Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.8.1987)


 

Problém č. 1986 – originál

Ivo Lebloch, Humenné

Mat 2. ťahom


Problém č. 1987 – originál

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahomProblém č. 1988 – originál

Milan Ondruš, Kotrčiná Lúčka

Pomocný mat 3. ťahom

2 riešeniaTri na riešenie

V prvej dvojťažke objavia riešitelia zámenu matov, ak porovnajú varianty po zvodníku 1.Dh7? so skutočným riešením. Druhý problém s historickým "tohtoročným" číslom (aj vo svetovom meradle sa k nemu dopracovali len ojedinelé rubriky!) má zvodnosti až dve – 1.Jd5? a 1.Vc5?. Riešení pomocných matov dochádza čoraz viac, ale aj tak jedno z dvoch prezradíme: 1.Sc3 Jf2 2.Kd4 Kd6 3.Vc4 Jc2 mat – aké bude druhé? Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za dvojťažku, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov. 1986: b. Ka2 Dh4 Va3 Sf2 Ja7 Jf6 Ph2 (7), č. Kb4 Pc4 d3 d6 e6 e7 g4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1987: b. Kh3 Ve5 Vf5 Sa3 Sa6 Ja1 Jf6 Pb2 d2 f3 f4 (11), č. Kd4 Vc8 Vh5 Sf7 Jg3 Ph4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1988: b. Kd7 Jd1 Je1 (3), č. Kd5 Vc8 Sg7 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 1971 (Sovík) zo 17. júla: Intencia 1.Jce6 hrozí 2.V:d5 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.V:d5+.

Riešenie problému č. 1972 (Radi) zo 17. júla: 1.Kd4 Dc4+ 2.Ke5 Sf4 mat, 1...Sf4 2.Kc5 Dc4 mat, 1...Se3+ 2.Ke5 De6 mat, 1...De6 2.Kc5 Se3 mat, 1.Ke5 Dc4 2.Kd6 Sf4 mat, 1...Sf4+ 2.Kd4 Dc4 mat, 1...Se3 2.Kd6 De6 mat, 1...De6+ 2.Kd4 Se3 mat. Veľmi zaujímavý nápad: ťahy bieleho sa opakujú po iných ťahoch čierneho, teda akási zámena obrán, ak by v pomocných matoch mohla byť reč o obranách.

Knihy za riešenie problémov č. 1971 a 1972 vyhrávajú: Peter Gvozdják, Silvánska 27, 841 04 Bratislava, Pavol Kazík, Bernolákova 632, 972 71 Nováky a Ján Matejka, sídlisko SNP 1473/121, 017 01 Považská Bystrica.

Problém č. 1844 (Hlinka) z 27.6.1986 bol neriešiteľný po 5...V:g1! a autor ho opravuje takto: b. Kf5 Vf1 Vf6 Sb3 Ph2 (5), č. Ke2 Vh1 Sc5 Pe3 g2 (5), biely remizuje. Skrátené riešenie: 1.Sc4+ Kd2 2.Kg4! e2 3.S:e2 K:e2 4.Vg1! S:g1! 5.Kg3! V:h2 6.Vg6! Kf1 7.Vg4! pozičná remíza, alebo 5...Sd4 6.K:g2 Vg1+ 7.Kh3 S:f6 pat. Prosíme riešiteľov, aby opravu preskúšali, za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu.


Správy z kompozície

* Koncom júla t. r. bola odoslaná jednotlivým riaditeľom oddelení zásielka československých skladieb pre súťaž do Albumu FIDE 1983-1985. Zúčastňuje sa 57 autorov s vyše 470 skladbami.

* Na základe predbežných výsledkov V. albumu čs. šachových skladieb (1982-1984) normu majstra športu v kompozičnom šachu splnili Ivan Kiss (Modra), Mario Matouš (Praha) a Štefan Sovík (Modra). Album je v tlači a mal by vyjsť do konca r. 1987.

* Už svoj pätnásty "školský" rok otvára krúžok kompozičného šachu pri Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava II. Prvé stretnutie v novej sezóne sa uskutoční vo štvrtok 3. septembra t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov na rohu Šmidkeho a Tomašikovej ul. Ďalšie dvojčíslo (6-7) svojho bulletinu Pat a mat vydá krúžok pravdepodobne v novembri t. r.


Vzad <<  >> Vpred