Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.8.1987)


Problém č. 1984 – originál

Jozef Zámečník

Moravské Lieskové

Mat 2. ťahom


Problém č. 1985 – originál

Stanislav Vokál

Košice

Mat 3. ťahomDvojťažka a trojťažka

Nedávno začínajúci autor nás prekvapil zaujímavou "trojfázovou" dvojťažkou so zdanlivými hrami 1...Sd3, g:f3 2.Db5, D:b1 mat a zvodnosťou 1.Ke2?. Pekná strategická trojťažka skúseného šachového skladateľa vyniká jednotnou hrou čierneho na f6 a bielej batérie. – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov. 1984: b. Ke1 Db3 Vg5 Sh8 Jf3 Pd2 d4 g3 h5 (9), č. Ke4 Sb1 Jh6 Pd6 f4 f7 g4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1985: b. Kc6 Dg7 Vf3 Vf7 Sa1 Jc2 Jc3 Pe4 f6 g2 (10), č. Ke5 Dh6 Vf5 Vg3 Sh4 Sh7 Je8 Jg4 Pc5 e6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom).

Riešenie problému č. 1968 (Kiss) z 10. júla: Intencia 1.h:g7 s hrozbou 2.Sh6 mat, žiaľ, neriešiteľná po 1...Je7+! Oprava.

Riešenie problému č. 1969 (Šťastný) z 10. júla: 1.Jf6 hrozí 2.Je8+ Ke5 3.Ve4 mat, 1...Sf4 2.Db4+ Ke5 3.Jg4 mat, 1...Jf5 2.D:d2+ Ke5 3.Jg6 mat. Dva dobré varianty využívajúce blokovanie poľa "so zaclonením" – ale iste nejde o posledné slovo autora v tejto tematickej oblasti.

Riešenie problému č. 1970 (Mihalčo) z 10. júla: 1.Va3 Vb2 2.V:a4+ Kd3 3.Va3+ Kd4 4.Kc1! Vb1+ 5.Kd2 Vb2+ 6.Kd1 Vb1+ 7.Ke2 Vb2+ 8.Kf1 Vh2! 9.Kg1 Vb2 10.Vf1 Ke5 11.Kh1 a vyhrá, napr. 11...Vb1 12.Kg2 Vb2+ 13.Vf2, 11...Ke6 12.Va5 Ke7 13.Va6 atď., alebo 1...Kc4 2.Ve4+ Kb5 3.Ve:a5, 2...Kc5 3.Ve5+ Kb6 4.Vea5, 2...Kd5 3.Kc1 Vb1+ 4.Kd2 Vb2+ 5.Kd1 alebo Ke3 a biely vždy vyhrá. Riešiteľov ešte prosíme o preskúšanie korektnosti riešenia. Oprava.

Knihy za riešenie problémov č. 1968-1970 vyhrávajú: Bohumil Moravčík, tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica, Miroslav Rybár, Budovateľov 11, 010 01 Žilina-Rosinky a Milan Svrček, Komorová 5, 036 07 Martin 5.


* * *

Vo Francúzsku víťazíme

Po úspechu v Métach si československí reprezentanti Plachetka a Jansa zopakovali ďalšie spoločné prvenstvo vo Francúzsku, tentoraz na otvorenom turnaji v Torcy, ktorý usporiadal šachový klub Val Maubuée (východné predmestie Paríža). Na víťazstvo bolo potrebných 6 bodov zo 7 partií, čo ani pri skromnejšej konkurencii (4 veľmajstri) nie je jednoduché. Open-turnaje (najmä kratšie) silno gradujú v poslednom kole, keď je mimoriadne potrebné vyhrať. Nie vždy sa pritom podarí vytvoriť takú elegantnú partiu, z ktorej má človek dvojnásobnú radosť:


PlachetkaBirmingham (sicílska obrana)

1.e4 c5 2.g3. Tento pružný úvod k zavretej výstavbe sa stal v poslednom čase populárny zásluhou našich hráčov. Čierny môže hrať Jc6, g6, d6, e6 (skoro všetko), ale najagresívnejší je postup v partii, ktorým sa čierny snaží využiť okolnosť, že biely nehral 2.Jc3. 2...d5!? 3.e:d5 D:d5 4.Jf3 Sg4 5.Sg2 Jc6. K zaujímavej a doteraz málo prebádanej hre vedie De6+ 6.Kf1 a teraz buď Jc6 7.h3 Sh5 8.d3 Dd7 9.Jbd2 e5 10.g4 Sg6 11.Jh4 (Jansa – Hansen, Dánsko 1986) alebo 6...Sh3 7.Jc3 Jc6 8.a3 Jf6 9.b4!? (Plachetka – Pastirčák, 1. liga 1986-87). 6.h3 Sh5 7.0-0 Dd7 8.d3 f6?! Rozumnejšie bolo Jf6 alebo e6. Čierny chce vybudovať centrum a zároveň uchrániť svojho strelca od výmeny za jazdca, ale to sú nereálne ciele. 9.Se3 Jd4? Nešlo e5? pre 10.J:e5! a ani oslabenie dlhej bielej uhlopriečky b6 nevyzerá dobre. Čierny mal znížiť ambície a zmieriť sa so slabými bielymi poľami ťahmi S:f3 10.D:f3 e5. 10.Jbd2 Sf7 11.c3 Jc6. Dobrá rada je už drahá, lebo po J:f3+ 12.D:f3 nemožno ubrániť slabiny c5 a b7, a Je6 neprichádza do úvahy vzhľadom na katastrofálne zaostatie vo vývine. Ten sa vypomstí aj v partii: 12.S:c5 D:d3 13.Da4 Dd7 14.Vad1 e5 15.Je4 Dc7 16.Jh4! K veľkej výhode viedli aj ťahy 16.Jd6+ alebo 16.S:f8, ale tento je ešte účinnejší – hrozí 17.Jf5. 16...S:c5 17.J:c5 Jge7 18.Vd7 Db6 19.V:e7+! K cieľu viedlo aj prozaické 19.b4 a hrozbu 20.V:b7 musí čierny odvracať ťahom Vb8, po čom by opäť vyšla analogická obeť kvality. 19...K:e7 20.Jf5+ Kd8. Nešťastím čierneho je, že nemôže utiecť na f8 pre vidličku Jd7+. 21.Vd1+ Kc8 22.J:b7!! Definitívne rozvracia obranu súpera, ktorý zrejme očakával len 22.Jd6+ Kc7 23.J:f7 D:c5 a držal by sa ešte nad vodou. Teraz nejde D:b7 pre 23.Jd6+ ani K:b7 23.Vd7+ a koncert zohratých bielych jazdcov pokračuje: 22...Kc7 23.Jbd6 Se8 24.J:g7 Sd7 25.Jb5+ Kc8 26.V:d7! Posledná paráda korunuje energicky vedený útok. 26...K:d7 27.Dg4+ Kd8 28.Je6+ Ke7 29.Jec7. Hrozí 30.De6+, 30.Dg7+ i 30.Jd5+ a jediná obrana umožní iný zásah. 29...Kf8 30.Dd7 a čierny sa vzdal. Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred