Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.9.1987)


Problém č. 1991 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Mat 2. ťahom


Problém č. 1992 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 2. ťahomProblém č. 1993 – originál

Tichomír Hernádi, Komárno

Pomocný mat 2. ťahom*Kto chce plne vychutnať dnešnú trojicu problémov, musí si všimnúť aj zopár takých ťahov, ktoré k cieľu nevedú. Talentovaný (len, žiaľ, menej "frekventovaný") galantský skladateľ zložil zaujímavú dvojťažku na "šaliansku" tému odväzovania čierneho kameňa s nasledujúcim batériovým matom – len ktorú zo štyroch možností si vybrať? Mimoriadne kvalitne vstúpil do svojho druhého skladateľského obdobia Štefan Sovík: ako ukazuje č. 1992 (so zvodnosťou 1.Jd2?), výborne zvládol aj modernú tematiku zámeny funkcie ťahov. Autor tretieho problému patrí teoreticky ešte medzi začiatočníkov, ale prakticky je už prinajmenšom "pokročilý". Jeho dvojťahový pomocný mat sa bude iste veľmi páčiť, najmä ak si riešitelia uvedomia, že mat s pomocou čierneho možno docieliť aj keď začína biely... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za priame matové úlohy, jedného za pomocný mat) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 1991 b. Kd8 Da2 Ve6 Vf4 Sf1 Sg1 Jb4 Pd2 g6 (9), č. Kb6 Sf8 Pb7 c5 d6 e7 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom; 1992 b. Kb1 Da3 Vb5 Vd1 Sb4 Sf1 Je4 Jf6 (8), č. Ke3 Db8 Vc7 Vd7 Sc4 Sh6 Jb3 Jd3 Pa5 d4 f2 f3 f4 g6 (14), biely začne a dá mat druhým ťahom; 1993 b. Kf4 Dh1 Jb1 (3), č. Ka1 Da8 Vc7 Sb8 Pa2 a3 b2 b3 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, ale problém obsahuje aj zdanlivú hru – ak začína biely.)

Riešenie problému č. 1975 (Širáň) z 24. júla: Zdanlivé hry 1...J:e1, Jf2, Jf4, Je5 2.S:e1, S:f2, S:f4, S:e5 mat, riešenie 1.Sc7 tempo, 1...S:b4, S:d4, Sa7(Sb6), Sf8(Se7, Sd6) 2.Sa5, Se5, Sb6, Sd6 mat. Efektná voľná zámena štyroch variantov len škoda nehrajúcej bielej dámy v skutočných matoch.

Riešenie problému č. 1976 (Nandráži) z 31. júla: Zvodnosti 1.D:b4? hrozí 2.Jd6 mat, 1...D:e4 2.Df8 mat, 1...Dd1!, 1.Dc7? hrozí 2.De5, Dd4 mat, 1...D:e4 2.Df7 mat, 1...K:e4!, 1.De2? hrozí 2.Vf6 mat, 1...D:e4 2.D:h5 mat, 1...Se7!, riešenie 1.Dc3 hrozí 2.De5 mat, 1...D:e4 2.Df6 mat (1...K:e4, Sd6, Da1 2.Dd3, J:d6, Df3 mat). Štvorfázová zámena jedného matu.

Riešenie problému č. 1977 (Plevka) z 31. júla: 1. riešenie 1.Sg3 Kc5 2.Kf4 Kd4 3.Vg5 e3 mat, 2. riešenie 1.Sg6 Kc5 2.Kf5 Kd4 3.Vg5 e4 mat, 3. riešenie 1.Se4 Kc5 2.Jd3+ e:d3 3.Vf5 d4 mat. Pekné sú maty pešiakom na rozličných poliach, menej pôsobivé je opakovanie niektorých ťahov (najmä bieleho).

Knihy za riešenie problémov č. 1976 a 1977 vyhrávajú: Marián Holubčík, Šmidkeho 7, 010 01 Žilina, Ján Janočko, Puškinova 1716/5, 066 01 Humenné a Jozef Kšiňan, ul. K štadiónu 5, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Problém č. 1968 (Kiss) z 10. júla opravuje autor pridaním čierneho pešiaka e7 (zdanlivé hry 1...Je4, Je6 2.Se6, Se6 mat, zvodnosti 1.Df2? Jh4!, 1.Jg2?, Jf4!, riešenie 1.h:g7). Za objavenie prípadných nekorektností možno získať knižnú prémiu.

* Už svoj tretí tematický skladateľský turnaj vypisuje bulletin Mat-pat: treba zložiť dvojťažku s počtom kameňov osem alebo menej, v ktorej je použitá najmenej jedna figúra (ľubovoľnej farby) vzniknutá premenou pešiaka. Skladby vo dvoch exemplároch treba poslať do 31.12.1987 na adresu Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin. (Rozhodca nebol uvedený.)


Vzad <<  >> Vpred