g6 mat (zaclonenie d6-g6) – ako to bude po úvodníku?)

Je zaujímavé, že obaja autori začínali v našej rubrike: Hlinka r. 1970 a Kolárik r. 1974...


Majstrovstvá v dáme

Malú publicitu majú u nás súťaže vo veľkej dáme. Hoci sa majstrovstvá ČSSR usporadúvajú každoročne, o výsledkoch sa dozvedáme až zo sovietskej tlače. Minuloročným majstrom sa stal I. Sysel so 7,5 bodmi pred V. Krištom (6,5) a P. Mališom (5). Súťaž družstiev vyhrala Tesla Karlín Praha v zostave Krišta, Kristek, Novotný.


Vzad <<  >> Vpred